Menu

تلاش دوچرخه‌سوار ۱۰۵ ساله برای ثبت رکوردی جهانی

100 yahr radfahrer e7a08روبرت مارشان Robert Marchand مرد 105 ساله ای که به یک شاهکار فوق العاده دست زده است. او با طی کردن 22.547 کیلومتر، این سالمندترین  دوچرخه سوار اولین رکورد پا زدن در ساعت "بیش از 105 ساله ها" را روز چهارشنبه در پیست دوچرخه سواری سن-کانتن ـ آن ـ ایولین شکست. این "بابا بزرگ دوچرخه" « Papy vélo » ، که از زمان تولدش در 26 نوامبر 1911، تابحال شاهد به قدرت رسیدن  16 رئیس جمهور در فرانسه بوده است، در پایان این آزمایش  اعلام کرد که "می توانست از آن هم سریعترپا بزند

robert fbf89

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ