Menu

كنگره امريكا : فراخوان به حمايت از مبارزة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي

 كنگرة ايالات متحده: كنفرانس با حضور نمايندگان كنگره

و كارشناسان ارشد دربارة نمايش انتخابات در رژيم ولايت فقيه

فراخوان به حمايت از مبارزة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي

american congress 55bc0 در آستانة نمايش انتخابات رژيم آخوندي، كنفرانسي در كنگرة آمريكا با حضور نمايندگان كنگره و كارشناسان ارشد آمريكايي به‌دعوت سازمان جوامع ايراني مقيم آمريكا برگزار شد. شركت‌كنندگان در اين كنفرانس موضوع انتخابات نمايشي رژيم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ضمن تأكيد بر قلابي‌بودن هرگونه انتخابات در نظام ولايت فقيه، خواهان حمايت از خواستة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي شدند.

سخنرانان اين كنفرانس عبارت بودند از:

تام گرت عضو كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا

مايك كافمن عضو كميتة قواي مسلح مجلس نمايندگان آمريكا

دكتر ايلان برمن معاون پژوهشكدة شوراي سياست خارجي آمريكا

لي اسميت محقق ارشد پژوهشكدة هادسن و سردبير ارشد مجله ويكلي استاندارد

پروفسور ايوان ساشا شيهان رئيس بخش مذاكرات در دانشكده روابط عمومي دانشگاه بالتيمور

و عليرضا جعفرزاده معاون نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن

در ابتداي جلسه، دكتر مجيد صادقپور طي سخناني، گفت: هدف ما (پيشبرد) راه حل سوم در رابطه با ايران است که از مبارزة مردم ايران براي دموکراسي و تغيير دموکراتيک حمايت مي‌کند.

پس ازآن تام گرت نمايندة كنگرة آمريكا در سخنراني خود با تأكيد بر «قلابي» بودن انتخابات رژيم آخوندي، افزود: «مردم ايران مردمي بردبار، تحصيل‌کرده و روشنفکر هستند. ما با يک سياست‌گذاري درست و حمايت کافي مي‌توانيم از حوادثي نظير قتل عام تابستان 1988 جلوگيري کنيم».

وي با انتقاد از سياست مماشات دولت اوباما با رژيم و بي‌عملي آن در قبال قيام مردم ايران در سال 88، افزود: « بهتر است اين بار ما مشوق مردم ايران در به‌دست‌گرفتن سرنوشت خود و عطش آنها براي آزادي و دموکراسي بشويم... حتماً ايران مي‌تواند مسير يک دموکراسي درخشان و فراگير را تجربه كند و چنين خواهد شد؛ و جهان نيز مي‌تواند بدون درگيري يا مداخلة نظامي، شاهد تحقق آن باشد. از شما به‌خاطر فعاليت‌هايتان، بي‌نهايت سپاس‌گذارم».

مايك كافمن ديگر نمايندة كنگرة آمريكا در سخنان خود در اين جلسه، تصريح كرد: «آن‌چه ما براي مردم ايران آرزو داريم و مي‌خواهيم در راستاي آن كار كنيم، حمايت از ارزش‌هاي دموكراتيك است. كنگره ايالات متحده و من مي‌خواهيم از شما به‌خاطر حضورتان در اينجا و به‌خاطر دعوتي كه از من كرديد تشكر كنيم».

سپس پروفسور ساشا شيهان كه مديريت جلسة بحث و گفتگو در اين كنفرانس را بر عهده داشت، گفت: «هر نامزدي که در روز جمعه ظهور کند در نهايت دستورات ولي فقيه را به‌اجرا مي‌گذارد و براي حفظ مشروعيت رژيم کار مي‌کند... قدرت نهايي در ايران در دست ولي فقيه است ».

وي سپس با تأكيد بر سرسپاري تمام‌عيار تمامي نامزدهاي نمايش انتخابات رژيم به نظام ولايت فقيه، افزود: «(در دوران روحاني)، اعدامها  از جمله اعدام نوجوانان و زندانيان سياسي، افزايش يافته است... در دوران او بيش از 3000 تن اعدام شده‌اند و او بودجة دفاعي خود را به نسبت به سلفش... بيش از 145 درصد افزايش داده است... رئيسي مسئول اعدام هزاران نفر از مخالفان در سال‌هاي 1980، از جمله قتل عام بيش از 30000 زنداني سياسي در سال 1988 است؛ (قتل عامي) که هدف اصلي‌اش، اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران بودند».

دكتر ساشا شيهان سراب ميانه‌روي و اعتدال در رژيم آخوندي را رد كرد، و با اشاره به دخالتهاي رژيم در كشورهاي منطقه و حمايت از ديكتاتور سوريه افزود: اين رژيمي) نيست که بتواند از درون اصلاح شود».

لي اسميت محقق ارشد پژوهشكدة هادسن در سخنان خود در جلسة كنگرة آمريكا انتخابات رژيم را «يك نمايش و صحنه‌سازي براي جامعة جهاني» دانست، و گفت: «آن‌چه ما در اينجا مي‌بينيم يك انتخاب بين سخت‌سران و ميانه‌روها نيست... يكي از گزينه‌ها حسن روحاني است كه از بخش امنيتي (اين رژيم) مي‌آيد. اين تفكر كه او يك ميانه‌رو است، مضحك مي باشد».

سخنران بعدي اين جلسه، دكتر ايلان برمن معاون پژوهشكدة شوراي سياست خارجي بود؛ وي دربارة نمايش انتخابات، گفت: «به‌نظرم كلمة انتصابات بهتر به اين محتوا مي‌خورد و اين مستقيماً به ساختار واقعي سياست در (حكومت) ايران ربط پيدا مي‌كند... همة اركان قدرت در دست آخوندهاست و شما نمي‌توانيد سياست يا عقايدي را كه ولي فقيه را به‌چالش ميكشد، بيان كنيد. چهره‌ها و اسامي تغيير مي‌كنند... اما همة آنها، فارغ از اين‌كه چه مي‌گويند، هم‌چنان عقايد خامنه‌اي را نمايندگي مي‌كنند. پس آن‌چه مي‌بينيم يك روند از پيش طراحي‌شده است... ».

در كنفرانس در كنگرة آمريكا، عليرضا جعفرزاده در شروع سخنان خود كتابي را كه دفتر نمايندگي شورا در واشينگتن دربارة انتخابات رياست‌جمهوري در حكومت آخوندي منتشر كرده معرفي كرد. وي ضمن مرور كوتاهي بر تاريخچة غصب حاكميت مردم توسط خميني، از جمله به تشكيل شوراي نگهبان و جلوگيري از حضور كانديداي مجاهدين در اولين انتخابات رياست‌جمهوري رژيم توسط خميني پرداخت و سپس جزيياتي را در اثبات نمايشي‌بودن هرگونه انتخابات در تاريخ حكومت آخوندي تشريح كرد. وي سپس، گفت: «به‌خصوص بعد از گذشت 38 سال، ديگر موضوع بر سر باندهاي رنگارنگ با تمايلات متفاوت نيست... موضوع حول مدره‌ها در مقابل راديکال‌ها و از اين قبيل مسائل هم نيست. بحث بر سر باندها و دسته‌هاي گوناگون مثل باندهاي مافيايي است که بر سر حيطه‌ها و منافع و نفوذ سياسي با يکديگر نزاع و جنگ مي‌کنند. تصادفي نيست که طي اين ساليان عملکرد کساني که اسم خودشان را مدره گذاشته‌اند حتي بدتر از باصطلاح تندروها است. شمار اعمال تروريستي (اين رژيم در) خارج از ايران در دورة رياست‌جمهوري رفسنجاني باصطلاح ميانه‌رو افزايش يافت... در دوران روحاني، تعداد اعدام ها در ايران به سه هزار مورد رسيد که خيلي بيشتر از دورة احمدي‌نژاد است. (هر كس هم كه رئيس‌جمهور اين رژيم بشود)، هيچ تغيير عمده‌يي در سياست ايجاد نخواهد شد. آنها همان کارهايي را که تا به‌حال در سوريه و عراق و دريمن و در چارچوب دستيابي به سلاح اتمي انجام داده‌اند، ادامه خواهند داد».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ