Menu

به قاتلان فرزندانم رأي نميدهم

پيام مجدد خانم شهین مادر امير تاجمیراز شهداي قيام عاشوراي 88 و گويند هسابق راديو

” من به قاتلان فرزندانم رأی نمی‌دهم”

shahin tajmir 9942dبرای پسر مبارزم. امیر ارشد تاج میر-جگرم می‌سوزد. برای جوانی ات. که زیر خاک شد.

عزیز مادر. بگذار هر که می‌خواهد. رأی بدهد. حق دارد. چون هنوز جگرش نسوخته و خدا نکند بسوزد- فقط کاش. می فهمیدند و می‌دانستند. جوانهایی که در زندان. به‌دست جلادان می‌میرند.

و هیچ کس به دادشان نمی‌رسد هم ایرانی اند و از جنس خودشان.. آنها برای یک زندگی شرافتمندانه. کار می‌خواهند - آنها دردشان. درد کودکان کارتن خواب است- آنها دردشان. درد پدری است که کلیه می‌فروشد. تا فرزندانش شب گرسنه نخوابند. آنها سر پناهی کوچک می‌خواهند. نه کاخی در زعفرانیه/ آنها. آزادی می‌خواهند تا حرفهای پر دردشان را بزنند/ آنها گوش شنوا می‌خواهند برای شنیدن. نه کتک خوردن با شوکر برقی/ آنها مانند فرزندان جناب مدیر یا فلان رئیس. ماشین پورشه نمی‌خواهند/ آنها درد دارند. درمان می‌خواهند.. بیمارستان و پزشک و دارو می‌خواهند/ آنها بیمه و برای بچه‌هایشان. نان می‌خواهند. نه شعار آنها دل خوش. می خواهند. غم و ستم بس است/ آنها انسانیت انسانی‌شان را می‌خواهند. نه توهین و تحقیر. شما برای احترام به دوستی هرکس. و به هر دلیل و به هر کاندیدا رأی بدهید مختارید. اما من به قاتلان فرزندانم. رأی نمی‌دهم”.

توضيح: پيام خانم شهين مهين فر جديد نيست اما بنا بدرخواست خودش خواسته كه انتشار وسيعتري بشود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ