Menu

حمايت مجمع پارلماني شوراي اروپا از مقاومت ايران

iran spring 11 c3283

اجلاس مجمع پارلماني شوراي اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه هفتة گذشته بين روزهاي 18 تا 22 آوريل 2016 برگزار شد.

شوراي اروپا متشكل از منتخبان 47 كشور اروپايي عضو آن است و موضوع اصلي كار آن ارتقاي پايه‌هاي حقوق بشر، نهادهاي سياسي دموكراتيك، سيستم قضايي مستقل و تشكيل نهادهاي قانوني و حقوقي منطبق با معيارها، قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است.
در اجلاس هفتة گذشتة اين شورا در استراسبورگ، يكي از موضوعات مهم مورد بحث در ميان هيئت‌هاي پارلماني 47 كشور عضو و گروه‌هاي مختلف سياسي محكوميت نقض فزايندة حقوق بشر در ايران و موج اعدام‌ها توسط رژيم آخوندي بود.
هيئت مقاومت ايران به سرپرستي خانم دولت نوروزي نمايندة شوراي ملي مقاومت در انگلستان در اين اجلاس حضور يافت
كلام: در اجلاس شوراي اروپا منتخبان كشورهاي مختلف از گروه‌هاي سياسي گوناگون، در سخنان خود بر اين واقعيت تأكيد كردند كه در دوران روحاني ماهيت و عملكرد سركوبگرانة ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران، نه تنها تغييري نكرده، بلكه نقض حقوق بشر وخيم‌تر شده و اعدام‌ها نيز افزايش يافته است.
آنها هم‌چنين مداخلات رژيم در كشورهاي منطقه، به‌ويژه حمايت تمام‌عيار مالي و نظامي آن از ديكتاتوري خونريز اسد را محكوم كردند.
نمايندگان شوراي اروپا هم‌چنين ضمن حمايت از مبارزة مردم و مقاومت ايران براي تغيير دموكراتيك بر مسئوليت جامعة بين‌المللي براي تضمين حفاظت و امنيت مجاهدان اشرفي در كمپ ليبرتي تأكيد كردند.
در همين رابطه بخش خبري و مطبوعات شوراي اروپا مصاحبه‌هايي با نمايندگان برجسته از گروه‌هاي سياسي مختلف مجمع پارلماني شوراي اروپا انجام داد كه برخي از آنها بر روي سايت شوراي اروپا نيز منتشر شده است:

نمايندگان شوراي اروپا از كشورهاي مختلف طي مصاحبه‌هايي در مقر اين شورا در استراسبورگ، ضمن محكوم‌كردن موج اعدام‌ها و جنايات ضد بشري رژيم آخوندي، بر حمايت خود از مقاومت ايران و برنامة 10 ماده‌يي مريم رجوي براي آيندة ايران تأكيد كردند.
سر آلن ميل، نماینده از پارلمان انگلستان و معاون گروه سوسیالیستهای اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا در اظهارات خود، گفت:
آلن میل: برنامة ۱۰ ماده‌يی که توسط اپوزیسیون ایران ارائه شده است بسیار روشن و بهترین فرصتی است که آنها دارند؛ زیرا نیازها و آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران را كه هم اكنون در شرایط وحشتناکی توسط رژیم کنترل ميشوند در چشم‌انداز قرار می‌دهد. بنابراین من فکر می‌کنم این برنامه یک فرصت است و دموکراسی را به مردم ایران پیشنهاد می‌کند».
تغيير گوينده:
در اين گفتگو ديويد كراسبي نماینده از انگلستان در شورای اروپا نيز، تصريح كرد: « به‌وضوح مشکلاتی در رابطه با حقوق بشر در ایران وجود دارد. ما باید از روند دمکراتیک استفاده کنيم تا آن مشکلات را حل کنیم. به همین دلیل تا آنجایی که به برنامة ۱۰ ماده‌يی بر می‌گردد آلن میل کاملاً درست می‌گوید؛ ضروری است که ما پیشرفت ایجاد کنیم».
در ادامة اين گفتگو سر آلن ميل، تأكيد كرد:
شرایط ایران کاملاً غیر قابل قبول است. هزاران نفر در زندان‌ها حبس شده‌اند. حدود ۱۰۰۰ اعدام (طي يك سال) انجام گرفته است. ما در شورای اروپا مخالف مجازات اعدام هستیم. در ۱۰ سال گذشته تعداد زیادی از کودکان اعدام شده‌اند و تعداد زیادی در انتظار اعدام هستند این کاملاً غیر قابل قبول است. این بالاترین سطح اعدام در جهان (به نسبت جمعيت است) و باید متوقف شود. این (اقدام)، علیه بشریت و علیه حقوق بشر است».
سر آلن ميل هم‌چنين دربارة حملات صورت‌گرفته عليه مجاهدان اشرفي در ليبرتي، گفت:
حملات مستمری علیه کمپ لیبرتی وجود داشته است؛ (آن هم) به‌رغم این واقعیت که آنها می‌بایست توسط سازمان ملل حفاظت می‌شدند.
وي در اين رابطه بر مسئوليت جامعة بين‌المللي و به‌طور خاص ملل متحد در تأمين امنيت مجاهدان اشرفي تأكيد كرد و سپس، افزود: آن‌چه ما می‌خواهیم رژیم کنونی نیست. ما يك حكومت مذهبي نمی‌خواهیم. ما دموکراسی می‌خواهیم؛ جایی که همة افراد در رفت و آمد و گفتن هر آنچه که می‌خواهند آزاد هستند

تيني كوكس نمايندة شوراي اروپا از هلند نيز طي مصاحبه‌يي، گفت:
تعداد اعدام‌ها در ایران در حال افزایش است. مجازات اعدام کاملاً مخالف ایده‌های شورای اروپا است. و کسانی که اعدام شده‌اند نوجوانان هستند و این اقدام نقض استانداردها و ارزش‌های شورای اروپا است. ما در اروپا هرگز نبایستی فراموش کنیم که باید به‌روشنی با این کار مخالفت کنیم ».
هم‌چنين اگيديوس واريكيس نمایندة شوراي اروپا از ليتواني طي مصاحبه‌يي در مقر اين شورا، با اشاره به موج اعدام‌ها و جنايات رژيم در داخل و مداخلات تروريستي آن در منطقه، گفت: «
(رژيم ايران) از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند. همچنين عراق را تحریک می‌کند تا اپوزیسیون ایران در کمپ لیبرتی را سرکوب کند من هیچ گونه تغییراتي كه حاكي از ميانه روي (در اين رژيم) باشد نمی‌بینم.

دولت نوروزي در مصاحبه با بخش مطبوعات شوراي اروپا، گفت:
سال گذشته و طی دوره دو و نیم سال گذشته در دوره روحانی، بالاترین تعداد اعدام‌ها در ایران صورت گرفت، بیش از ۲۳۰۰ اعدام. علاوه بر این، رژیم در حال گسترش دخالت‌هایش در امور داخلی کشورهای منطقه است.
دولت نوروزي سپس با يادآوري حملة موشكي 7 آبان 94 به كمپ ليبرتي، افزود:
در نتیجة (اين حمله) ۲۴ نفر از ساکنان جان خود را از دست دادند، تعداد بسیار زیادی به‌شدت مجروح شدند و خرابی‌های عظیمی به‌وجود آمد. ما برای امنیت و سلامت آنها فراخوان می‌دهیم؛ ساکنان (ليبرتي) افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ژنو و قانون بین‌الملل محسوب می‌شوند و قطعاً باید به حقوق آنها احترام گذاشته شود.
نمايندة شوراي ملي مقاومت در انگلستان سپس با يادآوري اين‌كه رژيم آخوندي از روي استيصال و با هدف رفع تحريم‌ها پاي توافق اتمي آمد، اضافه كرد:
پول (ناشي از رفع تحريم‌ها) به‌دستان سرکردگان سپاه پاسداران و مقامات رژیم می‌رسد؛ کسانی که تمامی صادرات و واردات در کنترلشان قرار دارد؛ بنابراین این پول خرج سرکوب داخلی، فساد در داخل حكومت و هم‌چنین ادامة خرید سلاح از منابع مختلف و ارسال و انتقال آنها به بشار اسد برای ادامه جنگ علیه شهروندان غیرنظامی و بی دفاع سوریه و همچنین در یمن و سایر كشورها در خاورمیانه می‌شود.
فکر می‌کنم ضروری است که تحریم‌های بسیار بیشتری علیه این رژیم اعمال شود. بايد افرادی را که مسئول مستقیم اعدام‌ها و قتل و نقض حقوق بشر در ایران و به‌طور خاص صدور بنیادگرایی و تروریسم هستند وارد ليست‌هاي ممنوعه كرد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ