Menu

محكوميت ها ؛ حمله موشكي به ليبرتي

iran spring 1 0e5f7

علامه رافع الرفاعي، مفتي ديار عراق در مصاحبه با سيماي آزادي، حمله موشكي به ليبرتي را محكوم كرد
« علامه رافع الرفاعي مفتي ديار عراق در مصاحبه با سيماي آزادي: اين شبه نظاميان اوامر قاسم سليماني و امثال قاسم سليماني را اجرا مي كنند. و برنامه هاي رژيم ايران را در داخل عراق اجرا ميكنند.آنچه كه در موشك باران كمپ ليبرتي در مجاورت فرودگاه گذشت با اينهمه حجم موشكهايي كه شليك شد و باعث نابودي بسياري از زير ساختها شد را از بين برد نابود كرد و بسياري شمار زيادي كشته و مجروح شدند برجاي گذاشت؛ خود دليلي بر تجاوزاتي است كه اين شبه نظاميان تحت فرمان قاسم سليماني در عراق انجام ميدهند. شبه نظامياني كه عراقيان مردم عراق از سال 2004 تاكنون از دست آنها در رنجند. وجود ساكنين ليبرتي در اين كمپ طبق يك توافقنامه بين المللي است و بايستي جامعه جهاني آنها را نگهداري كرده و حفاظت كند، چرا كه آنها طبق يك توافقنامه بينالمللي وارد اين كشور كمپ شده اند لذا بايستي در تحت حفاظت دولت مي بودند قرار ميگيرند اما اكنون آنچه كه هست مورد تهديد رژيم ايران هستند و عوامل اين رژيم دست اندركار امور آنان هستند رژيم ايران است و اينها هم در حالي كه آنها اپوزيسيون اين رژيم ظالم را نمايندگي ميكنند هستند. رژيمي كه به مردم خودش ستم مي كند، تمامي مردمي را كه در كشورهاي مجاور ايران هستند مورد ستم قرار مي دهد و در امور داخلي تمامي كشورهاي همسايه و منطقه دخالت ميكند. ما از اين رژيم ابدا هيچ خيري نديديم. اين هجوم و حمله موشكي فقط يكي از نتايج بر آمده از اين دخالتهاي رژيم ايران است، مجموعه اي از شبه نظاميان وابسته به سپاه پاسداران رژيم ايران يا سرسپرده به رهبران تحت فرمان سران رژيم ايران قرارگاه كمپ ليبرتي را در مجاورت فرودگاه بين المللي بغداد موشك باران ميكنند. بسياري از كساني و شمار زيادي از افرادي را كه تحت حمايت حفاظت بين المللي هستند و بايستي دولت از آنها حفاظت ميكرد به قتل مي رسانند. اين درحالي است اما كه خود اين از دولت قبلي تا كنون تمامي الزامات حفاظت را از آنها سلب كرده شده است، در همين قرارگاه در زماني كه آمريكايي ها در آن ساكن بودند، تعداد زيادي از ديوارهاي بتني وجود داشت، اما دولت قبلي اين ديوارها را برداشت تا اينكه اين منطقه كمپ در معرض موشك باران بلادفاع بماند و ساير مورد اذيت وآذارها آزارهاي مختلف قرار گيرد. ما از تمامي رفتارهاي دولت عراق كميته حفاظت عراقي كمپ در دولت عراق با ساكنين ليبرتي اطلاع داريم، از همه رفتارهاي غير انساني آنها با ساكنان كمپ را همه مطلع هستيم اما جامعه جهاني گوشها و چشمهايش را بسته بر روي واقعيت ها بسته و بر روي ظلمهايي كه به مردم عراق و به افراد صلح جو و افرادي سياسي و اپوزيسيون ي رژيم ايران كه به ساكن عراق آمده اند، هستند؛ بسته است. لذا ما ما اين عمل را بشدت محكوم كرده مي كنيم و تمامي جنايتهايي را كه اين شبه نظاميان در كشورمان و يا خارج از كشورمان انجام مي دهند؛ محكوم مي كنيم.
مطمئنا به طور قطع و يقين مجاهدين خلق يك اپوزيسيون پرقدرت ايراني را نمايندگي ميكنند . آنها در برابر حكومت تهران براي اجراي برنامه هاي طايفي فرقه گرايانه و غير انسانيش كه در ولايت فقيه سمبليزه مي شود؛ يك مانع محسوب مي شوند. ولايت فقيهي كه بهايي براي سرنوشت و كرامت مردم قائل نيست و بدور از با تمامي ارزشهاي انساني در اين باره بيگانه است لذا مجاهدين بخاطر به دليل مواضعي كه عليه بنيادگرايي اين رژيم و ديكتاتوري و بربريت آن دارند،كه نام اسلام ي گرفته برخود نهاده است و بسيار بدور از دين حنيف اسلام است، دارند همواره يك هدف ثابت براي آن هستند».
ماجد شَنْگالي و حسين الزبيدي حمله موشكي به كمپ ليبرتي را محكوم كردند
« تلويزيون التغيير گفت: ماجد شَنْگالي نماينده پارلمان از ائتلاف كردستان عراق: و حسين الزبيدي از رهبران ”ائتلاف ديالي هُوِّيتُنا“ حمله موشكي به كمپ ليبرتي را محكوم كردند. تلويزيون التغيير افزود : ماجد شَنْگالي نماينده پارلمان عراق از ائتلاف كردي اعلام كرد: دولت عراق بايد با اعضاي مجاهدين خلق بر اساس قوانين انسان‌دوستانه رفتار كند زيرا كه آنها پناهنده رسمي در كشور عراق هستند. هم‌چنين بايستي براي آنها حفاظت فوري تامين كرد و همه اقدامات فوري وتعيين‌كننده را در اين رابطه اتخاذ كند. حمله جنايتكارانهاي كه باعث شد 24 پناهنده ايراني كشته و دهها نفر از آنها زخمي شوند و زير ساختهاي كمپ منهدم شود؛ يك نقض آشكار اصول حقوق بشر و عرفهاي بين المللي است. حسين الزبيدي از رهبران ”ائتلاف ديالي هويتنا“؛ تعرض به ساكنان كمپ ليبرتي را يك اقدام جنايت كارانه و بزدلانه خواند و گفت در اين حمله افراد پناهنده بي دفاع و بدون سلاح درشب مورد حمله قرار گرفتند. وي سازمان ملل و واشنگتن را متهم كرد كه در حفاظت از ساكنان ليبرتي مقصر هستند چرا كه آنها را رها كردهاند تا توسط بازوهاي رژيم ايران در عراق هدف حمله قرار بگيرند».

سيماي آزادي جمعه 14 آبان 1394 ـ 5 نوامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ