Menu

استقبال از مقامات غربي و دستگيری مخالفين

iran spring 1 5cc61

« - چند روزي پس از واقعه گريز دو تن از مجاهدين خلق از ايران به اروپا، يعني دو جوان به نام فرزاد مددزاده و پريا كهندل كه الشرق الاوسط دو روز پيش قصه فرارشان را منتشر كرد، بهزاد نظيري عضو كميته روابط خارجه شوراي ملي مقاومت ايران و زنداني سياسي سابق در ايران، ديروز براي “الشرق الاوسط“ از دستگيري دسته جديدي از مخالفين توسط مقامات تهران، آنهم همزمان با استقبالش از شخصيتهاي غربي از جمله وزير خارجه آلمان فرانك والتر اشتاين ماير و نمايندگان شركتها و موسسات، پرده برداشت.
نظيري از محل اقامتش در خارج ايران و در يك تماس تلفني گفت كه سفر اشتاين ماير به تهران و ساير سفرهايي از اين دست، تنها تشويق كننده “فاشيسم ديني حاكم بر ايران“ است و گفت كه رژيم ايران تنها چند روز پيش از جلسهاي كه وزير آلماني در آن شركت كرد 25 زنداني را اعدام كرد كه عمر دو نفر از آنها در حين ارتكاب جرم انتسابي تنها 17 سال بوده، و افزود كه جهان نبايد فراموش كند كه در زمان حكومت ملاهاي تهران 120 هزار نفر اعدام شده اند، و سفر مقامات غربي به تهران “رژيم را تشويق خواهد كرد كه اعدام و شكنجه و سركوب را استمرار بخشد“. به گفته منبع ديگري در اپوزيسيون، ....موج جديد فشار بر سياسيون مخالف از سپتامبر گذشته شروع شد، و در اين روزها به صورت چشمگيري افزايش يافته است.
اين منبع بدون اينكه نام خود را بگويد زيرا مجاز به صحبت با رسانه ها نيست، در رابطه با دلايل ممكن در پشت اين فشارها بر مخالفين و خانواده هاي آنان در داخل زندان و خارج از آن، و در اين زمان بندي مشخص، افزود: اين فشارها كه رژيم ايران شروع كرده است زماني آغاز ميشود كه احساس ميكند امكان طغيان مردم زياد شده است، و به هر اندازه كه غرب بر تجاوز رژيم به حقوق بشر چشم مي بندد، رژيم در چنين شرايطي شروع به افزايش اعدامها و افزايش فشار بر زندانيان سياسي ميكند.
وي گفت كه در همين مدت قيمتها و فشار اقتصادي بالا رفته است، در حالي كه رژيم حاكم ميلياردها دلار صرف جنگهايش در سوريه و عراق و يمن ميكند. بهزاد نظيري در پاسخ به سوال “الشرق الاوسط“ در رابطه با متهم كردن ايران و اينكه آن را “فاشيسم ديني حاكم بر ايران“ ناميد پاسخ داد كه اين رژيم “عنصر اصلي طولاني شدن بحران در سوريه“ در تلاشش براي پيشگيري از سرنگوني رژيم اسد ميباشد. وي اشاره كرد كه كمسيون روابط خارجه شوراي ملي مقاومت ايران تاكيد دارد كه تنها راه حل براي بحران سوريه “ريشه كن كردن رژيم ايران“ است.
از سوي ديگر و طبق شهادتهاي فرزاد و پريا از وابستگان سازمان مجاهدين خلق اپوزيسيون، كه سالهاست بستگاني در زندانهاي ايران دارند، امور در كشور در تمامي سطوح بدتر شده است. فرزاد به الشرق الاوسط گفت كه بدليل نزديكي اخير بين مقامات كشورهاي غربي كه به دمكراسي فرا مي خوانند، و رژيم ايران كه به هيچ صداي مخالفي اجازه نمي دهد، يك حالت خشم و غضب از دولتهاي غربي بين ايرانيها وجود دارد، چه شهروندان عادي و چه مخالفاني كه با او در زندان بودند.
منابع اپوزيسيون مي گويند كه اطلاعاتي كه از داخل ايران بدست آورده اند حاكي از آن است كه ”زندانهاي سياسي، بخصوص زندان اوين و گوهردشت برغم اعدامها، بدليل كثرت تعداد زندانيان كه هزاران نفر برآورد مي شوند، و بدليل اينكه آنها توانستند مانع ترس از اعدام را در هم بشكنند، به سنگرهاي فعاليت اپوزيسيون ايران تبديل شده اند.. بطوريكه از داخل همان زندانها بيانيه هاي سياسي صادر مي كنند، و اين تحول جديد و مهمي در حركت زندانيان سياسي است”.
يكي از اين بيانيه ها كه زندانيان داخل اوين و گوهردشت چند ساعت قبل از سفر اشتاين ماير به ايران صادر كردند، موافقت وزير خارجه آلمان با دعوت رژيم ايران براي حضور در جلسه آماده سازي كنفرانس امنيتي مونيخ كه ديروز شروع شد را محكوم كرده است. در نامه اعتراضي كه الشرق الاوسط به نسخه اي از آن دست يافت و از سوي دوستان فرزاد در زندان امضا شده آمده است ”آقاي وزير خارجه آلمان فدرال.. چگونه از حكومتي كه نه تنها امنيت را براي مردم خودش تامين نمي كند، بلكه آنها را مي كشد و شكنجه ميكند، انتظار داريد كه در حل بحرانهاي امنيتي منطقه اي و بين المللي كمك كند”...
الشرق الاوسط تلاش كرد اظهار نظر وزارت خارجه ايران درباره شكايت مخالفان از تعرضات را بدست آورد، ولي پاسخي نگرفت...».
عبد الستار حتيتة
روزنامه الشرق الاوسط- لندن26 مهر 1394 ـ 18 اكتبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ