Menu

کینه توزی بیمارگونه رژیم ایران

12498778 1692069801069075 2130773812 n aecd6دکتر بسام العموش

« قطع روابط دولت عربستان سعودي با رژیم ايران پايان سرفصل در روابط عربها با ايران نخواهد بود! واقعيتي كه كوچك و بزرگ آنرا مي‌دانند اين است كه ايران نه تنها عربها را دوست ندارد بلكه براي ضعيف كردن كشورهايشان يكي بعد از ديگري كار مي كند، ! و با هر ائتلافي كه خواستار اين كار باشد متحد مي شود، از جمله اسرائيل! ! اين همه كينه توزي بيمارگونه تاريخي است كه مدت هزار وچهارصد سال جمع شده است. همان‌طوريكه امپرطوري رم زوال يافت امپرطوري فارس نيز زوال پيدا كرد و هيچ بازگشتي به عقب متصور نيست و عربها به صفت عرب نبودند كه امپرطوري فارس را از بين بردند بلكه به صفت تمدن اسلامي كه براي گسترش حق و عدالت و اعتقاد صحيح بپا خاستند امپراتوري فارس را ازبين بردند. در حاليكه فارسها آتش مي پرستيدند و مي‌گفتند خداي نور و خداي ظلمت (دو‌گانه پرستي). و به دين اسلام كه دين توحيد و به دور از هرگونه خرافه پرستي است وارد شدند كه از آنها امت ديگري ساخت كه در بناي تمدن بشري سهيم شدند.
دکتر بسام العموش در گقتگو با رادیو صوت العرب(مصر) می گوید :خميني با تفكر ولايت ‌فقيه آمد كه به مثابه خروج از تفكر اصيل شيعي است كه رهبري امام زمان را مي‌گويد و نه به رهبري خميني را. و از روز اول خميني ايده صدور انقلاب را مطرح نمود! كشورها بهم ريختند و هوشياري اتخاذ كردند. اما الآن رسانه‌هاي ايراني صحبتي از صدور انقلاب نمي‌كنند. اما يك روز هم از اقدام عملي به صدور انقلاب دست نكشيده‌اند. و به‌صورت حليه‌گرانه اي اين كار را از طريق سفارتهايشان هر شب و هر روز ادامه مي دهند. هيأتهاي ديپلوماتيكش مطلقاً هيأت ديپلوماتيك نبوده و نيستند. و كماكان به‌عنوان مراكز طراحي و جذب همه جانبه براي حذب افراد مايل پرست و تهيدست عمل مي كنند بطوريكه سفارتهايشان به مرحله اي رسيدند كه سازماندهي نظامي ايجاد كردند به‌صورتي كه در يمن و لبنان موفق شدند در حاليكه در اردن بعد از دستگيري هسته اوليه درابتداي توطئه شكست خوردند! سياست ايران ايجاد هسته‌هاي مخفي تا زمان صدور فرمان فعاليت است. چيزي كه در لبنان ويمن و بحرين و منطقه شرق عربستان سعودي ديديم. بجز سوريه كه متحد استراتژيكي ايران است، تمام كشورهاي عربي از دخالتهاي ايران شكايت داشتند. بجز عمان، دولتهاي مغرب، الجزاير، تونس، ليبي، سودان، مصر، اردن و كشورهاي خليح از اين امر شكايت داشتند. كشورهاي عربي سياست فرو خوردن خشم را پيشه كردند و تنها به مراقبت و هوشياري اكتفا كردند. تا بدليل دخالتهاي علني و غليظ و وقيحانه ايران در امور حج و بعد از آن حملات اخير بعد از اينكه (نمر) جزو اعدام شدگان بود روابط ايران وسعودي به نقطه انفجار رسيد. و ايران طوري ظاهر شد كه گويا حامي حقوق‌بشراست. درحاليكه روزانه كشتار در ايران جريان دارد و هر مخالفي و هر كس كه خواستار حق باشد كشته مي شود. اگر پرونده كمپ ليبرتي كه ايرانيان مخالف در آن سكونت دارند را بگشاييم مي‌بينيم كه سانسور رسانه اي در مورد كشتار مجاهدين خلق توسط ايران و وابستگانش روزانه انجام مي شود! همه دنيا هم دخالت ايران و حزب (حسن) در خون مردم سوريه را مي بينند، اين جداي از خون عراقياني است كه توسط ايران وقتي با ارتش آمريكا وارد اين كشور شد بر زمين ريخته مي شود و بيش از يك ميليون عراقي كشته شدند.
ايران بر سر دو راهي قرار گرفته است. يا اينكه از سياست ناپخته خود عقب نشيني كند و دخالتهايش در امور كشورهاي عربي را متوقف و با اعراب بر اساس منافع مشترك با همسايه‌هايش كار كند. همان‌طوريكه سازمان مجاهدين خلق به همراه ميليونها ايراني فراخوان مي‌دهند كه خواستار ايراني قوي در چهارچوب مرزهايش و خدمت به مردمش هستند. و يا اينكه شق سياه را انتخاب كند كه نمايانگر سياست فعلي اوست. سياستي كه جز رژيم بشاراسد هيچ‌كدام از رژيمهاي عربي آنرا قبول ندارند.
ايران مي‌تواند كشورهاي منطقه را اذيت كند و هسته‌هايش را براي تخريب و انجام انفجار همان‌طور كه تروريستها انجام مي دهند فعال كند، اما به‌طور قطع چيزي به‌دست نمي¬آورد وكشورهاي عربي مي¬توانند به شكل ديگري كه مبتني بر شكايت و مقابله تبليغاتي نباشد، با ايران برخورد كنند و از مبارزين و مخالفان رژيم ملاها از عربهاي اهوازي گرفته تا سني ها و كردها و شيعه هاي سكولار و شيعه هاي متدين مخالف سياستهاي خامنه اي و هم‌چنين از سازمان مجاهدين خلق حمايت كنند. همه اينها اقداماتي است تا ايران از سياست دخالت در همه كشورها بدون استثناء دست‌بردارد. ».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ