Menu

چگونه كنگره در مورد ايران روي اوباما فشار گذاشته است

iran spring 4 7f2aa

« معامله اتمي ايران ممكن است كه امضاء و تاييد شده و درجاده اجرا قرار گرفته باشد، اما نشانه‌هايي از مبارزه بين دولت اوباما و كنگره صرفا در اشكال جديد وجود دارد. جديدترين مورد آن قانون جديد ويزاست كه به اين هدف طراحي شده است تا خطر ورود تروريستها به كشور را كاهش دهد. ...بعضي مقامات دولتي نگران هستند كه اين نوع از مقررات مي‌تواند راهي براي مخالفان جهت تضعيف توافق باشد كه آنها آشكارا نمي‌توانند آن را شكست دهند. جان كري وزير خارجه به اين موضوع اين گونه پاسخ داد كه به ايران گفت كه پرزيدنت اوباما ازمقرراتي كه در تداخل با توافق اتمي است صرفنظر خواهد كرد. از نقطه نظر منتقدين، صرفنظر كردن اوباما از اين مقررات را به‌عنوان علامتي ديگر از اين كه او با ايران نرم برخورد مي‌كند تا اين كه بخش اصلي از ميراث سياست خارجي خود را حفظ كند، مشاهده مي‌كنند. تنش نشان‌دهنده شك وظن عميق دوجانبه است كه دررابطه با ايران باقي مانده است. به‌عنوان يك نتيجه راه به جلو مي‌تواند يك راه تنگ وباريك باشد، با كنگره اي كه ازنقش خودش به‌عنوان ديده¬بان ايران دفاع مي‌كند و اوباما كه براي فضايي¬كه اجازه دهد توافق اجرا شود فشار مي آورد. درحال حاضر مقامات مي‌گويندكه دولت درانتظار يك انتخابات پارلماني است كه بزودي در ايران انجام مي‌گيرد. و اميد اين است كه اجراي نرم توافق اتمي باعث تقويت كانديداهاي ميانه¬رو درانتخابات ماه فوريه گردد. ولي ديگران مي‌گويندكه اين يك زمان اشتباه و غلط براي تسكين دادن ايران است. عليرضا جعفرزاده نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در واشنگتن، يك گروه اوپوزيسيون در تبعيد ايراني مي‌گويد كه جان كري قول مي‌دهد كه دولت به عقب انعطاف خواهد داشت كه توافق اتمي اجرا شود، درحالي كه واقعا اين زماني است كه ايالات متحده بايد واكنش قوي داشته باشد و استحكام و سختي بيشتري دررابطه با ايران داشته باشد، در غيراين صورت آنها جاده رابراي مقابله‌جويي بيشتر ايران هموار ميسازند.
قانون جديد ويزا در زماني از تصويب گذشت كه نگراني ها حول ورود بدون ويزا به خاك ايالات متحده همزمان با حملات تروريستي پاريس و سان برناردينو كاليفرنيا شدت گرفته بود. اين قانون درباره شهروندان 38 كشور است كه براي ورود به ايالات متحده نياز به ويزا ندارند. براساس اين قانون شهروندان اين 38 كشور درصورتي هم‌چنين درعين حال شهروندان عراق، سودان و سوريه و ايران هم باشند نياز است كه براي ورود به ايالات متحده ويزا داشته باشند. از آن بيشتر بخشهايي از اين قانون مي‌گويد كه هركسي كه ازسال 2011 از اين چهار كشورديدار داشته است هم‌چنين نياز است كه براي ورود به ايالات متحده ويزا داشته باشد.
مقامات ايراني نگران هستند كه قانون جديد مي‌تواند به اقتصاد ايران ضربه بزند. آنها مي‌گويند كه نمايندگان تجاري كه مي فهمند كه درصورتي كه از ايران ديدار داشته باشند منجربه اين خواهد شد كه براي ورود به ايالات متحده وضعيت سخت‌تري خواهند داشت از ديدار از ايران صرفنظر خواهند كرد. وزير خارجه ايران محمد جواد ظريف به نيويوركر گفت كه اين مقررات جديد ”بي معني و پوچ ”است و اضافه كرد كه هيچ ديدار كننده اي از ايران به غرب حمله نكرده است. ....
كري در نامه خود به ظريف متعهد شد كه ايالات متحده قانون ويزاي جديد را به گونه اي اجرا خواهد كرد كه با منافع تجاري مشروع ايران تداخلي نداشته باشد و به دنبال راهي بوده است كه هرگونه جنبه اي را كه نقض توافق اتمي است را صرفنظر كند.
مقامات دولتي مي‌گويند كه آنها قصد ندارند كه با ايران نرم برخورد كنند. درحقيقت آنها اخيرا يك بريفينگ در پشت درهاي بسته را براي اعضاء كنگره برگزار كردند كه درباره اقداماتي بود كه آنها براي مقابله با تلاشهاي ايران جهت گسترش نفوذ خود درخاورميانه اتخاذ كرده‌اند. مقامات فاش ساختند كه اخيرا ايالات متحده از ارسال يك محموله تسليحاتي ايران به مقصد شورشيان حوثي يمن كه بادولت تحت حمايت ايالات متحده درجنگ هستند جلوگيري كرد.
منتقدين معامله اتمي مانند آقاي جعفرزاده مي‌گويند كه آنها ازباز اطمينان سريع كري به ايران آزرده شده‌اند. او گفت كه ”اين بسيار دردسرساز بود ديدن اين كه جان كري با عجله نامه اي به ظريف مي‌فرستد كه به او قول بدون ضمانت مي‌دهد كه تجار چند مليتي مي‌توانند وارد ايالات متحده شوند، آن هم به حكومتي كه اقتصاد آن به‌دست سپاه پاسداران اداره مي‌شود كه سازماني است كه دردستور كار او تروريسم و به‌دست آوردن نفوذ در عرصه امور بين‌المللي و صدور بنيادگرايي اسلامي قرار دارد“.حتي بعضي از حاميان معامله اتمي در كنگره هشدار دادند كه نظارت دقيق بر ايران بايد ادامه يابد. اعضاء كنگره به‌خصوص درباره دو آزمايش موشك بالستيك ايران درهفته‌هاي اخير اظهار نگراني كرده‌اند. براساس گفته ملل‌متحد حداقل يكي از اين دو آزمايش نقض قطعنامه شوراي امنيت درباره ممنوعيت ايران در آزمايش موشك بالستيك بود كه توانايي حمل كلاهك هسته اي را داشته باشد. روز پنج شنبه سناتور كريس كونز دموكرات از دلوار كه يكي از حاميان معامله اتمي است عليه چيزي كمتر از ”اجراي بي امان ”توافق و ”اجراي تهاجمي ”آن و تحريمهاي جداگانه با هدف مهار ايران درامر حمايت از تروريسم و نقض حقوق شر يا برنامه موشك بالستيك آنان، هشدار داد. او گفت ”اگر ما چشمان خود را از روي اين توپ برگيريم، آنها اين را به مثابه علامتي روشن خواهند گرفت كه آنها اختيار تام دارند كه فعاليتهايشان را كه متضاد با ارزشهاي و منافع ما مي‌باشد را ادامه دهند“. ».
كريستين ساينس مانيتور 1 دي 94 ـ21 دسامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ