Menu

شكست افراط گرائي اسلامي با حمايت از مسلمانان ميانه رو امکان پذیر است

iran spring 4 1038b

« مجيد سجادپور -قتل‌عام سن برناردينو فصلي شوم و متفاوتي در تاريخ كشتارهاي جمعي در ايالات متحده را رغم زد. قتل‌عام بي‌رحمانه غير نظاميان بيگناه در كاليفرنيا همانند حمله تروريستي اخير در پاريس ٬ بار ديگر پديده شوم بنيادگرائي را برجسته نمود. اين حمله ثابت كرد كه ايالات متحده و آمريكائي ها مانند مردم ساير نقاط جهان از ظهور بنيادگرائي اسلامي در امان نيستند و بايد به اين تهديد جهاني با سرعت و پويائي بر خورد شود. اگر چه اعمال باز دارنده و بالابردن هزينه به تروريستها و حاميان آنها ابزار با ارزشي هستند اما پاسخ نهائي در تعامل فعال با عناصر ميانه رو مسلمان و غيرمسلمان نهفته است.
اكثريت قريب به اتفاق قربانيان گروههائي مانند دولت اسلامي از قضا مسلمانان ميانه رو هستند. با اين حال مسلمانان ميانه رو ٬ از سوي گروههاي به حاشيه رانده شده و رژيم حاكم بر ايران كه طي ۳۵ سال گذشته به‌عنوان مركز اصلي ايدئولوژي اسلام راديكال در جهان عمل نموده است ٬ تحت بيشترين فشار قرار گرفته‌اند. اين گروههاي افراطي اعم از حزب‌الله ٬ داعش ٬ القاعده ٬ طالبان ٬ حماس ٬ و يا سپاه پاسداران هيچ دين يا مذهبي را نمايندگي نمي‌كنند. آنها عليه بشريت و تمدن بشري هستند.
بي عملي بر عليه نيروهاي مخرب و شرور امري خطر ناك و مخرب است. ورود به خاورميانه بدون پشتيباني اكثريت مسلمان ميانه رو در منطقه نيز مي‌تواند به همان اندازه خطرناك باشد. واقعيت امر اين است كه مسلمانان ميانه رو ٬ به‌خصوص در ايران ٬ دهه هاست كه با برداشت افراطي از دينشان مقابله نموده‌اند. به‌طور استراتژيك جهان متمدن بايد از مسلمانان ميانه رو حمايت نمايد زيرا آنها خواهان حق تعيين سرنوشت ٬ ازادي ٬ دمكراسي ٬ اقتصاد آزاد ٬ دولت سكولار ٬ حقوق‌بشر و برابري هستند. پيدا كردن و حمايت از اين اكثريت مي‌تواند به موثرترين تلاش براي مقابله با افراط گرائي اسلامي تبديل گردد.
بنابراين دشمن كيست؟ بديهي است كه دشمن ٬ افرط گرائي اسلامي كه در جمهوري اسلامي ايران و نيروي قدس آن متمركز گرديده است ٬ مي‌باشد. اين دشمن هم‌چنين خود را در داعش ٬ حزب‌الله ٬ طالبان ٬ و ديگر گروههائي كه در گسترش بنيادگرائي اسلامي نقش ايفا نموده‌اند نشان مي‌دهد. جداي از سركوب مردم خود ٬ رژيم ايران به فرقه‌گرائي و راديكاليسم اسلامي توسط اسد در سوريه ٬ شبه‌نظاميان در عراق ٬ حزب‌الله در لبنان و ديگر گروهها در سراسر منطقه مبادرت مي‌نمايد.
اگر چه در ابتداي امر چنين بنظر مي‌رسد كه ايران و گروههائي مانند داعش برنامه‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كنند اما واقعيت امر اين است كه آنها در تفسير عقب مانده از اسلام و به‌كارگيري تاكتيك هاي خشونت‌آميز ٬ مشابه همديگر هستند. جهان بيني فاشيستي آنها براي استفاده از خشونت ٬ به‌كارگيري تاكتيكهاي زن‌ستيزانه و سو استفاده از دين براي سركوب احساسات و آرمانهاي مردم در همه آنها قابل رويت است. در دهه ۸۰ و ۹۰ رژيم ايران همانند داعش حملات تروريستي متعددي را در سراسر اروپا بر عليه مخالفين خود انجام داد موردي كه در ريشه يابي افراط گرائي اسلامي به آن اشاره اي نمي‌شود. اين هفته نمايشگاه عكسي در كنگره آمريكا برگزار گرديد كه در آن اعمال تروريستي تهران از سال ۱۹۷۹ به نمايش گذارده شده بود.
اگر ما با راديكالسم اسلامي در تمامي اشكال آن يعني نسخه شيعه آن ايران و نسخه سني آن يعني داعش نجنگيم شاهد سقوط منطقه به چنگال خلافت اسلامي ايران با ايدئولوژي بنيادگرايانه آن خواهيم بود آنها قريب به ۴۰ سال است كه مشغول ترويج اين ايدئولوژي هستند. بمباران هوائي اين تروريستها بدون پشتوانه و حمايت سياسي از نيروهاي ميانه رو در منطقه همراه با يك استراتژي مشخص براي پر كردن خلا قدرت منجر به تكرار اشتباهات ما در ليبي ٬ سوريه و عراق خواهد شد.
اين يك چالش بزرگ است اما يك تلاش هماهنگ شده توسط قدرتهاي جهاني همراه با اراده و نيروي انساني و شناخت صحيح از بازيگران ميانه رو منطقه مانند نيروهاي كرد ٬ ارتش آزاد سوريه ٬ قبايل ميانه رو در عراق و شبه‌نظاميان ميانه رو مي‌تواند بر آن غلبه نمايد. آپوزيسيون اصلي ايران ٬ شوراي ملي مقاومت كه توسط مريم رجوي رهبري مي‌گردد احتمالا با تجربه‌ترين نيروي ضد بنيادگرائي در منطقه مي‌باشد. اين آپوزيسيون با به چالش كشيدن ظلم و ستم روحانيان حاكم بر عليه زنان ٬ خواهان يك دولت سكولار ٬ برابري زن و مرد ٬ بازار آزاد و پيروي از اعلاميه جهاني حقوق‌بشر مي‌باشد. اين دوستان همفكر ليبرال دمكراسي ٬ با شجاعت و سر سختي در برابر افراط گرائي ٬ برنامه هسته اي خطرناك ايران را افشا نمودند- برنامه اي كه قدرتهاي بزرگ جهان قادر به كشف آن نشده بودند. آنها توانسته‌اند هزاران نفر را حول محوري مشترك گردهم آورند. بله ٬ جنبش ضد بنيادگرائي ايران ٬ بارها مورد هدف قرار گرفته است و بغير از ترور در خارج از كشور ٬ تنها در ايران بيش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از مخالفين ايراني را به قتل رسانده‌اند كه بيش از ۹۰٪ آنها از مسلمانان ميانه رو بودند. اگر ما مي‌خواهيم اسلام راديكال و تروريسم را از بين ببريم بايد اين روند را تغيير دهيم . عدم اقدام ما ٬ گسترش تروريسم را در همه جا به‌دنبال خواهد داشت».
سايت هيل 25 آذر 1394 ـ 16 دسامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ