Menu
زهره محسنی پور

زهره محسنی پور

من سیاسی نیستم

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟zohreh a769e
خانه اش ویران باد

بله داستان از آنجا آغاز شد که یکی گفت من سیاسی ام و دیگری گفت که من سیاسی نیستم. یعنی در گوشهایش خواندند و فرو کردند که سیاسی نباش. حاصلش هم این شد که من و تو ما نشویم. اصلا سیاسی بودن و نبودن یعنی چه؟ در این سالها چه در درون ایران و چه در برون از مرزهای ایران این گزاره خبری من سیاسی نیستم را مکرر شنیده ایم.

اعتصاب غذا سلاح بی سلاحان

آنان که آزادی را فدای امنیت می‌کنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را. z b8aff
«بنیامین فرانکلین»
قتل عام وحشیانه مجاهدان اشرفی، با دستهای از پشت بسته و یا زخمی بر روی تخت کلینیک، به اسارت بردن 7 نفر که 6 تن آنان زنان مجاهد بودند، هر وجدان انسانی را به لرزه در آورد، چه برسد به اشرفی های محصور در زندان لیبرتی که همرزمان سالیان سال آنان بودند.

دادخواهی مام میهن

zohreh 22 2037cروزی به قصد دادخواهی از بیدادهایی که بر مادرم « میهن بانو» برفته، روی به جانب آسمان نهاده و گفتم:
ای آسمان پهناور! تو که مظهر رحمت بی پایانی، چگونه رحمتت را از مادرم دریغ داشتی، حال آنکه تو بزرگترین شاهد رنجهای عظیم او بودی؟!

منتخب ویدئوکلیپ