Menu

انسان از طريق مصر و نه شبه جزيره عرب، در جهان منتشر شد

world.1 01e72

« دانشمندان برجسته علم ژنتيک اکنون به اين نتيجه رسيده اند که انسان اوليه اي که صدها هزار سال پيش از درختان پايين آمد و بر روي دو پاي خود ايستاد و سپس نسلش جهان را فراگرفت، از شرق آفريقا آمده است آنجايي که امروز شاخ آفريقا نام دارد. بنا بر نتايج پژوهش هاي جديد، انسان اوليه از اتيوپي به مصر رفت و از آن جا در آسيا و اروپا منتشر شد. اين در حالي است که نظريه هاي اوليه حاکي از آن بود که انسان اوليه پس از عبور از باب المندب ابتدا در شبه جزيره عرب سکني گزيد اما بر پايه يک پژوهش جديد، انسان با انتقال از منطقه اي در اتيوپي به مصر از آنجا به خاورميانه رسيد و از خاورميانه در سراسر جهان منتشر شده است.
ژن هاي اروپايي ها و همچنين جد بزرگ آسيايي ها يا به طور مشخص تر، ساکنان «اوراسيا» که در 54 ميليون کيلومتر مربع از دو قاره ساکن هستند با بيش از 5 ميليارد انسان در 93 کشور پخش شده اند، ريشه در ژن هاي مصري هايي دارد که بيش از 55هزار سال پيش جوانه زد. صاحبان اي نظريه جديد، 3 کارشناس اروپايي علم ژنتيک هستند که نتيجه پژوهش هاي خود را که آزمايش هاي DNA به آن ضميمه شده، منتشر کردند. نشريه جهاني دوريةAmerican Journal of Human Genetics بخش ويژه اي به اين پژوهش اختصاص داده است. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که مجموعه نخستين انسان معاصر «از مصر به اروپا و آسيا رسيد. اين انسان با مهاجرت هايي که از اتيوپي به شمال داشت، وارد مصر شده بود.» اين پژوهش به پرسشي پاسخ داده است که از مدت زماني طولاني، بي پاسخ مانده بود؛ پرسشي که راه هاي انتشار«انسان عاقل» را در زمين جويا مي شد.
اصطلاح «انسان عاقل» که در اين پژوهش به آن اشاره شده، به جنسي از بشر اشاره دارد که در علم زيست شناسي به Homo Sapiens شهرت دارد؛ و اين تنها گونه اي است که با تکامل شبه حيوان ها، منقرض نشده است. گونه ديگر انسان، «نيادرتال» نام دارد که بيش از 300هزار سال پيش از «انسان عاقل» به اروپا رسيده بود. «نيادرتال» 24 هزار سال پيش در شرايطي مبهم منقرض شد تا قاره اروپا را براي «انسان عاقل» که طي مراحلي از خاورميانه به اروپا رسيد، تنها بگذارد. اين دو گونه انسان 25 هزار سال با يکديگر زندگي کردند. پژوهش جديد نشان مي دهد که مهاجرت ها طي چند مرحله صورت گرفت. از اتيوپي به سوي مصر آغاز شد و پس از آن از اين کشور از دو راه شرقي و شمالي از مسير سينا ادامه يافت. اين گونه بود که «انسان عاقل» به انسان «نيادرتال» رسيد که پيش از آن مهاجرت خود را به مناطق سوريه بزرگ آغاز کرده بود. اين را دکتر توماس کيويسيد استان «علم انسان» در دانشگاه کمبريج بريتانيا که يکي از شرکت کنندگان در پژوهش است، تاييد مي کند. او مي گويد که «انسان عاقل» از اتيوپي به شمال رفت و نه به سمت جنوب و به باب المندب و سپس شبه جزيره عرب.
دکتر لوکا باگاني کارشناس در علم وراثت در دانشگاه کمبريج و از فعالان در انستيتوي تحقيقاتي بريتانيايي «ولکام تراست سانگر» نتيجه جالب ترين و مهمرين بخش پژوهش را که شامل نتيجه بررسي جمجمه پيشينيان است، در اين نشريه علمي منتشر کرده است؛ پژوهشي که دکتر کريست تيلر سميت از انستيتوي «ولکام تراست سانگر» نيز در آن مشارکت کرده است.
مصر دروازه انتشار انسان عاقل در جهان-معاينه و بررسي ژن هاي 225 مصري و اتيوپيايي نشان از جهش هاي DNA اروپايي ها دارد که در مصر ريشه دارد. باگاني در پژوهش خود که بر بررسي و تحليل ژن هاي مصري هاي معاصر و DNA آن ها تکيه دارد، نوشته است: «اين بررسي ها اين امکان را براي ما فراهم کرد تا حوادث روي داده در 60هزار سال پيش را کشف کنيم. او به ويژگي و راه هاي مهاجرت «انسان عاقل» اشاره دارد که نويسندگان پژوهش با تحليل کامل «ژنتيک وراثتي» با بررسي نمونه هاي برداشته شده از 225 نفر در مصر و اتيوپي به آن رسيده است.
نتاج پژوهش نشان مي دهد که نقشه ژنتيکي مصري ها بيشتر شبيه ساکنان خارج از آفريقا است تا اتيوپيايي ها. از جمله اين ژن هاي مشابه در ساکنان اروپا و آسيا ديده مي شود که به پيشينياني باز مي گردد که 55 هزار سال پيش زندگي کرده اند، وسپس دچار جهش شده است. اين پيشينيان نيز با همسانان اتيوپيايي خود که در 65هزار سال پيش زيسته اند، DNA يکسان دارند. 10 هزار سال پس از زندگي «ژنومي مشترک» يک شکاف حاصل مي شود؛ مساله اي که نشان مي دهد به احتمال زياد، مصر دروازه اي است که انسان از آن عبور کرد تا به جهان برسيد و اکنون به شمار 7 ميليارد رسيده است. يک ضرب المثل وجود دارد که مي گويد"مصر ام الدنيا" يعني مصر مادر دنياست، گويا اين پژوهش مصداق اين ضرب المثل مصري شده است.».
العربيه.نت

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ