Menu

دمكرات ها، جمهوريخواهان و متخصصين بي طرف، بيش از حد امتياز دادن به ايران را رد مي كنند

world.1 7aa04

« به قلم: جنيفر روبين -4 گزارش جديد و عميقا نگران كننده به كنگره پيشنهاد مي كند كه اگر كنگره درباره متوقف كردن برنامه اتمي رژيم ايران جدي مي باشد، بايد توافقنامه نهايي 5+1 كه اكنون بر سر آن كار مي شود را رد كند.
اول، اولي هاينونن: معاون سابق مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره آنچه كه شايد داوري سرنوشت ساز در مورد توافقنامه قريب الوقوع اتمي با رژيم ايران باشد، نوشته است. نسخه كوتاه شده وي: دسترسي آزاد به سايت ها، تاسيسات، مواد ، تجهيزات، افراد و اسناد براي يك راستي آزمايي طولاني مدت و معتبر در هر توافقنامه اتمي با رژيم ايران، حياتي مي باشد . دسترسي به هر كجا و در هر زماني و بازرسي سرزده نبايد در معرض يك مكانيزم بحث برانگيزي قرار بگيرد كه منجر به تاخير در دسترسي آژانس بين المللي انرژي اتمي بشود. رويه هاي توافقنامه نهايي كه به رژيم ايران توانايي مشخص كردن و يا كنترل دسترسي ها را بدهد، توانايي راستي آزمايي توافقنامه را نابود كرده و بر توانايي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بدست آوردن نتيجه گيري هاي بموقع تاثير مي گذارد. علاوه بر اين، مسئله نگراني هاي حل ناشده آژانس بين المللي انرژي اتمي در رابطه با ابعاد نظامي احتمالي برنامه اتمي رژيم ايران بايد پيش از لغو حقيقي تحريم ها، حل و فصل شود ...... اوتوضيح مي دهد توافقنامه نهايي شامل محدوديت هايي براي 10سال خواهد بود، ...اين مسئله مسئوليت سنگيني را متوجه بازرسان بين المللي مي كند كه ميخواهند ماهيت صلح آميز بودن برنامه رژيم ايران را مورد تاييد قرار بدهند. بعنوان بخشي از مكانيزم اجرايي، اين توافقنامه بايستي فقط در شرايطي با لغو بخش هاي اصلي تحريم ها موافقت كند كه رژيم ايران نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد توجه قرار داده و اين آژانس را راضي كند ... بدون دسترسي آزاد به افراد و همه سايت هاي رژيم ايران، و اگر محدوديت ها و پناهگاه ها لايه به لايه آشكار نشوند، غير ممكن خواهد بود كه بصورت قانع كننده اي بتوان تاييد كرد كه رژيم ايران بصورت كاملي به تعهداتش پايبند بوده است. گزارش نتيجه گيري مي كند كه تنها توافقنامه¬اي قابل قبول مي باشد كه اكنون بنظر مي رسد كاملا خارج از دسترس مي باشد. با هدف مهاركردن رژيم ايران در چارچوب محدوديت هاي توافقنامه، ضروري است كه محدوديت هاي تعبيه شده در سيستم راستي آزمايي با وظايفي كه دردسترس مي باشد، در تعادل و بالانس قرار داشته باشد. اين كار مستلزم محدوديت هاي بيشتري مي باشد كه اطميان حاصل كند كه ظرفيت غني سازي رژيم ايران ، ذخاير اورانيوم و باقيمانده سوخت هاي مصرفي، محدود باقي مي ماند. همچنين امكان دسترسي آزاد به سايت هاي مربوطه، تاسيسات، مواد، تجهيزات، افراد و اسناد در ايران براي حفظ يك برنامه راستي آزمايي قوي نيازمند مي باشد، و مانيتورينگ اطمينان بخش از خطوط پايه اي تاييد شده و بخوبي تعريف شده شروع مي شود ...و ساختن مكانيزمي براي مانتيور كردن فعاليت هاي مربوط به دستيابي به امكانات رژيم ايران كه شامل هرگونه فعاليت هاي احتمالي درخريد كالا از خارج مي شودكه بايستي ممنوع شود ...
سفير اريك ادلمن Eric Edelman و دنيس راس Dennis Ross مشاور ارشد سابق رئيس جمهور: مثل هاينونن، ادلمن و دنيس راس نتيجه گيري مي كنند كه اطلاع رساني آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران مستلزم بازرسي هاي وسيع و اختيارات و اجازه هاي تضمين شده خواهد شدكه زيرساخت هاي گران قيمت مربوط به برنامه اتمي اش- چه آنهايي كه اعلام شده است و چه آنهايي كه احتمالا اعلام نشده است- به عقب بازگردانده شود و قادر به پيشرفت به سمت ظرفيت توليد سلاح اتمي نباشد...
... گزارش سوم كه مشترك توسط مارك دوبويز Mark Dubowitz و آني فيكسلر Annie Fixler نوشته شده است، 2 نكته اضافي و مهم را مورد توجه قرار مي دهد: اول، توافقنامه اي كه در حال شكل گرفتن است، در ارتباط با افول محدوديت ها در فعاليت هاي اتمي رژيم ايران نيست كه به يك نتيجه گيري هاي وسيع تري توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي منجر شود مبني بر اينكه رژيم ايران درگير هيچ فعاليت اتمي اعلام نشده نبوده و ماهيت برنامه اتمي رژيم ايران تماما صلح آميز بوده است. به كلام ديگر، ما اهرم هاي قدرتمان را پيش از اينكه مطمئن شويم آيا رژيم ايران تماميت برنامه اتمي اش راكنار گذاشته است، رها مي¬كنيم. و دوم، بازگرداندن تحريم ها به وضعيت قبل (درصورت مواجه شدن بانقض توافقنامه از طرف رژيم ايران) داراي نتايج موثري دركاهش برنامه نظامي رژيم ايران نخواهد بود آنهم وقتي¬كه ما اهرم¬هاي قدرت ابتدايي خودمان راكناري گذاشته ايم. ونهايتاً دولت خود كيفرخواست چهارم را مهيا كرد كه محصول تلاش هاي خودآن بود،خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش كرد" روزجمعه دولت اوباما دركمتر از دوهفته مانده به ضرب الاجل براي تكميل توافق اتمي كه ممكن است براي تهران ميلياردها دلار را دراثر لغو تحريم ها تامين كند گفت، حمايت ايران از گروه هاي تروريستي بين المللي درطي سال گذشته نه تنها كم نشده و حتي دربرخي جنبه گسترش نيز داشته است" . يك سخنگوي دولت بشكل غير قابل توجيهي گفت " نسبت به حمايت بي وقفه ايران از تروريزم نگراني بسياري وجود دارد. به همين دليل ما نيازمنديم كه مطمئن شويم آنها به سلاح اتمي دست نمي يابند."
اين حرفي كاملاً نامربوط است!. برعكس، اين امر آنچه را كه منتقدين تمام اين مدت گفته اند را تاييد مي كند كه، ايران هيچ تغييري در ماهيت آن بوجود نيامده و لغو تحريم ها اين رژيم را قادر كرده و مي كند، تا كه به فتنه گري بيشتر ادامه دهد.
سناتور مارك كرك ( نماينده از ايلي نويز ) در بيانيه اي گفته است"حال كه دولت مي پذيرد مذاكرات اتمي نتوانسته حمايت از تروريزم ايران را كاهش دهد، ايران تا چه ميزان از پرداخت 12 ميليارد دلاري كاهش تحريم ها در نتيجه توافق اتمي موقت، براي پرداخت هزينه هاي تروريستي يا حمايت از ساير رژيم هاي تروريستي بايد استفاده كرده باشد؟ و چرا در جهان توافقي غير قابل اجرا و غير قابل راستي آزمايي با رژيمي بايد بسته شودكه ما را ملزم به دست كشيده از نفوذمان تاجايي مي كندكه، عملاً هيچ نفوذي بريك كشور حامي تروريزم كه متعهد به نابودي كشور اسرائيل است، نداشته باشيم؟ فقط يك پاسخ منطقي وجود دارد: اوباما اكنون از روي استيصال به دنبال معامله و توافقنامه مي باشد و مهم نيست كه چقدر اين مسئله با منافع ايالات متحده در تضاد باشد. بنابراين كنگره بايد او رامتوقف كند و يا بخشي از اين مصيب سياست خارجي باشد....».
واشنگتن پست 30خرداد94

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ