Menu

نامه زنداني سياسي خالد حرداني درافشاي سهراب سليماني

زندانی سیاسی خالد حردانی طی نامه یی از زندان گوهردشت کرج گوشه یی از جنایات سهراب سلیمانی برادر پاسدار قاسم سلیمانی را که اخیرا  توسط خزانه داری آمریکا در لیست تحریمها قرار گرفته  افشا کرده است.  در قسمتی از  این نامه آمده است: علی صارمی، عبدالرضا رحیمی، ولی الله فیض مهدوی، فرزاد حمیدی، مهرداد لهراسبی، ارژنگ داودی، افشین بایمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی و بسیاری که تعدادی از آنها یا اعدام شدند یا به جوخه های اعدام خاموش سپرده شدند... همه در زمان تصدی سهراب سلیمانی بودند. زندان گوهردشت به نوعی می شود گفت حیاط خلوت شکنجه ها و کشتارهای پشت پرده بسیاری بوده است و تمام این اتفاقات از زمانی شروع شد که   سهراب سلیمانی سکان زندانها و بازداشتگاه های تهران را تحویل گرفت.

گزارشها هم‌چنین حاکیست، زندانیان زندان گوهردشت کرج از شنیدن خبر تحریم سهراب سلیمانی رئیس جنایتکار اداره کل زندانها ابراز خوشحالی کردند و به همدیگر و به‌طور خاص به زندانیان سیاسی تبریک می‌گفتند. زندانیان می‌گفتند حداقل مجازات سازمان زندانها پس از اینهمه ظلم و جنایت، تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه بوده است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ