Menu

مشروح صحبتهاي اولاند در كنفرانس كشورهاي خليج

world 6adb3

« فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه : اعليحضرت پادشاه و مقامات و دبيركل و جناب وزير مي‌خواهم قدرداني عميق خودم را به‌خاطر دعوتتان براي حضور در اين جلسه به شما ابرازكنم. هم‌چنين به من افتخار داديد كه در كنفرانس شوراي همكاري خليج سخنراني كنم. مي‌خواهم از اين فرصت استفاده كنم و به ملك سلمان و به‌خاطر اين دوستي و محبت درود بفرستم. در سال 1981 زماني كه شوراي همكاري خليج تشكيل شد، كشورهاي شما براي مقابله با خطري كه در جنگ عراق و ايران متبلور بود، متحد شد. امروز شما با چالشهاي جديدي مقابله مي‌كنيد، ... چالشهايي كه باعث ناامني در بعضي از كشورهاي همسايه از جمله يمن مي‌شود و پادشاه عربستان اين موضوعات را يادآوري كرد. هم‌چنين خطر طمع كشورهايي است كه در پي دخالت در امور بقيه هستند. در مقابل اين بحرانها شما انتخاب كرديد دست به يكسري ابتكار عملها بزنيد و اين معني كاري است كه شما در سوريه كرديد و در كنار اپوزيسيون سوريه ايستاديد. هم‌چنين آخرين كنفرانس شما در ماه مارس را فراموش نمي‌كنيم كه از طريق آن تشكيل يك نيروي عربي را اعلام كرديد. فرانسه شما را در عملياتي كه در يمن شروع كرديد پشتيباني مي‌كند. توفان قاطع كه در حال حاضر به‌عمليات برگرداندن اميد تغيير يافته است، برگرداندن امنيت به يمن را ادامه مي‌دهد... خطرها و تهديداتي هست كه كشورهايتان با آن مواجه است اما ما نيز با آن مواجه هستيم. مي‌خواهم كه بر التزام فرانسه به ايستادن در كنار شما و در حمايت از شما تأكيد كنم..... فرانسه نقشش را در ايجاد راه‌حلها براي بحرانها استمرار خواهد داد. در سوريه، در كمك به اپوزيسيون ميانه رو سوريه كار مي كنيم و آن را پشتيباني مي كنيم . ...ما با ائتلاف موجود در عراق براي مبارزه با داعش شريك هستيم و خواهيم بود. ما هميشه به آشتي بين همه طيفهاي عراقي دعوت كرده و دعوت مي‌كنيم ... فرانسه در پشتيباني از دولت قانوني يمن براي وحدت و آزادي يمن و اجراي قطعنامه 2216شوراي امنيت كه ما در ارائه آن شركت كرده بوديم، كنار شما خواهد بود. ...در مورد ايران، من مي دانم كه اين كشور در رأس توجهات شماست . مذاكرات حول پرونده اتمي ايران خواسته ماست. ما خواهان توافق قوي و باثبات و قابل محقق شدن هستيم. بايد بدانيم و ايران بايد تعهد بدهد كه به سلاح اتمي دست نخواهد يافت. توافق لوزان بيش از يك توافق مرحله ايي نيست و يك گام در اين مسير ي است كه هم‌چنان طولاني مي باشد . ما مي خواهيم كه شفافيت كامل وجود داشته باشد. در مورد تحريمها ما به برداشتن آنها به‌صورت تدريجي موافق هستيم. بايد نسبت به كارهاي ايران هوشيار و بيدار باشيم. توافقي كه بايد به آن برسيم غير ممكن است به يك بحران و تشنج در كشورهاي شما و در منطقه راه ببرد. منع ارسال سلاح به ايران بايد ادامه داشته باشد و ما بايد با اعمالمان به ايران امر كنيم و نه با حرفهايمان . فرانسه كشوري مستقل است و با در رابطه با تصميم‌گيري براينكه كاري را بكند يا نكند باتماميت حاكميتش كار مي‌كند. در نتيجه مشاركتمان با كشورهاي شما و با اين منطقه، مشاركتي قوي است. ما نسبت به دوستانمان و التزاماتمان وفاداريم. فرانسه در انجام كاري كه فكر مي‌كند ضروري است حتي اگر نظامي باشد شك نمي‌كند. ...لذا اميدوارم كه براي هر چه عميقتر كردن اين روابط و شراكت استراتژيك موجود بين كشورم و كشورهاي شما و سازمانتان با تمام نيرو كار كنم. اين شامل همه سطوح مي‌شود از سياسي، امنيتي، اقتصادي و زمينه انرژي و فرهنگي... شراكت ما نتيجه تاريخ و ارث تاريخي است. به همين دليل خواهان هرچه عميقتر شدن اين روابط و دوستي هستم و امروز خوشحالم كه روي اين موضوع و اهميت آن تأكيد مي‌كنم.».
تلويزيون العربيه الحدث15 ارديبهشت 1394ـ 5 مي 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ