Menu

رياست جمهوري فرانسه و آنچه بايد دانست

france president b42fdانتخابات رياست جمهوري فرانسه: همه آنچه كه مي خواهيد درباره انتخابات فرانسه بدانيد

اگر غذاي اصلي هم چيزي در حد پيش غذايش باشد, فرانسه بايد خود را براي جنجالهاي ديگري آنهم از درون صندوق راي گيري آماده كند.

پيكارهاي مقدماتي انتخابات سراسري در فرانسه تا اكنون با رسوايي هاي زيادي تزيين شده است, از اتهامات رابطه فرا ازدواجي نامزدها تا هزينه هاي مشكوك آنها.

اگر تازه به سر ميز بحث ما رسيده ايد, اين خلاصه اي است از آنچه كه مي خواهيد بدانيد.

چرا انتخابات مهم است؟

پس از بركسيت و پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا, اكنون همه توجه ها به فرانسه و نقش مارين لوپن, رهبر حزب راست افراطي «جبهه ملي» در تداوم موج پوپوليسم راست معطوف شده است. در صورت موفقيت, خانم لوپن نقش مخربي در آينده اتحاديه خواهد داشت. علاوه بر آن, موقعيت رييس جمهوري در نظام سياسي فرانسه

با بسياري از دموكراسي هاي غربي ديگر قابل مقايسه نيست. رييس جمهوري فرانسه سياست خارجي و دفاعي كشور را تعيين مي كند و كنترل سامانه هسته اي را در دست دارد, قدرت انحلال پارلمان تنها بخشي از اختيارات رييس قوه مجريه در اين كشور اروپايي است.

انتخابات در چه تاريخي برگزار مي شود؟

دور اول انتخابات روز يكشنبه ۲۳ آرويل, سوم ارديبهشت برگزار مي شود. اگر هيچكدام از نامزدها در دور اول ۵۰ درصد آرا را كسب نكند, انتخابات به دور دوم كشيده مي شود كه دو هفته بعد, يكشنبه هفتم ماه مه, ۱۷ ارديبشهت انجام خواهد شد.

معرفي نامزدها: نمايه سياسي هر نامزد در يك پاراگراف

فرانسوا فيون

فرانسوا فيون كه از رسوايي سياسي-مالي ضربه خورده, مي خواهد قانون ۳۵ ساعت كار هفتگي را تغيير دهد. او با شكست نيكلا ساركوزي و آلن ژوپه, توانست خود را در مقام نامزد برگزيده جناح راست فرانسه تثبيت كند. با اين حال هنوز با اتهام پرداخت دستمزد ماهانه قابل توجه (نيم ميليون يورو در هشت سال) به همسرش به عنوان منشي پارلماني دست و پنجه نرم مي كند.

مارين لوپن

مارين لوپن كه وعده مي دهد فرانسه را از اروپا جدا مي كند با كنار زدن پدرش ژان ماري لوپن از رهبري «جبهه ملي» توانست وجه اين نماينده سنتي راست افراطي فرانسه را بهتر كند, تغييري كه بدون ترديد در افزايش آرا «جبهه ملي» در انتخاباتهاي اخير فرانسه مشهود است.

بنوآ امون

بنوآ امون هم حزبي سوسياليست فرانسوا اولاند, رييس جهوري وقت فرانسه نامزد غيرمنتظره جناح چپ براي شركت در اين انتخابات بود. سياست پرداخت يارانه سراسري به همه يكي از وعده هاي مشهور آقاي امون است. بسياري از اعضاي حزب سوسيالست به جاي حمايت از همقطار خود گفته اند كه به امانوئل ماكرون راي خواهند داد.

امانوئل ماكرون

امانوئل ماكرون, وزير پيشين اقتصاد در كابينه فرانسوا اولاند با تاسيس جنبش جديد (En Marche !) به معناي در حركت, وارد رقابتهاي انتخاباتي شد. اين سياستمدار ميانه رو و مستقل طرفدار اروپا كه به اقتصاد آزاد معتقد است, پس از ناكاميهاي آقاي فيون وزنه سنگينتري در نظرسنجي ها كسب كرده است.

ژان لوك ملانشون

ژان لوك ملانشون, سياستمدار چپ راديكال و نامزد جنبش موسوم به «فرانسه تسليم ناپذير» كه از سوي حزب كمونيست فرانسه و جبهه چپ مورد حمايت قرار گرفته, مي خواهد «انقلاب شهروندان» را به راه بيندازد, قانون اساسي جاري را تغيير داده و بنياني نوين براي ساختن كشوري سبزتر و انساني تر ايجاد كند.

پيش بينيها در مورد موفقيت مارين لوپن؟

عملكرد «جبهه ملي» به رهبري مارين لوپن در انتخاباتهاي اخير فرانسه پيشرفت قابل توجهي داشته است؛ از جمله در انتخابات مياندوره اي سال ۲۰۱۵ اين سازمان راست افراطي در دور اول موفق به كسب ۲۷.۷ درصد آرا شد. با اين حال احزاب اصلي بار ديگر تجربه انتخابات سال ۲۰۰۲ را تكرار كردند و در دور دوم به قيمت كاهش تعداد نماينده هاي پارلماني خود, عليه «جبهه ملي» ائتلاف كردند.

كارشناسان پيش بيني مي كنند تاريخ بار ديگر تكرار مي شود و چشم انداز موفقيت مارين لوپن براي كسب رياست جمهوري فرانسه را ضعيف ارزيابي مي كنند. حتي اگر نتيجه دور اول او موفقيت آميز باشد, دور دوم بويژه در مقابل امانوئل ماكرون, برنده نخواهد شد.

سهم جبهه ملي از آرا انتخاباتي در سالهاي ۲۰۰۲-۲۰۱۵

آيا بركسيت و پيروزي دونالد ترامپ به موفقيت مارين لوپن كمك مي كند؟

كارشناسان معتقدند اين دو عامل بدون ترديد در تقويت پيكار انتخاباتي خانم لوپن موثر بوده اند با اين حال اين تعادل ممكن است با تنفر بخش مهمي از جامعه فرانسه از تصور يك رييس جمهور راست افراطي خنثي شود.

در همين حال گفته مي شود كه پيش بيني موفقيت آقاي ماكرون و خانم لوپن, كه به احزاب اصلي و سنتي فرانسه وابسته نيستند, نشان دهنده گرايش ساختارشكنانه در افكار عمومي است. عملكرد امانوئل ماكرون خارج از چارچوبهاي سنتي سياسي نشاندهنده هوشمندي او براي نشان دادن عدم وابستگي به ساختارها و نهادهاي حكومتي است و به عبارتي تضمين كننده موفقيت بيشتر در جذب آرا مخالفان سيستم سياسي مسلط است.

مهمترين مطالبات راي دهندگان كدام است؟

نرخ بيكاري بويژه در ميان جوانان به بالاترين درصد در دو دهه اخير رسيده است و عدم اشتغال يكي از موضوعات مهم راي دهندگان است.

با وجود تهديدات و اقدامات تروريستي گروه «دولت اسلامي» و القاعده كه در چند سال اخير فرانسه را آماج فاجعه هاي مرگبار با ۲۳۰ قرباني كرده است, امنيت خواسته سراسري همه اقشار راي دهندگان محسوب مي شود. پس از حملات تروريستي سال ۲۰۱۵, كشور هنوز در وضعيت اضطراري قرار دارد.

تحليگران معتقدند با وجود مشكلات اقتصادي, مسئله تامين امنيت در خاك فرانسه, ظرفيت هاي پليس و حفظ نظم عمومي از نگراني هاي مهم مردم است.

پيش بيني احتمالي در مورد نتيجه انتخابات چيست؟

بنا به نظرسنجيهاي اواخر ماه مارس, امانوئل ماكرون مي تواند در دور دوم مارين لوپن را شكست دهد. اين يك پيروزي كليدي براي اتحاديه اروپا است زيرا پيروزي مارين لوپن, پس از همه پرسي بركسيت به منزله در بسته ديگري براي اتحاديه اروپا خواهد بود.

چه عاملي مانع پيروزي ماكرون در انتخابات مي شود؟

كارشناسان مي گويند وقوع يك رويداد تروريستي ديگر تا زمان برگزاري انتخابات, وزنه تعادل را به نفع مارين لوپن در رسيدن به سوي كاخ رياست جمهوري اليزه تغيير خواهد داد. به گفته اين تحليلگران وضعيت بسيار متغير و سيال است. آقاي امون پديده جديد حزب سوسياليست است و انتخاب يك جمهوريخواه با چنين گرايشهايي بسيار غير محتمل است.

فرانسوا فيون همزمان با سرسختي در مقابل رسوايي هاي سياسي, با منتسب كردن امانوئل ماكرون به دولت آقاي اولاند تلاش مي كند از محبوبيت او بكاهد.

و گام بعدي چيست؟

با وجود اينكه در حال حاضر همه توجه ها به مارين لوپن معطوف شده است, فراموش نكنيم كه انتخاب رياست جمهوري تنها راي گيري سال ۲۰۱۷ در فرانسه نيست. انتخابات نمايندگان پارلمان در ماه ژوئن يكي از رويدادهاي تعيين كننده براي رييس جمهوري آينده كشور است.

به گفته تحليلگران رويدادها نشان مي دهد كه از دهه نود ميلادي تحقق وعده هاي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي همه داوطلبان منصب رياست جمهوري در فرانسه با دشواري همراه بوده است. تصور اينكه يك نامزد مستقل قادر به ارائه آن باشد بمراتب دشوارتر است.

سايت يورونيوز

17فروردين 1396

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ