Menu

چگونه رژيم ايران مردم را به سمت داعش ميكشاند

image003 b372e

قاسم سليماني رئيس ترور ايراني با افراط گرايان شيعه در شهر الحاضر در نزديكي حلب كه توسط شورشيان سوري ضد داعش فتح شده

نقش  رژيم در پيدايش داعش ـ مصاحبه روزنامه بیلد آلمان با محمد محدثين
• گروه تروريستي عراقي كه توسط نيروهاي ويژه ايران فرماندهي ميشود، جنگ بر عليه داعش در عراق و سوريه را هدايت ميكند
• سني ها به داعش پناه ميبرند
براي غلبه كردن بر دولت اسلامي (داعش)، پايان دادن به جنگ داخل سوريه و صلح در عراق اجتناب ناپذيرميباشد. تمامي 17 عضو گروه دوستان سوريه كه آخرين بار در روز شنبه در وين ملاقات كردند بر سر اين موضوع توافق دارند. ايران هم اخيرا يكي از عضاء اين گروه شده كه ورود آن بعنوان يك بازيگر مهم در منطقه ميباشد و قرار است به يك راه حل منجر گردد.
اما آيا ميتواند ايران بخشي از راه حل در جنگ بر عليه تروريسم داعش در عراق و سوريه باشد ؟
يك ايراني مخالف و متخصص در امور افراط گرايي ميگويد خير.
اين ايران است كه با هزاران نيرو و شبه نظاميان در عراق و سوريه درحال جنگ است و خود منبع اصلي پشتيباني داعش ميباشد. طبق گفته محمد محدثين، مسئول كميته امور خارجي از شوراي ملي مقاومت ايران، شبه نظاميان تحت هژموني ايران بدترين جنايت ها را بر عليه سني ها در هر دو كشورمرتكب شدند

image005 9b246

تلويزيون حكومتي ايران از تصرف يك شهر در نزديكي حلب سوريه گزارش ميدهد. افسران ايراني حمله را با مزدوران عراقي فرماندهي ميكنند.

افراد اين گونه به دست افراط گرايان سني و در وهله اول داعش مي افتند. هزاران نفر بعد در داعش ثبت نام ميكنند تا اينكه بروند و انتقام وابستگان رانده و ياكشته شده خود را بگيرند. محدثين ميگويدكه در برخي از نقاط سوريه نيروهاي ويژه ايران در حال حاضر حتي فرماندهي در جنگ با شورشيان و مردم غيرنظامي را به عهده گرفتند.

اين متخصص در امور افراط گرايي ميگويدكه اگر جميعت سني توان انتخاب بين اين دو گزينه را داشته باشد كه آيا تحت سلطه داعش باشد و يا تحت سلطه مهاجمان ايراني و شبه نظاميان محلي حامي آنها، داعش را انتخاب ميكند.

رئيس ترور ايران، جنگ در سوريه را فرماندهي ميكند
روزنامه بيلد پيگيري و اتهامات را بررسي كرد و به سرعت به واقعيت پي برد چون كه ايران هيچ چيزي را در كشورهاي همسايه عراق و سوريه را پنهان نميكند.

تحقيقات بيلد نشان ميدهندكه لااقل در منطقه اطراف شهر سوريه حلب، نيرو ايراني قدس فرماندهي نيروها را بر عهده دارد. فقط چند ساعت قبل از حملات در پاريس، سردار قاسم سليماني در حال جشن با نيروهاي خود در شهر تازه تصرف شده در نزديك حلب بود. سلمياني فرمانده سپاه قدس است، كه يك واحد از سپاه پاسداران ايران است كه مسئول عمليات نظامي در خارج از كشور است.
مهمان خطرناك
رئيس ترور ايران در بازديد از پوتين

رئيس ترور ايران، سليماني با پوتين در مسكو ملاقات كرد. علاوه بر معامله اسلحه زمان براي خوشگذراني هم در برنامه فراهم بود.

بنياد فكري آمريكاييTRAC ، سپاه قدس را بعنوان سازمان تروريستي دولتي ميشناسد. عكسهاي جمعه نشان ميدهدكه دور رئيس ترور ايراني تعداد زياد جنگنده از نيروي شبه نظامي كتائب حزب الله هستند كه يك نيروي افراطي شيعه ميباشدكه توسط آمريكا از سال 2009 بعنوان نيروي تروريستي شناخته ميشوند. بنا بر سخنگوي ارتش آمريكا سوسان جيمس، قبلا اعضاء اين گروه كه توسط ايران پشتيباني مالي، آموزشي و لجستيكي ميشوند، سربازان آمريكايي در عراق را ميكشتند.

همانطور كه تصاوير ارتش آزادي سوريه نشان ميدهند، سلاح هايي كه اين نيروها در سوريه استفاده ميكنند از ايران ميايند. از قضا شورشياني كه توسط غرب پشتيباني ميشوند، نيز از سلاح هاي آمريكايي بر عليه شريك جديد غرب در جنگ با داعش استفاده ميكنند.

گروه تروريستي با سلاح هاي آمريكا عليه داعش ميجنگد

حتي در عراق هم طبق گفته كارشناسان افراط گرايان ايراني و عراقي صحنه جنگ را كنترل ميكنند

image009 ed2cb

يك تصوير كه نياز است به آن عادت كنيم: يك گروهي كه درآمريكا بعوان گروه تروريستي ثبت شده سوار بر تانكهاي آمريكايي در سحراهاي شمالي بغداد عبور ميكند.

تصاوير از گروه تروريستي كتائب حزب الله افراط گرايان با سلاح هاي سنگين آمريكايي مانند تانك از مدل ام 1 آبراهام نشان ميدهد. اين سلاح ها را از ارتش عراق كه تحت نفوذ ايران ميباشد گرفتند.

از اين رو نيروهاي دولتي در عراق بر عليه تروريسم داعش نمي جنگند بلكه افراط گرايان مذهبي هستند با همان انگيزه ها كه سالهاست كه آمريكا آنها را بعنوان گروه تروريستي ميشناسد.
برآورد محدثين، كارشناس در امور افراط گرايي، مبني بر اينكه مردم در انتخاب بين طاعون و وبا مخير شده اند، بنظر ميرسدكه درست باشد. بي دليل نيست كه طبق برآورد نزديك به 200 هزار سني در عراق و سوريه به طور داوطلبانه در كنار داعش ميجنگند.

نتيجه محدثين روشن است: بدون بركناري اسد و نفوذ ايران در عراق و سوريه نمي شود بر داعش غلبه كرد.

تلاش هاي اخيرنيروهاي ائتلاف بين المللي اما دقيقا بر عكس ميباشد. اين كارشناس در امور افراط گرايي ميگويدكه ميدان دادن ديپلوماتيك به روسيه، ايران و اسد باعث ميشودكه سني ها در مناطق مورد مناقشه باز به سمت داعش كشانده ميشوند.

  روزنامه آلماني بيلد

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ