Logo
چاپ کردن این صفحه

محكوميت ها و انعكاسات ؛ حمله موشكي به ليبرتي

iran spring 1 5033a

كنگره آمريكا ، حمله به كمپ ليبرتي را محكوم كرد
سايت ديجيتال ژورنال« بقلم برايان بوكر - دي سي - اعضاي كنگره و مقامات ارشد سابق دولت آمريكا طي مراسمي در محل كنگره شركت كردند تا نسبت به 24 تن از ساكنان غيرمسلح كمپ ليبرتي در عراق كه در جريان شليك 80 موشك به اين كمپ طي ماه گذشته جان خود را از دست دادند اداي احترام كنند. چند تن از اعضاي كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا از هر دو حزب در شمار شركت كنندگان بودند. رئيس اين كميته اد رويس (جمهوريخواه از كاليفرنيا) و عضو ارشد كميته اليوت انگل (دمكرات از نيويورك) براي حضار سخنراني كردند. ساير نمايندگاني كه به آنها پيوسته بودند عبارت بودند از: اليانا روزلهتينن (جمهوريخواه از فلوريدا), تد پو (جمهوريخواه از تگزاس), دانا روهراباكر (جمهوريخواه از كاليفرنيا) و براد شرمن (دمكرات از كاليفرنيا).
يك گروه شبه نظامي حامي رژيم تهران مسئوليت حمله به كمپ ليبرتي را برعهده گرفته است, ...اين تهاجم هفتمين حمله عليه سازمان مجاهدين خلق ايران از سال 2009 بشمار ميرود. اين حملات در مجموع 140 كشته و 1400 مجروح از ميان مخالفان بر جاي گذاشته اند. نماينده روزلهتينن مراتب تسليت خود را اعلام نموده و گفت كه اين واقعه كاملا قابل پيشبيني بود و سازمان ملل و دولت عراق بايد مورد حسابرسي قرار گيرند.
تعداد زيادي از مقامات ارشد سابق آمريكايي و ساير رهبران جهان از آمريكا و سازمان ملل خواسته اند تا حفاظت اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در كمپ ليبرتي را طبق قول هاي شان تضمين كنند....اكنون هزاران تن از اعضاي اين سازمان در نزديكي فرودگاه بين المللي بغداد ...هستند .... وزير سابق امنيت داخلي آمريكا تام ريج طي سخنان خود در اين جلسه از آمريكا خواست تا «اولين گام را در راستاي حفاظت از بازماندگان كمپ اشرف و ليبرتي اتخاذ كند. و اين گام نخست عبارتست از گسترش حريم هوايي فرودگاه تا اطمينان حاصل شود كه اين كمپ هدف حملات بيشتر موشكي و خمپاره اي قرار نخواهد گرفت».
اين نظرات منطبق با اظهارات سناتور جان مك كين كه قبلا طي نامه اي به وزير امور خارجه جان كري خواهان توسعه پوشش هوايي شده بود, و همچنين اظهارات نمايندگان كنگره تد پو و براد شرمن است. .... ».
پارلمانترهاي بريتانيا مصرانه از شوراي امنيت خواهان حفاظت از كمپ ليبرتي هستند
سايت ياهو « كميته پارلماني بريتانيا براي آزادي ايران (بي پي سي آي اف) از اينكه دولت بريتانيا حمله موشكي اخير به كمپ ليبرتي، اقامتگاه اعضاي اپوزيسيون ايران در عراق، را قويا محكوم كرد استقبال مي كند. ما دولت را بخاطر مطرح كردن اين موضوع در بالاترين سطوح ديپلماتيك در عراق تحسين مي كنيم و از فراخوانش براي ”يك تحقيقات فوري و فراگير درباره اين واقعه و اطمينان از اينكه تمام افراد مسئول آن به دست عدالت سپرده شوند“ صميمانه حمايت مي كنيم. حمله 29 اكتبر 2015، كه در آن 24 ساكن كمپ كشته شدند، ششمين حمله مرگبار به اين مخالفان ايراني است كه بعد از 2009 بدستور تهران انجام شده است، هنگاميكه رهبر مذهبي ايران به نوري مالكي نخست وزير وقت عراق دستور داد مخالفان را به ايران اخراج كند. اين حمله، مانند حملات قبلي، موجي از محكوميت بين المللي را برانگيخته كه به يك تحقيقات مستقل و تعقيب قانوني مسئولان آن فراخوان مي دهد. با اين وجود، شش سال پس از اولين حمله، هيچكس مورد حسابرسي قرار نگرفته است. بجاي آن، عاملان مظنون به آن مانند مقام ارشد عراق فالح فياض، كه روابط شناخته شده اي با رژيم تهران دارد، درحال حاضر رئيس كميته دولتي مسئول پرونده كمپ ليبرتي از جمله مديريت و امنيت آن است.
در يك درخواست پارلماني سال گذشته (اي دي ام 343 عراق و كمپ ليبرتي)، بيش از 110 نماينده پارلمان گفتند كه يك علامت خوب از رد نفوذ رژيم ايران در عراق توسط دولت جديد عراق طرز رفتار او با ساكنان كمپ ليبرتي است. ما، در 8 سپتامبر 2015، هشدار داديم كه تهران تلاشهاي جديدي را براي استفاده از نفوذ سياسي و دست نشانده هايش در عراق براي حمله به كمپ ليبرتي انجام مي دهد تا تلاش كند اپوزيسيونش را حذف كند. ما در 8 سپتامبر 2015 هشدار داديم كه تهران در يك اقدام براي حذف اپوزيسيونش تلاشهاي جديدي مي كند تا از نفوذ سياسي و دست نشاندهايش در عراق براي حمله به كمپ ليبرتي استفاده كند. امروز، هم عفو بين الملل و هم كميسار عالي پناهندگان سازمان ملل نسبت به حملات مرگبار مشابه به كمپ ليبرتي در آينده نزديك هشدار داده اند. اما، كميته دولتي ذكر شده در فوق، برياست فالح فياض، همچنان به فراخوانهاي بين المللي براي امنيت بيشتر براي ساكنان بي اعتنايي مي كند، بجاي آن محدوديتها را بر آنها در روزهاي پس از حمله اعمال مي كند. در نقض قانون بين المللي و يادداشت تفاهم امضا شده با سازمان ملل در دسامبر 2011، نيازهاي ضروري براي قابل زندگي كردن كمپ دريغ شده اند
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل درعراق جديدترين گزارشش درباره عراق را در 11 نوامبر 2015 به شوراي امنيت سازمان ملل در نيويورك ارائه خواهد كرد. اين يك فرصت بسيار خوب براي بريتانيا، كه رياست شوراي امنيت را بعهده دارد، و آمريكا فراهم مي كند تا به نخست وزير عراق دكتر حيدر العبادي كمك كنند يك راه حل صلح آميز را براي اين بحران انساني بدست آورد (تأمين كند).
شوراي امنيت بايد حمله موشكي به كمپ ليبرتي را قويا محكوم كند، توصيه كند كه اين كمپ بعنوان يك كمپ پناهندگي تحت حفاظت سازمان ملل برسميت شناخته شود و درخواستكند پرونده كمپ و مديريتش بلافاصله به نخست وزير عراق دكتر العبادي رجوع داده شود. شورا بايد همچنين براي پايان يافتن محدوديت هاي مداوم اقدامات مناسب انجام دهد، از جمله دادن اجازه به ساكنان براي ساختمان سازي در ليبرتي، بازگشت تي وال ها، كلاه خود و جليقه هاي حفاظتي و همچنين وسايل و امكانات پزشكي.
هفته پيش، در نامه اي به وزارتخارجه و مشترك المنافع و هيئت بريتانيا در سازمان ملل در نيويورك، كه مورد حمايت بيش از 40 نماينده از هردو مجلس قرار گرفت، ما دولت بريتانيا را فرا خوانديم اين الزامات فوري را در دستور كارش براي جلسه آتي شوراي امنيت سازمان ملل درباره عراق قرار دهد و براي اتخاذ آنها گامهاي درست و مناسب بردارد. درحاليكه اين فراخوان را تكرار مي كنيم، از اعضاي ديگر شورا، بخصوص آمريكا و فرانسه مصرانه مي خواهيم از اين نيازها آشكارا حمايت كنند و شورا را به اصرار برآن دارند آنها را در جلسه هفته آينده تصويب كند. لرد كارلايل از بريويو، سي بي يي با رتبه مشاورت ملكه انگستان- رئيس مشترك كميته پارلماني بريتانيا براي آزادي ايران و بازبين كننده مستقل لايحه تروريزم در دولت بريتانيا از 2001 تا 2011- 9 نوامبر 2015 ».

آخوندهاي گرگ صفت كمپ پناهندگان بي دفاع ليبرتي را در بغداد مورد حمله سبعانه قرار داد
روزنامه الايام « شايد بسياري از خوانندگان، كمپ ليبرتي در بغداد را نشناسند. اين مكان باقي مانده ارتش امريكا است كه از عراق عقب نشيني كرد. بنگالها واطاقك هاي چوبي پيش ساخته فقط براي استقرار موقت بود.
اين وظيفه سازمان ملل وكميسيونهاي متعدد بين المللي مربوط به حقوق بشر وكمك رساني به پناهندگان سياسي سازمان ملل بود كه تعدادي از ساكنان كمپ اشرف وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران را به مكان جديد منتقل كند. مجاهدان كمپ اشرف را از شرايط يك كمپ عادي به يك شهر نمونه تبديل كرده بودند. اعضاي سازمان وخانواده هايشان بيش از ربع قرن در اين كمپ بعد از فرار از ظلم وسركوب رژيم آخوندي وكشتارهاي وحشتناك در داخل ايران ، در اين كمپ زندگي ميكردند . نتيجه مذاكرات بين المللي براي مالكي فقط فشارهاي بين المللي بود . بنابراين مالكي نيروهاي شبه نظامي خود را يعني همان لباس شخصيها آنها را به همراه گرگ هاي اطلاعات سپاه پاسداران در عراق به ايجاد فشارو كنترل بردو كمپ اشرف وليبرتي واداشت. در آن زمان تعدادي ا ز مجاهدين به كمپ ليبرتي كه ديگر از امريكائيها خالي شده بود، منتقل شده بودند. عليرغم كارشكني هاي يوميه طي ماهها وسالها بطوريكه حتي نان روزانه مجاهدين و خانواده هاي آنان را دربرگرفت و از ورود غذا و دارو و تانكرهاي فاضلاب ممانعت بعمل آمد و از رفتن كساني كه نيازمند بيرون رفتن براي معالجه پزشكي بودند ممانعت بعمل آمد، اما استخبارات ومزدوران رژيم ايران در بغداد همزمان خود را براي شرارت ها وتجاوزات بسا گسترده تري آماده ميكردند همان كاري كه همين اواخر كردندحمله موشكي عليه ليبرتي بدون هيچ شرم وحيا ....
باب اين پرونده را چه كسي گشود؟ همان كسي كه فن جادوگري (رژيم آخوندي ) را به آنها آموخت همان فالح فياض رئيس كميته سركوب ومحاصره ليبرتي. او اهداف استراتژيك را براي بركندن بنيان هر دو كمپ از خاك عراق ، نشان داد. اين كمپ سمبل ايستادگي و پايداري مقاومت ملت ايران است . اين مقاومت با ارائه نمونه هاي متعدد بارها وبارها فاشيسم ديني حاكم برايران را به لرزه در آورده. اين رژيم سعي دارد كه شكست هاي داخلي اش را با انتقام گيري از ساكنان بي دفاع لاپوشاني كند. ساكناني كه از جامعه بين المللي و دولت كنوني بغداد حفاظت كامل را انتظار دارند. ....بدنبال اين حمله موشكي شبانه 23 نفر شهيد و تعداد زيادي مجروح شدند بخش هاي بزرگي از كمپ نابود شد. جهان بجاي اقدام عاجل در مورد جنايتكاران شاهد تشديد سركوب توسط كميته دولتي سركوب به رياست فياض عليه ليبرتي است. او تمامي دستوراتش را از رژيم ايران مي گيرد. حاكميت رژيم بغداد در قباي آخوندها پيچيده شده است و آنها هستند كه بر سرنوشت اين حاكميت وارفته حاكميت دارند.
آزادگان جهان و وجدان هاي بيدار در مقابل جنايت 29 اكتبر 2015 ساكت نماندند وخواهان دستگيري جنايتكاران و وتحويل آنها به عدالت شدند. مستمرا يادداشت تفاهم امضا شده بين سازمان ملل و دولت عراق ( تاريخ 25 دسامبر2011) نقض ميشود. همه قوانين وتوافقات ودستورا لعمل ها نقض ميشود چراكه دولت تهران ورشكستگي سياسي خود را در مقابل انظار جهانيان و در مقابل ملت خو د در درجه نخست، اعلام كرده... . واقعا چه كسي ميداند در طول اين مدت مجاهدين مستقر در ليبرتي چگونه همواره در انتظار حمله اين گرگان خونخوار درآن شبهاي تيره وتار بودند. اما گرگ هاي وابسته به رژيم آخوندها در بغداد با چنگال هاي خود موشك هاي مرگ را از جيب ملت ايران تهيه كرده بود تا آنرا براي نابودي همه كساني كه درمقابل نظام فاسد آخوندي كه عمر تاريخي و دوره مصرف آن تمام شده وديگر به يك كالاي بنجول تبديل شده بكار بگيرد».

آخرین‌ها از بهار ایران

Copyright © www.iran-spring.com. All rights reserved.