Menu

العبادی :ما یک دولت ورشکسته تحویل گرفتیم

iran spring b7df9

« گزارش تلويزيون العراقيه ازدیدار حيدر العبادي با فعالين سازمانهاي مجتمع مدني : بعضي‌ها از جهالتي كه نسبت به اصلاحات دارند بر سر راه اصلاحات مانع تراشي مي كنند ...اما بعضي منافعشان به خطر افتاده است و مانع تراشي مي كنند... من به رسانه هاي آزاد ايمان دارم و به همين خاطر هيچ اقدامي در مورد رسانه ها نكرده ام.... اين درست نيست وقابل قبول نيست كه شايعات دروغي كه اصل و اساسي ندارند منتشر كرده و در بين مردم ايجاد آشوب كنند. من به عنوان نخست وزير درست نيست كه هر شايعه اي را جواب دهم... بسياري از حملات تبليغاتي براي مخدوش كردن است...
به ما مي گويند كه ما با هم در روند سياسي شريك هستيم و با ما باش. من قبول دارم ولي شريك بايستي در همه چيز بود و نه فقط در غنايم، بفرماييد الآن اصلاحات براي همه است بفرما سهمت را در فدا كردن بپرداز. چرا وقتيكه تعداد حفاظت را كم مي كنيم برپا مي شوي؟! من نمي خواهم كه زندگي كسي را به خطر بيندازم ..... من باور ندارم كه يك مسول500نفر حفاظت نياز داشته باشد. با آنها چه كار مي كند؟ چرا براي يك نفر 500نفر يا 100 يا 150نفرحفاظت بگذاريم و شهروند عادي هيچي ندارد؟ ...من الآن مي خواهم براي جبهه نيروي رزمنده بفرستم نيرو ندارم. شما مي دانيد كه ما يك بودجه مفلس را تحويل گرفتيم درحاليكه ما مقروض هستيم و الآن داريم پول وامهاي سال 2014 را از بودجه 2015 مي پردازيم... الآن ما مشكل سر خريد تسليحات داريم بعضي‌ها نمي دانند كه خريد سلاح چقدر هزينه برمي دارد... قيمت هر موشكي كه مي خواهي به يك خودرو بزني 46هزار دلار است... ما نمي توانيم سلاح بخريم... .. اصلاحات ادامه دارد هر چند كه مخدوش كردن آن نيز ادامه دار است... اولين اصلاح اصلاح نظام سياسي است و قلب فساد در نظام سياسي، سهميه بندي است ...وضع اقتصادي و مالي ما خراب است به خصوص با پايين آمدن قيمت نفت... اين احتمال هم وجود دارد كه بدتر شود......تاكنون رابطه بين نيروهاي امنيتي و تظاهر كنندگان بسيار خوب بوده است ....مواردي هم بوده كه نيروهاي امنيتي در استفاده از زور زياده روي داشته اند كه اينهم البته قابل‌قبول نيست ... من به نيروهاي امنيتي در بغداد دستور داده و گفته ام كه مجاز به شليك حتي شليك هوايي هم نيستند
بخش ديگر اصلاحات بحث مسائل مال و اقتصاد است... ما الآن تماماً متكي به نفت هستيم... الآن ما 3/4 ميليون نفر حقوق بگير داريم و بيش از يك ميليون تحت سرپرستي بيمه هاي اجتماعي هستند. تقريبا يك ميليون و نيم بازنشسته داريم ديروز ما بودجه جديد را حساب مي كرديم مجموع درآمدهاي نفتي ما حدود 65ميليارد ديناراست كه از اين مبلغ 15ميليارد بابت هزينه هاي استخراج و صدور نفت از آن كم مي شود و50ميليارد باقي مي ماند. حقوق كارمندان دولت 40ميليارد است و بازنشسته ها 11ميليارد ديگر چيزي باقي نمي ماند وبودجه تمام مي شود . با اين وضعيت جنگ را چطور اداره كنيم؟ چطور سلاح تهيه كنيم؟ خدمات را چه كار كنيم؟... بودجه ما الآن 40 درصد بودجه درسالهاي پيش است ...
در مورد نفت اقليم. ما با اقليم توافق كرديم كه 550هزار بشكه نفت صادر شود و اقليم هم سهميه اش را بگيرد. ابتداي شش ماهه اول آنها تا حدودي به توافق پايبند بودند و منهم پايبند بودم من به آنها گفتم كه من عدالت را رعايت مي كنم اگر شما 50 درصد پايبند باشيد منهم 50 درصد خواهم بود هر چقدر كه شما پيبند باشيد منهم به همان ميزان خواهم بود اما اين كه بخواهيم از اموال بصره به شما بدهيم مانند آن چه كه در سابق بوده است خير اينكار را نخواهيم كرد. من البته وارد درگيري و جنگ تبليغاتي با اقليم نمي شوم هر ميزان كه آمديد به همان ميزان منهم همكار خواهم بود...من مي خواهم كه در اين كشور با صلح و صفا زندگي كنيم و دعوا نداريم و بايستي انصاف رعايت شود اين درست نيست كه يكي ديگري را غارت كند.. ماه ششم تصميم گرفتند كه مقدار كمي به ما بدهند و ما هم ماه ششم و هفتم چيزي به آنها نداديم...
درمورد اصلاحات قضايي من رئيس قوه مجريه هستم و سه قوه دركشور وجود دارد وقانون اساسي هم روشن است اگر من بخواهم در قضاييه دخالت كنم نتيجه چه خواهد بودو به كجا خواهيم رسيد؟ من اين نحوه كاررا انجام نميدهم... قضاييه بايستي خودش خودش را اصلاح كند... من البته نداها را مي شنوم اما بايستي به معيارهاي عمومي پايبند باشيم... بهرحال براي اصلاح نياز به وقت است...
در مورد استانها نزديك به 10 استان از من خواسته اند كه استاندار را بركنار و شوراي استان را منحل نمايم اگر اينكار را بكنيم بعد چه مي شود استان را چطور اداره كنيم چطور استاندار تعيين كنيم ...
در مورد اعتصابها مشكلي وجود ندارد به شرط اين كه منجر به بستن راهها و يا ارگانهاي دولتي نشود...
در مورد پارلمان من به صراحت مخالف منحل كردن پارلمان هستم من البته به بسياري از پارلمانترها معترضم اما منحل كردن پارلمان خير زيرا همين دولت را مجلس نمايندگان تشكيل داده است با منحل كردن پارلمان مشروعيت دولت نيز زير سؤال مي رود... ....در مورد اين كه من پرونده موصل را از دادگاه بيرون كشيده باشم چنين چيزي ابداً نبوده است و من هيچ پرونده اي را از دادستاني بيرون نكشيده ام، اما اين پرونده به من به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح داده شد و من به وزارت دفاع دادم و خواستم كه تحقيقاتي را كه قبلاً در اين مورد صورت گرفته است به تحقيقات مجلس نمايندگان اضافه نمايند. ...».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ