Menu

گزارشی از اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

m1 800bd

در سي و هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كه در ژنو جريان دارد، نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان داراي رتبه مشورتي نزد سازمان ملل، ضمن اشاره به دستگیریهاي گسترده درجریان قیام و قتل زندانیان قیام در زیر شکنجه، از جامعه جهانی خواستار اقدام موثر برای خاتمه دادن به رفتارهاي ضد انسانی رژیم در زندانها شد.

وی گفت: دست کم ۱۶ تن از تظاهرات گنندگانی که در ماههای دي و بهمن دستگیر شدند در زیر شکنجه بقتل رسیده اند. دستگاه قضائیه رژيم ایران با استفاده از شکنجه های روحی و جسمی سعی در اعتراف گیری از دستگیرشدگان مي كند.

نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان هم چنین به صدور احكام مجازاتهای ضدانساني توسط قضائيه رژیم اشاره کرد و افزود: مطبوعات دولتی ۲۵ مورد قطع عضو٬ ۱۰۰ مورد حکم شلاق و ۲۵ مورد اجراي حكم شلاق را گزارش كرده اند ما از شوراي حقوق بشر میخواهیم تا با بگارگیری تمامی دستورالعمل های ویژه سازمان ملل متحد فعالیت های خانم عاصمه جهانگیر را ادامه دهد. ما همچنين از جامعه بین المللی میخواهیم که به مصونیت چندین دهه مقامات رژيم ایران و رفتارهاي غير انساني که در زندانهای رژيم ايران صورت میگیرد پایان دهد.

25 کشورعضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ، در سی و هفتمین اجلاس این شورا در ژنو طی بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن قتل و دستگیری افراد بی شماری توسط رژیم آخوندی در جریان قیام دیما، خواستار توقف بازداشتهای خودسرانه گسترده و سیستماتیک در ایران شدند.

نماینده هیات آمریکا در ژنو بیانیه مشترک 25 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد را با ادای احترام به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران عاصمه جهانگیر ارائه کرد.

در این بیانیه 25 کشور عضو شورای حقوق بشر اعلام کردند:‌ دولت(های) ما نسبت گزارشهای مربوط به وضعیت حقوق بشردر ایران و اینکه مقامات رژیم ایران اشخاص بی شماری را بدنبال اعتراضات گسترده دیماه کشته, بازداشت کرده و یا مورد بدرفتاری قرار داده است، نگران هستند.

25 کشور عضو شورای حقوق بشر بر فراخوان خود به رژیم ایران برای توقف بازداشت خودسرانه، گسترده و سیستماتیک تاکید کرده و خواستار پذیرش و دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر از ایران بدون پیش شرط و محدودیت، شدند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ