Menu

سخنراني جان كري در مورد توافق اتمي با رژيم ايران

world 7935e

« محورهاي سخنراني كري در فيلادلفيا در مورد توافق اتمي با ايران
• از سناتور لوگار بخاطر خدماتش تشكر مي كنم... /• هفته آينده كنگره تصميم خواهد گرفت كه آيا از اين توافق حمايت كند يا نه.
• اين توافق، كار را به انجام خواهد رساند و من و اوباما كاملا متقاعد هستيم/ • دانشمندان از اين توافق تقدير كردند و آن را تاييد نموده اند/ • اين توافق ، آمريكا، اسراييل و خليج را امن تر مي كند/ • همه گزينه ها در صورتي كه ايران مقيد به توافق نباشد، در دسترس خواهند بود/ • دو سال پيش ما با يك ايران مواجه بوديم كه پيش تر به سيكل بمب اتمي دست يافته بود و مواد كافي براي توليد 12 بمب داشت. آب سنگين داشت كه از طريق پلوتونيوم قادر به ساخت بمب بود... در چنين شرايطي بود كه ما مذاكرات را شروع كرديم./ • نخست وزير نتانياهو در سخنراني اش در مجمع عمومي درست مي گفت كه ايران در آستانه توليد بمب است. دولت اوباما كاملا به اين امر اشراف داشت به همين دليل ما سخت ترين تحريمات را اعمال كرديم، اما تحريمات به تنهايي ، كارساز نبودند و ايران را از دست يافتن به بمب متوقف نمي كرد. لذا اوباما كاملا روشن كرد كه مي خواهد فراتر از تحريمات رفته مانع ايران به سمت بمب بشود. / • ما در مورد موثر بودن راستي آزمايي و بستن راههاي ايران به سمت بمب، با همه كشورها و با كنگره مشورت كرديم و اين راستي آزمايي ها، موثر و قابل تاييد هستند. / • قابل توجه است كه ايران طي 19 ماه گذشته، از التزامات خود تبعيت كرده است / • توافقنامه، جامع، قابل تاييد و قابل راستي آزمايي است. تصورش را بكنيد كه ما 2 سال پيش در كجا بوديم و حالا كجا هستيم. بدون اين توافق، ايران 2 ماه با بمب فاصله داشت. با اين توافق، سانتريفوژهاي ايران به ميزان دو سوم كاهش خواهد يافت و ذخاير مواد اتمي اش بطور قابل توجهي كاهش مي يابد. بدون اين توافق، كارخانه آب سنگين ايران قادر مي بود سالانه پلوتونيوم كافي براي يك بمب توليد كند،اما با اين توافق، اين كارخانه با سيمان پر مي شود.
• هيچ كدام از تاسيسات ايران اعلام شده يا نشده، خارج از محدوده نخواهد بود و بازرسان با استفاده از تكنولوژي مدرن و دوربين هاي 24 ساعته، نظارت مي كنند./ • بنابراين، توافقنامه نه تنها با موضوع اتمي برخورد مي كند، بلكه با موضوع تسليحاتي كردن هم برخورد مي كند. مسير پلوتونيوم ايران بلوكه مي شود حداقل براي 15 سال. ايران به مدت 15 سال مجاز نخواهد بود اورنيوم با درصد سه و نيم درصد به بالا توليد كند. /• به محض اجراي توافقنامه، بازرسان مجاز خواهند بود به هر كجا بروند. به مدت 20 سال ، آژانس اتمي توليدات ايران را نظارت مي كند كه به سمت سلاح نرود. /• جامعه اطلاعاتي ما موافق است كه ايران نمي تواند براي اجراي زنجيره اتمي، تمامي اجزاي آن را مخفي نگاه دارد. /• بسياري از كارشناسان و دانشمندان آمريكا و سفراي بازنشسته و ژنرالهاي بازنشسته، از اين توافق حمايت كرده اند. بلحاظ بين المللي هم همه كشورها به جز يك استثنا، حمايت كرده اند. در شوراي امنيت 15 به صفر آن را تاييد كرده اند. /• مسير ايران به بمب بسته خواهد شد با اين توافقنامه/ • حتي سخت ترين تحريمات مانع حركت ايران به سمت بمب نشده بود. / • تحريمات و تهديدات ايران را متوقف نكرد، البته تحريمات ايران را به ميز مذاكره آورد، اما تنها مذاكرات بودند كه ايران را از رفتن سريع به سمت بمب بازداشت. / • اگر كنگره توافق را رد كند، هم پيمانان ما چه واكنشي نشان خواهند داد؟ در اينصورت، ما برتري خود را از دست مي دهيم و در مسير عكس مي افتيم. تحريمات ، جاده يك طرفه نيست بلكه زيان آن براي كشورهاي ديگر هم هست. اين كشورها هم به اندازه ما، نمي خواستند ايران به سلاح دست يابد به همين دليل در اعمال تحريمات به ما ملحق شدند اما آنها در صورتي كه ما كنار بكشيم، به ما ملحق نخواهند شد و فشار روي ايران كاهش خواهد يافت. اين مسيري در جهت يك توافق بهتر نيست و خاورميانه را به مكاني خطرناك تر تبديل ميكند.
• اگر توافقنامه را رد كنيم، تحريمات بين المللي عليه ايران، از هم خواهد گسيخت/ • آنهايي كه در ايران شعار مرگ بر آمريكا مي دهند ، افراط گراياني هستند كه خواهان رد توافق مي باشند و اين خودش گويا است. / • منافع اين توافقنامه، خيلي بيشتر از هرگونه عقب نشستن از آن مي باشد/ • اگر توافق را رد كنيم، آمريكا بهاي گزافي براي آن خواهد پرداخت / • بله، نمي توانيم به ايران اعتماد كرد، اما در اين توافق، حتي يك جمله هم بر اساس اعتماد وجود ندارد و بطور كامل به عمل متكي است. / • تفاوت آن با كره شمالي اين است كه اين توافق 4 صفحه بود اما با ايران 109 صفحه و بسيار مفصل و دقيق است زيرا ما از كره شمالي درس گرفته بوديم و آن را در توافقنامه اتمي با ايران بكار بستيم. / • حمايت ايران از تروريسم، چيز جديدي نيست. هر مشكلي در خاورميانه، خطرناك تر خواهد بود اگر ايران به سلاح اتمي دست يابد. ما درگير سطح بي سابقه اي از همكاريهاي نظامي، اطلاعاتي و ... هستيم و در كنار اسراييل هستيم تا مانع هرگونه حمله به مردم اسراييل شويم. آمريكا براي تضمين امنيت اسراييل بسختي كار مي كند. آمريكا نسل پنجم هواپيماهاي جنگي را در اختيار اسراييل گذاشته است در حالي كه در اختيار هيچ كشور ديگري در خاورميانه نگذاشته است. / • رهبران خليج در نگراني ما نسبت به نقش ايران در منطقه، سهيم هستند و آنها از حمايتهاي نظامي و سياسي مورد نياز خود ، برخوردار خواهند شد. / • تحريمات در زمينه اقدامات تروريستي و نقض حقوق بشر سر جاي خود باقي خواهند ماند/ • ايران بايد شهروندان امريكا را آزاد كند و ما هر كاري لازم باشد براي آن انجام مي دهيم / • اين توافقنامه به ايران براي رفتن به سمت سلاح اتمي مشروعيت نمي دهد، بلكه برعكس. / • ايران براي هميشه بايد پاسخگوي تحقيقات و نقض تعهدات خود باشد. اين توافقنامه، ابزار بي سابقه اي را در اختيار ما مي گذارد. اگر خانه شما در حال آتش گرفتن است آيا آن را خاموش نمي كنيد به اين گمان كه ممكن است در جاي ديگري هم آتش باشد؟ / • به هيچ وجه نمي توان شواهد اتمي را مخفي كرد. رد آن سالها باقي خواهد ماند و 24 روز مشكلي را حل نخواهد كرد. / • مانيتورهاي ملل متحد بطور بي وقفه نظارت خواهند كرد و در صورت نقض ايران، واكنش ما در دو كلمه خلاصه مي شود: تحمل صفر. / • هيچ راهي وجود ندارد كه ايران بتواند شواهد را قبل از ورود بازرسان نابود كند/ • پولهاي مسدود شده ايران در كشورهاي مختلفي است و ما چه توافق را رد كنيم يا نكنيم، اين پولها به هر حال آزاد خواهند شد.».
تلويزيون سي ان ان11شهريور 1394ـ 3 سپتامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ