Logo
چاپ کردن این صفحه

رژيم ولايت فقيه جنايتهاي سپاه قدس در سوريه را با گراميداشت روز جهاني قدس مي‌پوشاند

iran spring 13 c3489

شيخ دكتر تيسير رجب التميمي: قاضي القضات سابق فلسطين دبير هيئت عالي اسلامي قدس و معاون رئيس كميسون عربي اسلام دفاع از ساكنان اشرف

« خميني از آنجا كه ميزان حساسيت موضوع قدس و رابطه آن با عواطف مسلمانان را مي‌دانست در سال 79 و بلافاصله بعد از ربودن انقلاب مردم ايران بر عليه رژيم شاه، روز جهاني قدس را بدعت گذاشت.
قدس در بين قلبهاي مسلمانان جاي دارد و به روح و روان آنها وابسته است. قدس اولين قبله آنها و معراج حضرت محمد (ص) است و شهري است‌كه عمر بن خطاب (كه خداوند از او خوشنود و راضي باشد) آنرا فتح نمود و شهري است كه آنرا صلاح الدين ايوبي رحمت الله آزاد كرد و بهمين دليل خميني با آن و آرمان آن تجارت كرد و در پي آن بود كه امت اسلام را جذب و حمايت آنها را بدست بياورد.
موضوع قدس مبارك و روز قدس فقط شعاري پر زرق و برق است كه نظام ولي فقيه مي‌دهد تا با آن به ساده لوحي مسلمانان بخندد و بواسطه آن بد سرشتي ها و ستمهايي كه با كشتار هزاران نفر از خلقهاي عرب (كه در مقابل ظلم و قهر و جبروت ايستاده اند) انجام داده است را بپوشاند.
قدس رمز عزت و كرامت امت و شرف آن است و آنها و كساني كه خارجي و بيرون از اين امت هستند به عزت و كرامت و شرافت آن توجهي ندارند و تمامي تلاششان اينست‌كه اركان نظام ديكتاتوري خود را محكم كنند.
قدس به شرافتمندان مخلص اين امت نياز داردكه آنرا آزاد كنند و به كسي نياز ندارد كه براي پوشاندن جنايتهاي تروريستي خود، كه در خدمت دشمنان قدس و دشمنان مردم فلسطين و آرمان عادلانه آنها است، به نام قدس تجارت كند.
قدس به كسي نياز ندارد كه آماده كشتن مردم بي گناه و بي سلاح است و در همينحال براي جنگ با كسي كه قدس را اشغال و مسجد قدس مبارك را به اسارت درآورده مهيا نيست و چطوري است‌كه كسي كه داراي اين زرادخانه بزرگ سلاح است در آزاد كردن اين شهر ناتوان است.
قدس به رژيمي احتياج ندارد كه نخبگان امت را كه در مقابل ظلم و بندگي ايستاده اند و با كار جدي و بدور از شعارها و تظاهراتهايي كه هيچ فايده اي ندارد و هدفش فقط پوشاندن جنايتهاي رژيمهاي فاشيستي است، طلايه داران نابودي ديكتاتوري هستند را به قتل مي‌رساند.
آيا رژيمي كه سلاح را از اشغالگر اسرائيلي مي‌خرد و از آن كمك مي‌خواهد كه سلاح آمريكايي را در جنگش با عراق به جريان بياندازد، مي‌تواند شهر مبارك قدس و يا زمين مقدس فلسطين از دستان همپيمان اسرائيلي اش آزاد كند؟
براي رژيم آخوندها امكان ندارد اين رسوايي پرسر و صدا كه دوستان خودش آنرا افشا كردند را انكار كند و جهان رسوايي ايران گيت و ايران كنترا را فراموش نمي‌كند.
شهر قدس از كساني كه فاتح آن عمر بن خطاب را سب و لعن مي‌كنند و از صلاح الدين كه اين شهر را آزاد كرد، كينه دارند كاملا بي نياز است و اينها كساني نيستند كه قدس را از آلودگي اشغال گران آن پاك كنند و زنجيرهاي اهالي آنرا باز كنند..
قدس به كسي نياز دارد كه اجزاي اين امت را يكپارچه كرده و تمامي نيروهايش را بسيج كند و نه كسي كه به اسم آن تجارت كرد و آنرا به سپاه غدر و خيانت بدهد. سپاهي كه همه فرزندان اين امت را براساس فرقه گرائي به قتل مي‌رساند.
داستان سپاه قدس اينست‌كه اين سپاه، يك فرقه يا نيروي وابسته به سپاه پاسداران ايران است و يك واحد اطلاعات نظامي ويژه است كه مسئوليت عمليات نظامي و ماموريتهاي مخفي در خارج از مرز بعهده دارد و در صورتي كه ضرورت ايجاب كرده به مسئوليتهاي ويژه اي درداخل پرداخته است و گزارشات خود را مستقيما به فرمانده و رهبر عالي مي‌دهد و بهمين دليل از حمايت رهبر عالي برخودار است و از بالاترين نفوذ برخوردار مي‌باشد.
رژيم آخوندها اين نيرو را در جريان جنگ ايران و عراق كه در آن ميليونها نفر كشته شدند، تاسيس كرد و تبديل به نيرويي شد كه از اقليمها عبور مي‌كند و بازوي نظامي‌اي است‌كه به اين رژيم اين امكان را بدهد كه در اين منطقه گسترش و منبسط و منتشر شود يعني آنچيزي كه صدور انقلاب شناخته مي‌شود. اين نيرو وظيفه دارد كه تمامي مخالفين نظام را در خارج از ايران تصفيه كرده و تحت پيگرد قرار دهد و تلاش كرد رئيس جمهور شهيد ياسر عرفات را در دهه 90قرن گذشته ترور كند.
اين نيرو مسئوليت دارد كه از تمامي جريانات مخالف در دنياي عرب و جهان اسلام تحت پوشش حمايت از مقاومت پشتيباني كند پس بنابراين مي‌تواند در هر قطعه از زمين براي منافع رژيم ولايت فقيه و دوستان غربي خود و در راس همه آمريكا و اسرائيل بجنگد اما نمي‌تواند براي دفاع از قدس اشغال شده و مردم مظلوم در هم كوبيده آن بجنگد و عليرغم اينكه قدس خيلي از بغداد و يا دمشق دور نيست و نزديكتر از صنعاء مي‌باشد، ولي سپاه قدس بخاطر قدس، كه به دروغ بنام آن خوانده مي‌شود، نجنگيده است در صورتي كه اينطور وانمود مي‌شود كه اين رژيم اين نيرو را براي آزاد كردن قدس بوجود آورده است.
حدود 80هزار نفر از افراد اين سپاه قرار بود براي آزاد سازي شهر قدس اعزام شوند. ولي بجاي اينكار آنها به سوريه اعزام شدند و صدها هزار نفر از مردم آن را كشته و خونشان را ريخته و آنها را از ديار و كشور خود آواره كردند و زبان حالشان اينست‌كه آزادي قدس امكان پذير نيست مگر اينكه بدنبال يك طايفه گرايي شوم وحدت اين امت پاره پاره شده و فرزندان آن كشته شوند و اين نعره زشتي بود كه ما بعد از برپايي اين رژيم تشنه به خون از آن مي‌شنويم.
رژيمي كه مردم خودش كه مخالف آن هستند را مي‌كشد چگونه مي‌تواند به مردم اين امت رحم كند؟
الان وقت آن رسيده است كه اين امت بفهمد كه براي اين رژيم هيچ چيزي بجز محقق كردن اهداف و گسترش امپراطوريش مهم نيست حتي اگر اين امر منجر به قتل صدها هزار از شهروندان بي‌گناه گردد همانطور كه اينكار را در فلوجه در عراق و يمن و لبنان و سوريه مي‌كند.
الان وقت آن رسيده است كه ماسك از چهره اين رژيم قاتل برداشته شود. اين امت در نظر دارد اهداف و حقايق مربوط به اين رژيم را آشكار كند و تمامي اقداماتي را كه در آخرين جمعه ماه رمضان در نظر دارد، انجام دهد را بايكوت كند..
بهمين دليل من به سازمان همكاري اسلامي فراخوان مي‌دهم.. كه اعلام كند بازگرداندن شهر اشغال شده قدس به اين صورت و با نام گذاري جمعه آخر ماه رمضان بعنوان روز جهاني قدس و نام نهادن قدس بر روي سپاه قتل و ويراني از طرف رژيم ولايت فقيه نيرنگ و يك بدعت مردود است و خطيبان مساجد تمام جهان اسلام را در جمعه آخر ماه رمضان دعوت مي‌كنم كه:
جايگاهي كه شهر مقدس قدس در ديدگاه اين امت دارد و تجاوزاتي كه از طرف نيروهاي اشغال گر در حق اين شهر انجام شده است.. و همچنين راه درست آزاد كردن و رهانيدن آن از دست اشغالگر ستمگر و همچنين مغشوش بودن شعارهاي نظام ولايت فقيه در رابطه با روز جهاني قدس و فتح قدس از طريق كربلا را روشن كنند و توضيح دهند كه شعار حزب الله در رابطه با اينكه آزادي قدس از راه الزبداني مي‌گذرد خطرناك است. اين شعارتوسط ولايت فقيه ساخته شده است و معني آن كشتار مردم سوريه است و اينرا بگويند كه انتساب اين رژيم به اسلام دروغ است و در عصر جديد اين تعداد از مسلماناني كه بدست اين رژيم به قتل رسيده اند در جايي ثبت نشده است
شيخ دكتر تيسير رجب التميمي: قاضي القضات سابق فلسطين دبير هيئت عالي اسلامي قدس و معاون رئيس كميسون عربي اسلام دفاع از ساكنان اشرف».

سايت اورينت

آخرین‌ها از بهار ایران

Copyright © www.iran-spring.com. All rights reserved.