Menu

آمريكا مسئول فاجعه انساني در سوریه است!

image054 fbe1e

بشار الزوبعي فرمانده تيپ يرموك ارتش آزاد سوريه

« تلویزیون سی ان ان مصاحبه ای با بشار الزوبعي فرمانده تيپ يرموك ارتش آزاد سوريه در مورد وضعیت سوریه انجام داده است
مجري: ما در مورد پيشروي هاي دولت سوريه در شمال شنيده‌ايم ولي هم‌چنين ممكن است دستاوردهايي در جنوب سوريه نيز به‌دست آورده باشد, خبرنگار سي ان ان با يكي از فرماندهان مصاحبه كرده است كه مي گويد شهروندان قيمت بي عملي غرب را مي پردازند.گزارش -نيروهاي رژيم درشيخ مسكين اعلام پيروزي مي كنند, بعد از هفته‌ها درگيري سنگين شورشيان سوري, ماه گذشته از شهركوچك استراتژيكي كه در مسير خطوط تداركاتي نيروهاي دولتي قرار داشت, بيرون كشيدند.از آنزمان شهر ديگري در جنوب نيز به دست نيروهاي رژيم افتاده است, فرمانده نيروهاي شورشي مي گويد متحدان اسد در آسمان تعادل‌قوا را برهم زدند و با اين پوشش هوايي نيروهاي اپوزيسيون معتقدند كه نيروهاي رژيم در حال پيشروي براي گرفتن زمينها تا مرز اردن مي باشند...
بشار الزوبعي : ما تنها دوستان مردم سوريه را كه مانند ناظر درپشت صحنه نشسته و هر روزو هرشب كشته شدن ما را مي بينند مقصر مي دانيم. روسها در شمال و جنوب كشتار مي كنند. آنها مدعي اند كه براي جنگ با داعش به سوريه آمده‌اند ولي اكثراً نيروهاي مدره اپوزيسيون سوريه را هدف قرار مي دهند.
خبرنگار: بشار الزوبعي از فرماندهان ارشد است كه تحت لواي ارتش آزاد سوريه مي جنگند زوبعي مي گويد تيپ يرموك وي تاكتيك هاي مختلفي را به‌كار مي گيرد ولي نگراني وي اين است كه شهروندان در داخل و اطراف درعا به‌طور مستمر در وضعيت ترس و وحشت زندگي مي كنند كه به گفته مقامات هزاران نفر از آنها طي هفته‌هاي اخير آواره شده‌اند. درحالي كه اردن نگراني هاي امنيتي خود را مطرح مي كند روزانه 50 تا 200 پناهنده سوري را مي پذيرد, اين در حالي است كه 20000نفر ديگر در مرزشمال شرقي اين كشور تجمع كرده‌اند. مقامات امداد رساني مي گويند بعيد است كساني كه از خشونتهاي درعا گريخته‌اند بسوي اردن بيايند آنها بسوي شهرها و روستاهاي درون سوريه مي روند مگر اين كه وقفه اي در خشونتها ايجاد شود كه اين مي تواند وضعيت را تغيير دهد. در مورد مذاكرات صلحي كه درجريان است, زوبعي نظر منفي دارد:
بشار الزوبعي : بعنوان شورشيان و اپوزيسيون پذيرفتيم كه براي راه‌حل سياسي برويم, ولي اين راه‌حل سياسي كجاست؟! هيچ مذاكره اي براي دادن اجازه ورود براي مواد غذايي صورت نمي گيرد, نياز هاي اساسي انساني به مذاكرات با مسئوليت قدرتهاي جهاني نياز ندارد!
خبرنگار: آمريكا به گروه هايي نظير الزوبعي, به‌عنوان شركايي براي جنگ عليه داعش نياز دارد, اما اين فرمانده مي گويد رزمندگان وي نيازمند بيش از حرف مي باشند, آنها به‌شدت به سلاح نياز دارند.
بشار الزوبعي : متاسفانه ما بدون هيچ مداخله اي از جانب دوستان سوريه, روي پاي خود ايستاده‌ايم درحالي كه بيشترين كمكها از جانب دوستان رژيم به آن مي رسد, ما كشورهاي غربي به‌خصوص آمريكا را مسئول اين فاجعه انساني مي دانيم زيرا تنها آمريكاست كه مي تواند روسها متوقف كند.
خبرنگار : الزوبعي مي گويد آنها مدتهاست كه ايمان خود را به جامعه بين‌المللي از دست داده‌اند ولي با توجه به اين كه هيچ آلترناتيوي ندارند در انتظار كمك مي باشند و هنوز برخي از كشورها را دوست خطاب مي كنند».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ