Menu

وضعيت پناهندگان سوري و عراقي در اروپا

iran spring 5 12753

كمپ پناهندگي گرانت سنت در دانكرك

« حملات داعش در سوريه وعراق منجر به فرار ميليون¬ها نفر براي نجات جان خود شده است ، خبرنگار تلويزيون سي ان انبه يك كمپ پناهندگي در فرانسه مي رود كه درميان توفان بسيار بدنبال زندگي بهتر در انگلستان مي باشند.
خبرنگار : براي مردان و زنان و كودكان كه آرزوي زندگي بهتري را در اروپا مي كشنداين آن زندگي است!!! اين جا جايي است كه سفر آنان متوقف شده است، هزاران نفر بين دو كشور از ثروتمندترين كشورهاي اين قاره گير افتاده اند، فرانسه و انگلستان. اينجا كمپ پناهندگي گرانت سنت در دانكرك است، كه فاصله زيادي با كمپي كه معروف به كاله است ندارد. ماني 7 ساله در گلِ و لاي نزديك چادر خانواده خود بازي مي كند. پدر او عباس از ما براي صرف چاي بداخل چادر دعوت مي كند، تاكه سايرين را ملاقات كنيم، همسرش سوعاد .....دختر وي ميلي 4 ساله است و منا دو ساله است . اين خانواده دراين كمپ براي 9 ماه است كه زندگي مي كند و مانند بسياري دراينجا، آنها از عراق بعد از اين كه والدين عباس دريك انفجارخودرو دربازاري در كركوك كشته شدند، گريختند ......
خبرنگار : اين خانواده نمي دانند چه زماني و چگونه موفق خواهند شد. اين شرايطي است كه آنها تحمل مي كنند، 24 دوش حمام براي 3000 نفر مردم، و تنها 44 توالت عمومي. برخي از مردم در اينجا استطاعت ماندن در هتل را دارند ولي چون پاسپورتهاي خود را ندارند نمي توانند بروند، در عوض آنها به مهرباني غريبه ها اتكا مي كنند. داوطلبيني كه از روي وجدان خود براي كمك آمده اند براي آنان چادر، غذا، پتو ، لباس و چكمه مي آورند. در اين صبح پزشكان و كارگران فرانسوي ازپزشكان بدون مرز براي آنها خدمات درماني تامين ميكنند واين كار را 4 بار درهفته انجام مي دهند. .... پناهندگان دراينجا مدعي اند 15 تا 20 نفرمي توانند بطور غير قانوني شبانه از مرز به داخل انگلستان بروند و اگر شما پول داشته باشيد مي توانيد 10 هزار دلار به قاچاقچيان بدهيد، تا كه شما را براي اين مسافت كوتاه ببرند و براي آنهايي كه نه قدرت و نه پول دارند مردي مي گفت، هيچ گزينه اي جز ماندن و اميدوار بودن و تلاش كردن براي آنكه به جهان بگويند آنها مستحق زندگي بهتري هستند نمانده است».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ