Menu

جاسوسي رژيم عليه پناهندگان در نروژ

vavak b12efپليس امنيتي و ضد تروريستي نروژ در گزارش سالانة خود از تلاش‌هاي رژيم آخوندي براي اذيت و آزار پناهندگان و مخالفان ايراني در نروژ پرده برداشت. در قسمتي از اين گزارش تحت عنوان «جاسوسي عليه پناهندگان» آمده است، رژيم ايران از جمله حكومت‌هايي است كه سرويس‌هاي اطلاعاتي آن براي دسته‌بندي کردن افراد و گروههايي که بعنوان منتقد و يا مخالف حكومت شناخته مي‌شوند، فعال هستند. هدف، وارد آوردن فشار و يا تهديد کردن افراد براي همکاري و يا مجبور کردن آنان به فاصله‌گرفتن از فعاليت‌هاي انتقادي عليه رژيم است. اين سرويس‌ها هم‌چنين در صدد بررسي و شناسايي ساير افرادي هستند كه دشمن رژيم هستند. به همين دليل در سال 2017 نيز بخشي از محيط‌هاي پناهندگي و اپوزيسيون در نروژ هم‌چنان از اهداف اين سرويس‌هاي امنيتي خواهند بود.

گزارش سالانة پليس امنيتي و ضد تروريستي نروژه هم چنین می نویسد:«رژيم ايران کار و فعاليت در زمينة توسعه و آزمايش‌کردن موشک‌هاي باليستيکي را دنبال مي‌کند. در نتيجه، شركتهاي  نروژي که به توسعة فن‌آوري مربوطه مشغولند، بايستي هم‌چنان مراقب تلاش مقامات رژيم ايران براي کسب غير قانوني (فن آوري) در نروژ باشند».

يادآوري مي‌شود، سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي ساير كشورهاي اروپايي نیز مكرراً درگزارشهای خود، نسبت به فعالیتهای جاسوسی وزارت اطلاعات آخوندي در خاک اروپا هشدار داده اند. ازجمله، سرویسهای امنیتی آلمان و هلند بارها فعالیتهای جاسوسی وسرکوبگرانه مأموران اطلاعات آخوندی علیه پناهندگان ومخالفان ایرانی را گزارش کرده و خاطرنشان کرده اند که هدف اصلی این وزارتخانه مجاهدین وشورای ملی مقاومت ایران وپخش اطلاعات غلط و شيطان‌سازي علیه آنهاست.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ