Menu

زوزه‌های وحشت پاسدار قاسمی: عکس مریم رجوی سر در دانشگاه هست

moghavemat 47a5b

پاسدار سعید قاسمی

پاسدار سعید قاسمی: صنعتی شریف با همه صنعتی شریف این میشه که وقتی انتقال تجربه نمیدی اول ترم دو هفته عکس مریم رجوی تروریست بزرگ با 17000شهیدی که از جامعه ایرانی گرفته عکسش سر در دانشگاه هست و همه با سلام و صلوات زیر این طاق نصرت مریم رد می‌شوند می‌آیند بیرون کسی اصلاً نمیگه خرت به چند من؛ نه تنها ابتدا دانشگاه این ترم در صنعتی شریف که زدن اینها که ایشون این... یکی از پیشکسوتان دوره خاص خودش بوده است و فلان و اینها با سلام و صلوات و با تشکر از مریم توی انتخابات هم زیر پل حافظ عکس مریم کنار یکی دیگر از کنار سایر کاندیداها...

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ