Menu

گزارشگر ويژة حقوق بشر ملل متحد، گزارش دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران و قتل عام 1367

moghavemat2 aa7b2روز دوشنبه۱۴ اسفندماه ۹۶ برابر ۵مارس ۲۰۱۸ درجریان برگزاری سی و هفتمین اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو، گزارشی که توسط زنده یاد عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحده در باره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده بود، منتشر شد.

خبرگزاري رويتر روز دوشنبه در باره انتشار این گزارش و شكست تلاش‌هاي رژيم آخوندي براي جلوگيري از انتشار آن نوشت: «اين گزارش به عنوان گزارش ويژة ملل متحد براي ايران توسط عاصمه جهانگير تهيه شده كه ماه گذشته (ميلادي) به‌طور ناگهاني درگذشت. گزارش وي به شوراي حقوق بشر ملل متحد، سرانجام نهايي و منتشر گردید؛ هر چند که ديپلمات‌ها گفتند (رژيم) تهران تلاش داشته تا از انتشار آن جلوگيري كند».

 

در گزارش گزارشگر ویزه ملل متحد و در پي جنبش جهاني دادخواهي، سه پاراگراف از جمله يكي از موارد نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي گزارشگر به قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 پرداخته است.

بندهاي 21 و 22 تحت عنوان « اعدام‌هاي سريع سال 1988» از استمرار نامه‌هاي بستگان شهيدان و ديدارهاي آنها با گزارشگر ويژه و همچنين نگراني از آزار و اذيت و ارعاب و پيگرد كساني ياد مي‌كند كه هم‌چنان در جستجوي حقيقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. گزارشگر ويژه هم‌چنين با اشاره به تخريب مزار شهيدان و گورهاي جمعي در مشهد و اهواز توسط حكومت آخوندي براي از بين‌بردن آثار اين جنايت، به حفظ و حفاظت از اين گورهاي جمعي براي پيشبرد تحقيقات فراخوان مي‌دهد.

در بندهاي 21 و 22 اين گزارش آمده است:

گزارشگر ويژه از زمان صدور گزارش قبلي خود، هم‌چنان اسناد و نامه‌هايي را دربارة اعدام‌هاي سريع و ناپديد شدن اجباري هزاران زنداني سياسي از مرد و زن و نوجوانان در سال 1988 (سال ۶۷) دريافت كرده است. هم چنین بيش از 150 سند در سال 2017 دريافت شده است. گزارشگر ويژه طي مأموريت‌هاي خود با بستگان شماري از قربانيان ديدار كرد. آنها از دشواري‌هايي كه براي دسترسي به اطلاعات وقايع قتل عام سال 1988 با آن روبرو بوده‌اند سخن گفتند. گزارشگر ويژه هم‌چنين گزارش‌هاي دست اولي را دربارة آزار و اذيت كساني شنيد كه به تلاش براي (دسترسي) به اطلاعات بيشتر دربارة وقايع سال 1988 (سال ۶۷) ادامه مي‌دهند.

 

گزارشگر ويژه نگران گزارش‌هاي دريافتي دربارة تخريب اماكني است كه گمان مي‌رود گورهاي جمعي در شهر مشهد در استان خراسان رضوي و در اهواز هستند و از حكومت (ايران) مي‌خواهد كه تضمين كند تمامي اماكن تا وقتي تحقيقات دربارة اين واقعه بتواند صورت گيرد، حفظ و حفاظت شوند».

در قسمت نتيجه‌گيري‌ها و توصيه‌ها، گزارشگر ويژة ملل متحد ، در بند 85 بار ديگر بر فراخوان خود براي تحقيقات كامل و مستقل دربارة قتل عام 67 و حفاظت از گورهاي جمعي در راستاي اين تحقيقات تأكيد كرده است.

بخشي از گزارش گزارشگر ويژة ملل متحد به قيام ايران و اقدامات سركوبگرانه و جنايات رژيم آخوندي عليه قيام‌كنندگان و هم‌چنين محكوميت موج اعدام‌ها اختصاص دارد.

گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد درباره ایران ، با ذكر موضع‌گيري‌هاي دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ويژة سازمان ملل در محكوميت سركوب قيام توسط رژيم می افزاید : «گزارشگر ويژه از (اظهارات مسئولان) قضاييه (رژيم ايران) مبني بر اين‌كه معترضان با سخت‌ترين مجازات‌ها روبرو خواهند شد، شوكه شده است. وي نگراني خود را نسبت به سرنوشت و وضعيت بازداشت زندانیان قیام در پي گزارش‌هاي دريافتي دربارة جان باختن تعدادي از افراد حين بازداشت ابراز مي‌كند؛ شماري از اين افراد حين اعتراضات دستگير شده بودند».

 

گزارشگر ويژه در قسمت نتيجه‌گيري‌ها و توصيه‌ها نيز تأكيد كرده است:

در ارتباط با اعتراضات اخير، گزارشگر ويژه از حكومت (ايران) مي‌خواهد بلادرنگ که اسم، محل و اطلاعات ضروري ديگر را دربارة تمامي كساني كه تحت بازداشت قرار گرفته‌اندبه بستگان آنها ارائه بدهد

گزارشگر ويژه هم‌چنان نسبت به استمرار آمار بالاي اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان نوجوان نگران است و بر فراخوان خود به حكومت (ايران) تأكيد مي‌كند كه استفاده از مجازات مرگ را تعليق كند و اعدام متهمان نوجوان را تحت هر شرايطي، متوقف و از آن جلوگيري كند.

 

خبرگزاري رويتر دربارة انتشار گزارش گزارشگر ويژة حقوق بشر ملل متحد نوشت: «سازمان ملل متحد در گزارش خود (دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران) كه روز دوشنبه منتشر شد گفت كه (رژيم) ايران با سركوب آزادي بيان، فعالان و مخالفان سياسي را دستگير كرده و هم‌زمان شكنجه به‌رغم وعده‌هاي رفرم، ادامه دارد...

عاصمه جهانگير (در گزارش خود) نوشته است كه وي شاهد «تصوير نگران‌كننده‌يي از وضعيت حقوق بشر» در ايران از زمان گزارش قبلي‌اش در ماه اوت بوده است... وي موارد نقض حق محاكمة عادلانه، دستگيري‌ها و بازداشت خودسرانه و نيز استمرار اعدام‌ها را ذكر كرده است... وي گفت كه محدوديت‌هاي جديدي بر آزادي بيان، تجمع و اجتماع صلح‌آميز و دسترسي به اطلاعات، اعمال شده است. (عاصمه جهانگير) (رژيم) ايران را به شكنجه و سوءرفتارهاي ديگر به‌ويژه با هدف كسب اعتراف اجباري متهم كرده است... گزارش عاصمه جهانگير به توقف شلاق‌زدن و قطع اعضاي بدن فراخوان داده و می نویسد طي سه سال گذشته، حكومت (ايران) هفت ميليون آدرس اينترنتي را بسته است».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ