Menu

احتمال شكل گيري حيات دركره ماه

moon 009b7محققین در دانشگاه کالیفرنیا جدیدترین تحقیقات خود درباره  كره ماه را ارئه داده اند. آنها پس از مطالعه طولانی بر روی تکه سنگی که آپولو۱۴ از ماه به زمین آورد، عمر ماه را که در گذشته به ۴.۳ میلیون سال قبل تخمین مي رسيد به ۴.۵۱ میلیون سال به طور دقیق تر تخمین زدند.  این محققین میگویند که ماه بر اثر برخورد  ستاره های دیگر به زمین و کنده شدن قسمتی از زمین در آن موقع به شکل گرفتن ماه انجامیده است . آنها می گویند که با آغاز زندگی در زمین که به ۴.۱ میلیارد سال قبل باز می گردد.  کره ماه بسیار جوان و شاید اگر همان عمر زمین را پیدا کند پروسه شکل گیری حیات در ماه نیز  به تکامل بیانجامد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ