Menu

نمايشگاه جنبش دادخواهي در برمن و هانفر

moghavemat1 79677يك نمايشگاه از طرف فعالان جنبش دادخواهي ـ هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در شهرهاي برمن و هانفر برگزار گرديد. عليرغم اينكه اين نمايشگاه، مصادف با هواي بسيار بد و طوفاني در اين دو شهر بود ولي تعداد قابل توجهي از هموطنان ايراني و شهروندان آلماني از اين نمايشگاه بازديد نمودند

Bremen2 4252a

moghavemat1 744ceدر بخشي از نمايشگاه شهر برمن، برادر يكي از قربانيان اين قتل عام در مورد نحوه شهادت برادرش و فشارهايي كه از اينطريق بر خانواده تحميل شده بود و شرايط دهشتناك آن تابستان دردناك، براي حاضران سخنراني كرد

در نمايشگاه شهر هانفر يكي از اعضاي جامعه ايرانيان هانفر، بياد يكي از شهداي قتل عام 1367 شهيد ابراهيم بهادري قشقايي، بخش هايي از زندگينامه وي را قرائت نمود

Bremen3 27752

Hannover1 c636eHannover2 19967يكي ديگر از اعضاي جامعه ايرانيان هانفر ـ هواداران مجاهدين خلق ايران، خاطره هايي از ماههاي بعد از قتل عام تعريف كرد كه حاضران را بشدت تكان داد. وي از قول شاهداني كه مزار دسته جمعي شهدا در خاوران ديده بودند تعريف مي كرد كه دست و پاي شهدا، بدليل تعجيل بيش از اندازه در دفن شان، از خاك بيرون مانده و طعمه وحوش شده بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ