Menu

کمیسیون آموزش و پرورش شورا روز جهانی معلم را به عموم فرهنگیان شریف تبریک می گوید

 750 e38ce

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون آموزش و پرورش

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران با تبریک روز جهانی معلم به معلمان و فرهنگیان شریف ایران مبارزات این قشر زحمتکش را می ستاید و بر نقش تعیین کننده آن بر مبارزه سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران تأکید می کند.

فرهنگیان کشور در سال گذشته نیز همچون تمامی دوران حاکمیت استبداد دینی حاکم بر کشور، جز اختناق و سرکوب فزاینده و زندگی در تنگدستی و تحمل انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تحقیر و توهین نصیبی نداشتند. در شرایطی که اختلاسهای میلیارد دلاری کارگزاران رژیم از موضوعات ثابت جنگ قدرت در باندهای درونی رژیم است معلمان شریف ایرانی با حقوقهای یک میلیون تومانی یعنی یک چهارم خط فقر تعیین شده توسط خود رژیم بار رنجی گران را برای تأمین معیشت خود و خانواده هایشان بر دوش می کشند. چیزی که آنها را وادار به روی آوردن به شغلهای دوم و سوم می سازد و این خود در افت کیفیت آموزش کشور تاثیری فاحش دارد. این همه در حالی است که میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به مصرف دستگاههاي نظامي و سركوب، صدور تروريسم و بنيادگرايي و پروژه های موشکی رژیم می شود.

عدم پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان از سال ۸۸ و غارت صندوق بازنشستگی فرهنگیان و عدم افزایش حقوق معلمان متناسب با افزایش تورم در جامعه، و پایمال کردن حقوق معلمان و استخدام نکردن آنها به رغم بیش از ۱۰سال سابقه کار و...تأثیر بلافصلی بر معیشت این قشر شریف و آگاه داشته است.

اما در سوی دیگر معلمان و فرهنگیان ایران در یکسالی که گذشت با قریب به ۲۰۰ حرکت اعتراضی کوچک و بزرگ در مقابل سرکوب و اجحاف و چپاول رژیم در آموزش و پرورش ایستادند و آموزگار ایستادگی شدند.

در روز معلم یاد و نام معلمان شهیدی را گرامی می داریم که طی ۳۸ سال حاکمیت جهل و خرافه و استبداد به خاک و خون کشیده شدند یا برای آزادی و ستاندن حق معلمان، سالها حبس در زندانهای قرون وسطایی رژیم را متحمل شدند.

کمیسیون آموزش و پرورش شورای مقاومت ایران همه معلمان و فرهنگیان آگاه را به افزایش مقاومت در برابر سیاستهای سرکوبگرانه رژیم و پایمال کردن حقوق خود و پای فشردن بر حق داشتن تشکلهای صنفی مستقل و پیگیری خواستهای مشروع خود فرامی خواند. و از عموم دانش آموزان و دانشجویان و عموم جوانان می خواهد که از مبارزات و خواستهای معلمان پشتیبانی کنند.

کمیسیون آموزش و پرورش شورا همچنین عموم مدافعان حقوق بشر و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان در كشورهاي مختلف جهان را به محکوم کردن سرکوب فرهنگیان ایرانی و اقدامی مؤثر برای آزادی معلمان زندانی فرا می خواند و از دانش آموزان و فرهنگيان در سراسر جهان می خواهد از معلمان ایرانی حمایت کنند.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون آموزش و پرورش

۱۲ مهرماه ۱۳۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ