Menu

فرانكفورتر آلگماينه ـ روياي تجارت بزرگ با ايران پنچر شد

 median 28cb2 بعد از اتمام اغلب تحريمها عليه ايران اميدواري بخش تجاري آلمان براي معاملات جديد قوي بود. ولي اين مدتي است كه تغيير كرده - اوضاع متشنج سياسي هم مضافا تاثير ميگذارد.

اميدواريها عظيم بودند: هنوز معاهده اتمي را ايران امضاء نكرده زيگمار گابريل (حزب سوسيال دمكرات) كه در آنزمان وزير اقتصاد بود با يك هيئت اقتصادي به تهران سفر كرد. چشم انداز بركناري تحريمها و بهبود اقتصادي در ايران كارفرمايان آلماني را به سمت بازار جديد كشاند. اين اواسط 2015 بود - دو و نيم سال بعد از آن هيچ چيزي باقي نمانده است. بسياري از ايرانيان با اين وضعيت اقتصادي ناراضي بوده و بسياري از شركتهاي آلماني هم اميدشان را از دست داده اند.

اولريش آكرمان از اتحاديه صنايع ماشين آلات گفت كه ”متاسفانه انتظارات از تجارت ايران برآورده نشدند“. اطاق بازرگاني آلمان بايستي تحليل سال 2015 خودش را كه ميبايستي حجم تبادلات تا سال 2020 به رقم 10 ميليارد يورو يعني چهار برابر شود، بازبيني كند. معهذا همواره افزايش داشته و اخيرا 20 درصد. اما اين به ميزان 3ونيم ميليارد در سال قبل و اكنون در سال جديد شايد 4 ميليارد يورو باشد. با وجوديكه ايران با 80 ميليون نفر جمعيت يك طرف حساب جالبي باشد، تحولات و روابط اقتصادي در پس انتظارات به جا مانده اند. فولكر تراير رئيس تجارت خارجي به فرانكفورتر آلگماينه گفت كه ”اوضاع متشنج سياسي ميتواند وضعيت را بيشتر تحت تاثير قرار دهد“.

تهديد وابسته به ايالات متحده آمريكا بودن

بعنوان يك دليل مهم اينكه دونالد ترامپ با اظهارش مبني بر عدم تاييد معاهده اتمي در ماه اكتبر اوضاع را سخت تر كرد. اواسط ژانويه بايستي ترامپ لغو تحريمهاي مصوبه سال 2015 عليه ايران را مجددا تاييد كند. تراير اخطار داد كه ”بدينوسيله تهديد براي كارفرمايان آلماني بدخيم است كه تجارت با ايران مجددا وابسته به ايالات متحده گردد“.

هولگر بينگمان پرزيدنت اتحاديه تجارت خارجي در سياست ايران واشنگتن مانع بزرگ را مي بيند، وي ميگويد ”بزرگترين مشكل تامين مالي بوده و مي ماند“. تحريمها كه به قوت خود باقي هستند، بدين شكل اقدامات متنبهانه آمريكا منجر بدان شدند كه بانكهاي بزرگ اروپائي از كار با ايران امتناع ميكنند.

آكرمان به احمال كاريهاي ايران هم اشاره ميكند. بزرگترين سرمايه گذاريها در گاز و پتروشيمي و همچنين صنايع فولاد اعلام شده بودند ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت. هنگاميكه مراسلات براه ميافتد، عمدتا به سمت آسياست. 10 سال پيش آلمانيها نزديك به 30 و ايتاليائيها 20 درصد بازار ماشين آلات دستشان بود، امروز نصفش به چين تعلق دارد. در ليست طرفهاي مهم تجاري آلمان ايران در مكان 61 ام قرار دارد. حجم تبادلات دوجانبه در سال 2016 طبق اعلام منبع BGA بالغ بر 2،9 ميليارد يورو بود كه از اين ميزان سهم صادرات آلمان 2،6 ميليارد يورو بوده است. صادرات ايران تنها بالغ بر 314 ميليون يورو شد.

تازه در ماه دسامبر سازمان تجارت خارجي خود آلمان بنام Germany Trade and Invest دريافت كه تنها در بخش هاي تك مورد صنايع در دست كار امورات پيش ميروند. معهذا يك بهبودي روندي مشاهده ميشد. تحولات سياسي ميتوانند مانع بهبودي مورد انتظار بشود. هنگاميكه ”نگاهي به اقتصاد دسامبر 2017“ منتشر شد، ايران هنوز آرام بود. اين آژانس نوشت كه ايران به سرمايه گذاري زيادي نيازمند است. تامين در زمينه اينترنت و تلفن موبايل ”بسيار ناكافي“ است. معهذا بعدا به ميزان كمي شبكه كافي بود تا حكام وحشت زده را وادار كند كه كانال شبكه را مسدود كنند.

سايت روزنامه فرانكفورتر آلگماينه 2 ژانويه 2018

گزارش ويژه در بخش اقتصادي روزنامه

از آندره‌آس ميهم، خبرنگار اقتصادي روزنامه در برلين

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-traum-vom-iran-geschaeft-ist-geplatzt-15370612.html

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ