Menu

فصل جديدي در جنگ سري بين عربستان سعودي و ايران

saudi d1ae1تحليلي از روزنامه فيگارو 20 نوامبر 2013
نويسنده ژرژ مالبرونو

«دو حمله انتحاري روز سه شنبه که به دقت طرحريزي شده و سفارت ايران در بيروت را هدف قرار داد، نشان دهنده تصاعدي تازه در جنگي سري است که عربستان سعودي سني و ايران شيعي بر بستر منازعه سوريه درگير آن شده اند.

کمک لژيستيک تهران و متحد لبناني اش، حزب الله، به بشار اسد براي رياض قابل تحمل نيست، بخصوص از هنگامي که در ژوئن گذشته رژيم دمشق با پشتيباني قوي و آشکار جنگجويان حزب الله، شهر استراتژيک القصير را که نقطه عبور و نقل و انتقال سلاح و رزمنده از لبنان به سوريه بود، از دست شورشيان باز پس گرفت. اين براي عربستان سعودي عبور از يک «خط سرخ» بود که رياض قسم خورده جبران خواهد کرد.
از آنجا که گروه هاي جهاديست سوري نمي توانند به گونه اي سيستماتيک بر رژيم سوريه در خاک آن کشور ضربه وارد کنند، با حمله به متحد لبناني دمشق که در سال هاي اخير به «ديو سياه» پادشاهي سعودي مبدل شده، تلاش دارد جنگ سوريه را به بيرون از مرزهاي آن گسترش دهد. نخستين عمليات تلافي جويانه اين گروه ها روز 15 اوت با يک خودروي بمب گذاري شده – که شيوه کار معمول القاعده است – 27 کشته در حومه جنوبي بيروت، که پايگاه حزب الله است، بر جاي گذارد. از آن هنگام تمام راه هاي ورود به قلمرو «حزب خدا» بشدت کنترل مي شود. اما سفارت ايران در بيرون از کمر بند حفاظتي و امنيتي اين محله قرار دارد.
با توجه به جريان داشتن يک جنگ منطقه اي در سوريه که به دليل تنش هاي شيعي-سني تشديد شده، انفجارهاي روز سه شنبه تعجبي بر نيانگيخته است. اطلاعاتي پيرامون حضور خودروهاي ويژه بمب گذاري در سراسر لبنان از چند هفته پيش مي رسيد. اين وسايل مرگبار در شهر لبناني «ارسال» آماده سازي مي شود که پايگاه جهاديست هاي سني است که از طريق آن به سوريه همسايه تردد دارند و هر گاه زير آتش شديد قرار مي گيرند، به اين خطه باز مي گردند. هم اکنون وضعيت چنين است.
ارتش سوريه بار ديگر با پشتيباني حزب الله تهاجم گسترده اي در منطقه القلمون درست روبروي «ارسال» را آغاز کرده و نيروهاي رژيم روز سه شنبه شهر قرا را تسخير و در آستانه قطع جاده «ارسال» به عنوان آخرين مسير نقل و انتقال سلاح و نفر از لبنان به سوريه هستند. لذا براي جنبش جهاديست زدن يک ضربه متقابل فوريت و ضرورت داشت، بخصوص که هفته گذشته، دشمن قسم خورده آنان، شيخ حسن نصرالله، رئيس حزب الله، آنها را به چالش مضاعفي گرفته بود. به اين ترتيب که ابتدا در دو نوبت در بيروت در انظار عام ظاهر شده بود که ابتکاري استثنائي بود و حتي واکنشي از سوي اسرائيل (که شخص او را از دوران جنگ 2006 با حزب الله هدف گرفته) بر نيانگيخت. اما در مرحله بعد با صداي رسا اعلام کرد که تشکل او به نبرد در کنار اسد در سوريه ادامه خواهد داد.
جهاديست ها پنهان نمي کنند که اين گونه حملات تا زماني که شبه نظاميان هوادار ايران در سوريه مي جنگند، ادامه خواهد يافت. خلاصه اينکه موزائيک شکننده جامعه لبنان که پيش از اين نيز بشدت از بابت هجوم سيل پناهندگان سوري صدمه ديده، بيش از هميشه خود را گروگان جنگ داخلي در کشور همسايه اش مي يابد.
مقامات بيروت چه مي توانند بکنند؟ با ارتش به «ارسال» حمله کنند؟ چنين اقدامي به تشديد بازهم بيشتر تنش هاي بين الجوامعي منتهي خواهد شد. نوعي تنش زدائي مي تواند از حصول توافقي بين ايراني ها و آمريکائي ها بر سر پرونده اتمي به دست آيد که در ميان مدت به نوعي تقسيم نفوذ بين ايران و سعودي در خاورميانه بيانجامد. اما هنوز تا رسيدن به چنين چشم اندازي فاصله بسيار داريم.»

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ