Menu

مقاومت

استقبال خانم رجوي از مواضع كنفرانس سران عربي، اسلامي،آمريكا

خانم رجوي با استقبال از مواضع كنفرانس سران عربي، اسلامي،آمريكا

عليه جنگ‌افروزي و صدور تروريسم و بنيادگرايي توسط حكومت آخوندي

تأكيد كرد : حل نهايي بحران منطقه درسرنگوني رژيم ولايت فقيه است

maryam rajavi 9b9c6دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران روز 22 مي (اول خرداد 96) طي اطلاعيه اي اعلام كرد :

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از مواضع كنفرانس سران عربي، اسلامي، آمريكا در برابر عملكردهاي رژيم ايران كه سلب كننده آرامش و ثبات منطقه و جهان است؛ به ويژه ضرورت مقابله با رژيم آخوندي در تروريسم و بنيادگرايي، در برنامه موشكهاي بالستيكي، در مداخلاتش در امور داخلي كشورها و در فعاليتهاي ويرانگر اين رژيم در منطقه و جهان؛ استقبال كرد و آن را گامهاي ضروري در راستاي پايان دادن به تروريسم و جنگ و خونريزي و برقراري صلح و آرامش دانست.

خانم رجوي تأكيد كرد محكوم كردن عملكردها و جنايتهاي رژيم ملايان بايستي با اقدامات عملي و به طور مشخص قطع رابطه با رژيم آخوندي، اخراج آن از مجامع بين المللي، نامگذاري سپاه پاسداران در لیست تروریستی و ديگر نيروهاي نظامي و شبه نظامي و امنيتي وابسته به اين رژيم و اخراج آنها از منطقه دنبال و محقق شود.

خانم رجوي بر ضرورت طرح بلادرنگ پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي در شوراي امنيت ملل متحد و ارجاع آن به دادگاه بين المللي تاکید کرد و در این خصوص: در آستانة سي و هفتمين سال مقاومت تمام عيار مردم ايران علیه فاشيسم ديني، اكنون دنيا به همان حقايقي گواهي مي دهد كه مقاومت مردم ایران طی نزدیک به چهاردهه مبارزه خود بر آن تاکید کرده و  فرزندان رشيد ايران براي آن تمام هستي خود را نثار كردند.

خانم رجوي در اين خصوص، سخنان رئيس جمهور آمريكا در كنفرانس را يادآوري كرد كه به درستي گفت: «اولين قرباني رژيم ايران، مردم اين كشور هستند». همچنين پادشاه عربستان سعودي كه با ابراز «احترام و تقدير» نسبت به مردم ايران گفت : «رژيم ايران از زمان خميني نوك پيكان تروريسم جهاني بوده است».

 خانم رجوي تأكيد كرد: راه حل نهايي بحراني كه سراسر منطقه را دربر گرفته، سرنگوني رژيم ولايت فقيه به دست مردم و مقاومت ايران است. آزادي و جايگزيني حاكميت مردم ايران به جاي حاكميت ملايان، خواست عموم مردم ايران است كه تا كنون براي رسيدن به آن 120 هزار شهيد تقديم كرده‌اند. به رسميت شناختن خواست مردم ايران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و از الزامات امنيت بين المللي است.

ادامه مطلب...

مريم رجوي : رياست جمهوري مجدد روحاني، شقه در رژيم ملايان، تشديد بحران و جنگ قدرت

شكست سنگين خامنه اي در مهندسي انتخابات و يكپايه كردن رژيم براي مقابله با بحرانها و خطرات از علائم پاياني است

بحران در رأس فاشيسم ديني سر باز كرده است و تا سرنگوني رژيم ولايت فقيه ادامه مي‌يابد

 maryam rajavi bbaaa

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، رژيم ملايان را در پايان نمايش انتخابات كه به جنگ قدرت گرگها تبديل شد، رژيمي شقه شده با ضعف مضاعف توصيف كرد. وی افزود: دومین دوره روحاني، نتيجه‌یی جز افزايش بحران و شدت يافتن جنگ قدرت ندارد. بحران در رأس فاشيسم ديني سر باز كرده و تا سرنگوني رژيم ولايت فقيه ادامه مي يابد. شكست مهندسي خامنه اي در بيرون كشيدن آخوند رئيسي از صندوق، گواه آشكار شكست «عمود خيمه نظام» در جريان انتخاباتي است كه «ايمان قلبي و التزام عملي به ولايت فقيه» شرط اول كانديداتوري رئيسي و روحاني و سايرين در آن بود.

در شرايط خطير داخلي و منطقه یي و بين المللي، يكپايه كردن رژيم قرون وسطايي براي مقابله با بحرانها و حفظ تعادل اين رژيم، بسيار حياتي است. از اين رو شكست خامنه اي در يكپايه كردن رژيم ولايت فقيه، شكستي بسيار سنگين و از علائم پاياني این نظام است.

اين بار نمایش انتخابات، از ابتدا تا انتها، با پرونده قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 گره خورده بود. نفرت و انزجار عمومي از رئيسي و ترس از دادخواهي به حدي بود كه بسياري از آخوندها و حتي مهره هاي قدرتمند باند خامنه اي حاضر به حمايت از رئيسي نشدند.

همچنين به اعتراف کاندیداهای دست‌چین شده‌، ثابت شد كه اين یک حکومت «4درصدی» است كه باندهاي گوناگون آن، از جمله باند روحاني و شركاء، در اختلاس و دزدي و چپاول با هم مسابقه گذاشته اند.

اينچنين شعار «نه شياد، نه جلاد، راي من سرنگوني است» فراگير شد و رژيم را وادار كرد در ترس از گسترش دامنه اختلافات در رأس رژيم و «دوباره قيام» توسط جوانان و توده هاي برانگيخته مردم، نمايش را شتابان در مرحله اول به پايان ببرد تا فرصتي براي اعتراضات و قيامها در مرحله دوم باقي نماند.

دور دوم رياست جمهوري روحاني در حالي است كه چهار سال گذشته، چيزي جز افزايش سركوب و اعدام و فقر و بيعدالتي به ارمغان نياورده است. درآمدهاي ناشي از توافق اتمي نيز در خدمت جنگ در منطقه و افزايش بودجه نظامي و امنيتي رژيم قرار گرفته است. پاسدار دهقان، وزير دفاع روحاني، دو هفته پيش گفت دوران رياست جمهوري روحاني «شکوهمند ترين دوره در توسعه کمي و کيفي برنامه هاي موشکي و دفاعي کشور بوده» و تا پايان 1395 «بخش تأمين اعتبارهاي دفاعي تا دو و نيم برابر نسبت به دولت قبل افزايش داشته» و «در سال96 به چهار برابر نسبت به دولت قبل مي رسد».

روحاني در 19 بهمن 1394 خاطرنشان كرد با اهرم حضور در سوريه و عراق در مذاكرات اتمي امتياز گرفته است. وي گفت: اگر نيروهاي ما «در بغداد و سامرا و فلوجه و رمادی ایستادگی نمی‌کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی‌کردند ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم».

علاوه بر استمرار اعدام و سركوب و خفقان، روحاني در دوره دوم همچون گذشته تلاش مي كند با فريبكاري و ژستهاي ميان تهي خود را كليد حل مشكلات معرفي كند اما اين تنها به بحران و تنش در درون رژيم دامن مي زند و در رويارويي با مطالبات اقشار مختلف مردم، به سرعت رنگ مي‌بازد. مردم ايران به خوبي مي دانند كه در دوره دوم روحاني نيز ویرانیهای عظیم اقتصادی و اجتماعی و سركوب و اختناق سياسي ادامه دارد. روحانی، نه ‌مي‌خواهد و نه ‌می‌تواند در بنیادها و ساختار و رفتار این رژیم عقب‌مانده‌ ضد تاريخي، تغيير جدي ايجاد كند. خامنه اي 10 روز قبل از انتخابات هشدار داد « آقایان! توجّه داشته باشید که تغییر رفتار, با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد».

روحانی در کشمکشهای‌ انتخاباتی براي از ميدان به در كردن رقيب اذعان كردکه هيأت حاكمه «در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند». اما وقتي خامنه اي به صحنه آمد و او را به سيلي خوردن تهديد كرد، به سرعت واگشت زد و اعلام كرد حاضر است در برخي امور دهها بار دست «رهبر فرهيخته» را ببوسد.

از كسي كه در 38 سال گذشته در سركوب و جنگ‌افروزي در مقامهاي درجه اول امنيتي و نظامي همين رژيم خدمت كرده و همچنانكه رقبا يادآوري كردند از همان اوائل خواهان به دار كشيدن توطئه‌گران در نماز جمعه بوده است، بيش از اين نبايد انتظار داشت. ميانه‌رو معرفي كردن آخوند شياد ديگر اثر ندارد. به مدعيان بايد گفت اگر مي توانند او را به بازگو كردن آمار و ارقام و جزیيات پرونده قتل عام زندانيان سياسي، به احترام به حقوق بشر، به آزادي بيان، به آزادي احزاب و زندانيان سياسي و به دست برداشتن رژيم از سوريه و عراق و يمن و لبنان و افغانستان، وادار كنند.

راه حل مسأله ایران، سرنگونی استبداد مذهبی توسط مردم و مقاومت ایران، آزادي و حاكميت مردم به جاي حكومت آخوندهاست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

30 ارديبهشت1396 (20 مه 2017)

ادامه مطلب...

كنگره امريكا : فراخوان به حمايت از مبارزة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي

 كنگرة ايالات متحده: كنفرانس با حضور نمايندگان كنگره

و كارشناسان ارشد دربارة نمايش انتخابات در رژيم ولايت فقيه

فراخوان به حمايت از مبارزة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي

american congress 55bc0 در آستانة نمايش انتخابات رژيم آخوندي، كنفرانسي در كنگرة آمريكا با حضور نمايندگان كنگره و كارشناسان ارشد آمريكايي به‌دعوت سازمان جوامع ايراني مقيم آمريكا برگزار شد. شركت‌كنندگان در اين كنفرانس موضوع انتخابات نمايشي رژيم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ضمن تأكيد بر قلابي‌بودن هرگونه انتخابات در نظام ولايت فقيه، خواهان حمايت از خواستة مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي شدند.

سخنرانان اين كنفرانس عبارت بودند از:

تام گرت عضو كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا

مايك كافمن عضو كميتة قواي مسلح مجلس نمايندگان آمريكا

دكتر ايلان برمن معاون پژوهشكدة شوراي سياست خارجي آمريكا

لي اسميت محقق ارشد پژوهشكدة هادسن و سردبير ارشد مجله ويكلي استاندارد

پروفسور ايوان ساشا شيهان رئيس بخش مذاكرات در دانشكده روابط عمومي دانشگاه بالتيمور

و عليرضا جعفرزاده معاون نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن

در ابتداي جلسه، دكتر مجيد صادقپور طي سخناني، گفت: هدف ما (پيشبرد) راه حل سوم در رابطه با ايران است که از مبارزة مردم ايران براي دموکراسي و تغيير دموکراتيک حمايت مي‌کند.

پس ازآن تام گرت نمايندة كنگرة آمريكا در سخنراني خود با تأكيد بر «قلابي» بودن انتخابات رژيم آخوندي، افزود: «مردم ايران مردمي بردبار، تحصيل‌کرده و روشنفکر هستند. ما با يک سياست‌گذاري درست و حمايت کافي مي‌توانيم از حوادثي نظير قتل عام تابستان 1988 جلوگيري کنيم».

وي با انتقاد از سياست مماشات دولت اوباما با رژيم و بي‌عملي آن در قبال قيام مردم ايران در سال 88، افزود: « بهتر است اين بار ما مشوق مردم ايران در به‌دست‌گرفتن سرنوشت خود و عطش آنها براي آزادي و دموکراسي بشويم... حتماً ايران مي‌تواند مسير يک دموکراسي درخشان و فراگير را تجربه كند و چنين خواهد شد؛ و جهان نيز مي‌تواند بدون درگيري يا مداخلة نظامي، شاهد تحقق آن باشد. از شما به‌خاطر فعاليت‌هايتان، بي‌نهايت سپاس‌گذارم».

مايك كافمن ديگر نمايندة كنگرة آمريكا در سخنان خود در اين جلسه، تصريح كرد: «آن‌چه ما براي مردم ايران آرزو داريم و مي‌خواهيم در راستاي آن كار كنيم، حمايت از ارزش‌هاي دموكراتيك است. كنگره ايالات متحده و من مي‌خواهيم از شما به‌خاطر حضورتان در اينجا و به‌خاطر دعوتي كه از من كرديد تشكر كنيم».

سپس پروفسور ساشا شيهان كه مديريت جلسة بحث و گفتگو در اين كنفرانس را بر عهده داشت، گفت: «هر نامزدي که در روز جمعه ظهور کند در نهايت دستورات ولي فقيه را به‌اجرا مي‌گذارد و براي حفظ مشروعيت رژيم کار مي‌کند... قدرت نهايي در ايران در دست ولي فقيه است ».

وي سپس با تأكيد بر سرسپاري تمام‌عيار تمامي نامزدهاي نمايش انتخابات رژيم به نظام ولايت فقيه، افزود: «(در دوران روحاني)، اعدامها  از جمله اعدام نوجوانان و زندانيان سياسي، افزايش يافته است... در دوران او بيش از 3000 تن اعدام شده‌اند و او بودجة دفاعي خود را به نسبت به سلفش... بيش از 145 درصد افزايش داده است... رئيسي مسئول اعدام هزاران نفر از مخالفان در سال‌هاي 1980، از جمله قتل عام بيش از 30000 زنداني سياسي در سال 1988 است؛ (قتل عامي) که هدف اصلي‌اش، اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران بودند».

دكتر ساشا شيهان سراب ميانه‌روي و اعتدال در رژيم آخوندي را رد كرد، و با اشاره به دخالتهاي رژيم در كشورهاي منطقه و حمايت از ديكتاتور سوريه افزود: اين رژيمي) نيست که بتواند از درون اصلاح شود».

لي اسميت محقق ارشد پژوهشكدة هادسن در سخنان خود در جلسة كنگرة آمريكا انتخابات رژيم را «يك نمايش و صحنه‌سازي براي جامعة جهاني» دانست، و گفت: «آن‌چه ما در اينجا مي‌بينيم يك انتخاب بين سخت‌سران و ميانه‌روها نيست... يكي از گزينه‌ها حسن روحاني است كه از بخش امنيتي (اين رژيم) مي‌آيد. اين تفكر كه او يك ميانه‌رو است، مضحك مي باشد».

سخنران بعدي اين جلسه، دكتر ايلان برمن معاون پژوهشكدة شوراي سياست خارجي بود؛ وي دربارة نمايش انتخابات، گفت: «به‌نظرم كلمة انتصابات بهتر به اين محتوا مي‌خورد و اين مستقيماً به ساختار واقعي سياست در (حكومت) ايران ربط پيدا مي‌كند... همة اركان قدرت در دست آخوندهاست و شما نمي‌توانيد سياست يا عقايدي را كه ولي فقيه را به‌چالش ميكشد، بيان كنيد. چهره‌ها و اسامي تغيير مي‌كنند... اما همة آنها، فارغ از اين‌كه چه مي‌گويند، هم‌چنان عقايد خامنه‌اي را نمايندگي مي‌كنند. پس آن‌چه مي‌بينيم يك روند از پيش طراحي‌شده است... ».

در كنفرانس در كنگرة آمريكا، عليرضا جعفرزاده در شروع سخنان خود كتابي را كه دفتر نمايندگي شورا در واشينگتن دربارة انتخابات رياست‌جمهوري در حكومت آخوندي منتشر كرده معرفي كرد. وي ضمن مرور كوتاهي بر تاريخچة غصب حاكميت مردم توسط خميني، از جمله به تشكيل شوراي نگهبان و جلوگيري از حضور كانديداي مجاهدين در اولين انتخابات رياست‌جمهوري رژيم توسط خميني پرداخت و سپس جزيياتي را در اثبات نمايشي‌بودن هرگونه انتخابات در تاريخ حكومت آخوندي تشريح كرد. وي سپس، گفت: «به‌خصوص بعد از گذشت 38 سال، ديگر موضوع بر سر باندهاي رنگارنگ با تمايلات متفاوت نيست... موضوع حول مدره‌ها در مقابل راديکال‌ها و از اين قبيل مسائل هم نيست. بحث بر سر باندها و دسته‌هاي گوناگون مثل باندهاي مافيايي است که بر سر حيطه‌ها و منافع و نفوذ سياسي با يکديگر نزاع و جنگ مي‌کنند. تصادفي نيست که طي اين ساليان عملکرد کساني که اسم خودشان را مدره گذاشته‌اند حتي بدتر از باصطلاح تندروها است. شمار اعمال تروريستي (اين رژيم در) خارج از ايران در دورة رياست‌جمهوري رفسنجاني باصطلاح ميانه‌رو افزايش يافت... در دوران روحاني، تعداد اعدام ها در ايران به سه هزار مورد رسيد که خيلي بيشتر از دورة احمدي‌نژاد است. (هر كس هم كه رئيس‌جمهور اين رژيم بشود)، هيچ تغيير عمده‌يي در سياست ايجاد نخواهد شد. آنها همان کارهايي را که تا به‌حال در سوريه و عراق و دريمن و در چارچوب دستيابي به سلاح اتمي انجام داده‌اند، ادامه خواهند داد».

ادامه مطلب...

156 نماينده پارلمان اروپا :محكوميت نمايش انتخابات و فراخوان براي تشكيل كميسيون تحقيق قتل عام زندانيان سياسي 67

پارلمان اروپا – استراسبورگ بیانیه مشترک 156 نماينده پارلمان اروپا

شامل وزراي پيشين، نايب رئيسان پارلمان و روسا و معاونان شماري از كميسيون هاي پارلمان اروپا

در آستانه نمايش انتخابات رژیم

 europian parlemant 14d68

محكوميت نمايش انتخابات قلابي و  نقض فزاينده حقوق بشر در ايران

فراخوان به سازمان ملل براي تشكيل كميسيون تحقيق درباره قتل عام زندانيان سياسي در سال 67

و سپردن عاملان جنايت عليه بشريت به دادگاه بين المللي و ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران

در آستانه نمايش انتخابات رژيم خليفه ارتجاع، بيش از 150 تن از نمايندگان پارلمان اروپا شامل معاونان پارلمان اروپا، شماري از روساي كميسيونها و معاونان كميسيونهاي پارلمان، و وزراي پيشين كشورهاي مختلف كه هم اكنون نماينده پارلمان اروپا هستند، با صدور بيانيه اي، ضمن نمايشي خواندن انتخابات در نظام ولايت فقيه، نقض گسترده حقوق بشر و اعدامهاي فزاينده در ايران را محكوم كردند و از كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل و شوراي حقوق بشر خواستار تحقيق پيرامون قتل عام 67 و سپردن عاملان و آمران به دست عدالت شدند

برخي از امضا كنندگان اين بيانيه عبارتند از :

-ژرار دوپره              رئيس گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا و وزير پيشين دولت بلژيك

-ريچارد چارنسكي      نايب رئيس پارلمان اروپا از لهستان

بوگوسلاو ليبراسكي     نايب رئيس پارلمان اروپا

داويد ساسولي           نايب رئيس پارلمان اروپا

آنتئا مك اينتاير         نماینده پارلمان اروپا و نایب رئیس حزب محافظه کار انگلستان

ديويد كمپل بنرمن     رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا

آنا فوتيگا                  وزیر خارجه پيشين لهستان و رئیس زیر کمیته دفاع و امنیت پارلمان اروپا

بئاتريس به سه را       نماینده پارلمان اروپا از اسپانيا و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر

-تونه كلام                نماينده پارلمان اروپا از استوني

-ژوزه بووه                نماينده پارلمان اروپا از فرانسه

جولي وارد                نماينده پارلمان اروپا از انگلستان

ادوارد كوكان             نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه پيشين اسلواکی

هاينس بكر               نماینده پارلمان اروپا از اطريش

يان زهرا ديل            نماینده پارلمان اروپا از جمهوري چك

آنا زابورسكا               نماینده پارلمان اروپا از اسلواكي

اسوتوسلاو مالينوف     نماینده پارلمان اروپا از بلغارستان

اما مك كلاركين        نماينده پارلمان اروپا از انگلستان

تادئوش زويپكا           نماينده پارلمان اروپا از لهستان

يارومير اشته تينا        نماينده پارلمان اروپا از جمهوري چك

آلگيرداس سودارگاس  وزير خارجه پيشين ليتواني و نماينده پارلمان اروپا

و لويي ميشل            معاون سابق کمیسیون اروپا و وزیر خارجه پيشين بلژیک

بيانيه مطبوعاتي ژرار دوپره-رئيس گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا

ژرار دوپره رئيس گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا با صدور يك اطلاعيه مطبوعاتي درباره بيانيه بيش از 150 نماينده پارلمان اروپا در آستانه نمايش انتخابات رژيم آخوندي اعلام كرد

بیش از ۱۵۰  نماینده پارلمان اروپا انتخابات قلابی در ایران را محکوم می کنند

در آستانه ” انتخابات” ریاست جمهوری در ایران، ۱۵۶  نماینده پارلمان اروپا بیانیه مشترکی را صادر و اعلام کردند: « انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نيست. اپوزیسیون حق شرکت ندارد. تمامی کاندیدا ها باید اعتقاد قلبی خود را به اصل ولایت فقیه ابراز دارند. یک ارگان غیر منتخب به نام شورای نگهبان، که اعضای آن توسط ولی فقیه، منصوب می شوند، اکثر کاندیدا ها را رد  صلاحیت میکند. »

ژرار دوپره در اين اطلاعيه با يادآوري بخشهايي از بيانيه بيش از 150 نماينده پارلمان اروپا از جمله درباره اعدامهاي فزاينده در ايران بويژه در دوران  رياست جمهوري آخوند روحاني تاكيد مي كند: «رقیب اصلی روحانی دراين انتخابات، ابراهیم رئیسی، یک عضو کمیته مرگ در قتل عام زندانيان سياسي است.

کارزار گسترده اپوزیسیون ایران علیه این انتخابات قلابی و فراخوان آن برای تغییر رژیم، نگراني مقامات رژیم ایران را برانگيخته  است. خبرگزاری های رسمی رژيم ایران در هفته های اخیر، از فعالیت های شبکه اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق، برای «  اثر گذاری بر انتخابات» گزارش داده اند. سایت های مختلف حكومتي درباره «  کمپین تحریم انتخابات” » و فراخوان به ” اعتراض های خیابانی” و « نصب عکس مریم رجوی در خیابان های تهران» مطالب زيادي نوشته اند.  ویدیو کلیپ هایی که از ایران آمده، نشان می دهد که این تصاویر همراه با شعار هایی مثل: نه به رئیسی جلاد، نه به روحانی شیاد، رای ما، سرنگونی رژیم ،  همراه بوده اند.

پیام ویدئویی ژرارد دوپره

رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا

دوستان عزیز، اسم من ژرار دوپره نماینده پارلمان اروپا از بلژیک هستم. من همچنین رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا هستم.

همانطور که میدانید، رژیم ایران روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکند. ما بر این باور هستیم که این یک انتخابات واقعی نیست،  چرا که هیچ کاندیدای از اپوزیسیون در آن شرکت ندارد. امروز یک بیانیه مشترک به امضاء ۱۵۶ نماینده پارلمان اروپا از همه گروه های سیاسی صادر شد که در آن ما این انتخابات قلابی را محکوم کرده ایم.

ما تأکید کردیم که هرگونه افزایش روابط با رژیم ایران بايد مشروط به بهبود حقوق بشر،  بهبود حقوق زنان و توقف اعدام ها باشد.

 من معتقدم مردم ایران شايسته تر از این هستند که تحت حکومت این آخوندها باشند. هیچ چیز با این انتخابات قلابی تغییر نخواهد کرد. ما باید از یک تغییر دمکراتیک در ایران حمایت کنیم.

ما از فعالیت های سازمان داده شده توسط اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین، و حامیان خانم مریم رجوی بسيار خوشنود هستیم که این انتخابات را رد کرده اند. آنها بسیار شجاع هستند که جانشان را برای یک ایران آزاد به خطر می اندازند.

من این اطلاعیه را که توسط ۱۵۶ نماینده پارلمان اروپا امضاء شده به مطبوعات بین المللی و  همچنین به خانم موگرینی و وزرای خارجه کشورهای اروپایی خواهم فرستاد.

+

بیانیه مشترک بيش از 150 نماينده پارلمان اروپا

در آستانه نمايش انتخابات رژیم

ما از تعداد زیاد اعدام ها در ایران بسیار نگران هستیم. بیش از ۳۰۰۰ تن در اولین دوره رو به اتمام  رئیس جمهور به اصطلاح مدره، حسن روحانی ، به دار آویخته شده اند.

عفو بین الملل اعلام کرده که ایران به تنهایی، ۵۵ درصد اعدام های ثبت شده در دنیا در سال ۲۰۱۶ را انجام داده است. در حال حاضر رژيم ایران بیشترین اعدام ها در جهان نسبت به جمعيت را به اجرا در می آورد. رژيم ایران همچنین دارای رتبه اول در اعدام زندانیانی است که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشتند.

سپاه پاسداران که عمده اقتصاد ایران را کنترل میکند، در سرکوب داخلی و صدور  مرگ و نابودی به سایر نقاط منطقه درگیر است.

بر طبق قوانین رژیم ایران، زنان از رئیس جمهور شدن  و دستیابی به کرسی های بالای قوه قضایی و بسیاری مناصب دیگر ممنوع هستند. زنان به خاطر بدحجابی سرکوب می شوند و بسیاری از فعالین زنان به زندان های طولانی مدت  محکوم شده اند. 

اسنادی که اخیرا توسط یک روحانی ارشد (آقاي منتظري)  در داخل ایران افشا گردید، تایید کرد که وزیر کنونی دادگستری ایران، یک عضو کلیدی کمیسیون به اصطلاح مرگ بود که اعدام دست جمعی  بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی، شامل چندین هزار زن را در ایران در تابستان ۱۹۸۸ تایید کرد. این قتل عامی است که عفو بین الملل انرا یک جنایت علیه بشریت نامیده است. بیشتر قربانیان وابسته به اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

در نتیجه ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر ملل متحد میخواهیم تا یک کمیسیون تحقیق برای بررسي قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ تشکیل بدهند.

انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیستند. اپوزیسیون حق شرکت ندارد. تمامی کاندیدا ها باید اعتقاد قلبی خود را به اصل ولایت فقیه ابراز دارند. یک ارگان غیر منتخب به نام شورای نگهبان، که اعضای آن توسط ولی فقیه، خامنه ای منصوب می شوند، اکثر کاندید ها را رد  صلاحیت میکند.

ما از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو آن، از امریکا و سازمان ملل می خواهیم تا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده، سپاه پاسداران را در لیست سیاه بگذارند

ما خواهان این هستیم که تمامی افرادی که در جنايت علیه بشریت در ايران نقش داشتند در مقابل دادگاه بین المللی قرار گيرند. هرگونه توسعه روابط با رژيم ایران باید به بهبود روشن حقوق بشر، حقوق زنان و توقف اعدام ها مشروط  باشد. 

ادامه مطلب...

فراخوان به تظاهرات در مقابل مراكز رأي گيري نمايش انتخابات در سراسر آلمان

sarneguni 573faاتحاديه سراسري جوامع ايرانيان در شهرهاي سراسر آلمان، روز جمعه، همزمان با نمايش انتخابات قلابي و خيمه شب بازي بين يك جلاد و يك شياد، در مقابل مراكز جاسوسي ديكتاتوري مذهبي رژيم، كه تحت عنوان ”مراكز رأي گيري” نام گذاري شده است دست به تظاهرات مي زنند.

شعار ما همچون همه مردم ايران : نه جلاد، نه شياد، مرگ بر استبداد،

 

توپ تانك فشفشه، رئيسي آدم كشه، روحاني آدم كشه، خامنه آدم كشه

رأي من سرنگوني، زنده باد ارتش آزاديبخش ملي ايران

برلين  ـ  مقابل سفارت رژيم : زمان ساعت 1300 تا 1600

آدرس  : Podbielskiallee 67,14195 

فرانكفورت ـ مقابل کنسولگری رژيم ـ زمان : ساعت 1100  تا  1400

آدرس  :  Raimundstr 90,60320 Frankfur

مونيخ ـ مقابل كنسولگری رژيم ـ ساعت  1300  تا 1500

آدرس :  Mauerkircherstr59,81679 Munchen

هامبورگ ـ مقابل کنسولگری رژيم ـ ساعت 1200 تا 1500

آدرس :  Bebeallee 18,22299 Hamburg

بن ـ مقابل ساختمان سابق سفارت رژيم ـ ساعت 1300 تا 1600

آدرس :  Godesberger Allee 133-137

                            

ادامه مطلب...

هراس رژیم از فعالیتهای سراسري مجاهدين و تحریم انتخابات

ncri f3576دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 26 ارديبهشت طي اطلاعيه اي اعلام كرد :

با نزدیک شدن شعبده انتخابات و شدت گرفتن بحرانهای رژیم، سران رژیم وحشت خود را از فعالیتهای جوانان آزادیخواه و هواداران مقاومت در راستای تحریم انتخابات و فراخوان به سرنگونی رژیم ابراز می‌کنند. فراگیر شدن شعارهایی مانند «نه شیاد، نه جلاد، رأی من سرنگونی است، زنده باد ارتش آزادی» و «رأی ما سرنگونی، انتخاب ما مریم رجوی » و تمایل فزاینده به تحریم انتخابات به حدی است که سرکردگان و رسانه‌های رژیم ناگزیر به اعتراف به آن شده‌اند.

خامنه‌ای در روز 20اردیبهشت گفت «انتخابات هم می‌تواند مایه اعتلا و آبروی کشور شود و هم مایه ضعف و ایجاد مشکلات. اگر کسی بخواهد در انتخابات برخلاف امنیت اقدامی انجام دهد، قطعاً با واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد شد... دشمنان خواهان تغییر رفتار نظام هستند... تغییر رفتار یعنی از بین بردن نظام اسلامی».

در روز 24 اردیبهشت علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات رژیم، با بیان این‌که « توطئه‌ها ادامه دارد»، اعتراف کرد که همه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم در این نمایش مداخله می‌کنند. وی گفت: «نیروی انتظامی مسئول اجرای امنیت است... آنها می‌توانند کمبود نیروی خود را از ارتش و سپاه نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج تأمین کنند ما واقعاً به همه آنها اعتماد و اطمینان داریم». (خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه قدس-26اردیبهشت).

حسن کرمی، سرکرده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، ضمن اعلام دو برابر شدن ظرفیت این یگانها گفت: «یگانهای ویژه ناجا با آمادگی جسمانی و عملیاتی لازم، در مقابله با هر گونه اقدام احتمالی دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی خواهند کرد». (خبرگزاری حکومتی میزان- ۲۵ اردیبهشت).

حسین ذوالفقاری، رئیس امنیت ستاد انتخابات رژیم گفت: «آمادگیهای امنیتی، اشراف اطلاعاتی و برنامه‌ریزی یگانهای واکنش سریع به گونه‌یی طراحی شده تا هر گونه اقدامی که بخواهد در نظم و امنیت انتخابات اخلال ایجاد کند در کوتاهترین زمان ممکن و با قاطعیت با آن برخورد شود و قاطعانه از هر گونه ناامنی جلوگیری خواهد شد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۲۲ اردیبهشت).

در روز 13اردیبهشت خبرگزاری فارس سپاه پاسداران نوشت: «اخیراً مجاهدین با تحرکات خود سعی در اثرگذاری بر روی انتخاب ملت دارند... ما نباید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار بگیریم. دشمن با متزلزل کردن ایمان مردم در پی ضربه زدن به نظام است... دستگاههای اطلاعاتی با تحرکات منافقین قاطعانه برخورد کند».

در روز 18اردیبهشت خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس نوشت: «جریان معاند با مردم و نظام با شایعات قصد تاثیر‌گذاری بر نتیجه انتخابات را دارند... بحث اعدامهای سال 67 و شایعاتی که امروز مجاهدین از طریق تلگرام و کانالهای متعدد خود منتشر می‌کنند از این نوع شایعات است».

در روز 19اردیبهشت «مدیر کل اطلاعات هرمزگان» گفت: «شناسایی عناصر، شبکه‌ها و اهداف مجاهدین... از جمله اقداماتی است که این اداره کل در مقابله با فعالیتهای ضدامنیتی استان انجام داده است». (رادیو تلویزیون رژیم).

در روز 24 اردیبهشت عوامل باند خامنه‌ای نوشتند: «فتنه بزرگ در راه است، گزارشهای دریافتی حاکیست عکس مریم رجوی، در چند نقطه از شهر تهران دیده شده است. این تصویر که می‌بینید زیر پل ستارخان می‌باشد».

در روز 26اردیبهشت یک سایت دیگر باند خامنه‌ای نوشت: «نصب عکسهایی از مریم رجوی در برخی معابر و همچنین برخی شعارنویسی‌ها نشان داد مجاهدین درصدد هستند تا از سفره‌ انتخابات 96 بی‌ نصیب نباشند... تحرکات فضای مجازی منافقین هم این روزها در اوج خود بود و کانالهای منتسب به جریان نفاق، کمپین تحریم انتخابات راه انداختند و یا مردم را به شورش خیابانی دعوت کردند».

 

کارزارسراسری تحریم و هراس خليفه ارتجاع

رسانه های حکومتی: موضوعی پیش آمد که باعث نگرانی شده !

نصب عکسهای مریم رجوی در برخی معابر و شعارنویسی‌ها

تحرکات فضای مجازی مجاهدين این روزها در اوج خود بود

کمپین تحریم انتخابات راه انداختند و مردم را به شورش خیابانی دعوت کردند

يك رسانه باند خامنه اي:

"مجاهدین خلق" از دل تحرکات انقلابی دهه 40 شکل گرفتند. تا سال‌ها می‌توان گفت در رده‌های اول مبارزه علیه رژیم قرار داشتند و البته از همان زمان‌ها نیز خیلی از روحانیون شناخته شده‌ی صاحب تفکر و خط امامی با مجاهدان آن زمانه میانه‌ی خوبی نداشتند.

در سال 88 مجاهدين آشکار و بی‌پرده به حمایت از فتنه‌گران پرداختند. و فراریان پادگان اشرف با تغییر رنگ لباس و روسری خود از قرمز که نمادی از مبارزه بود به سبز, علنا خود را طرفدار به اصطلاح"جنبش سبز" نشان دادند.

مجاهدين اولین نشست سیاسی امسال خود را اواخر فروردین ماه با حضور سناتور مک کین برگزار کردند. اما در روزهای اخیر موضوعی پیش آمد که باعث تعجب و نگرانی شد.

نصب عکس‌هایی از مریم رجوی در برخی معابر و همچنین برخی شعارنویسی‌ها نشان داد مجاهدين در صدد هستند تا از سفره‌ی انتخابات 96 بی‌نصیب نباشند و خودی نشان دهند.

مقایسه‌ی عکس‌های میتینگ سیاسی مجاهدين نشان می‌دهد که آن‌ها با رنگ بنفش امسال را شروع کرده‌اند.

تحرکات فضای مجازی مجاهدين هم این روزها در اوج خود بود در روزهایی که حتی خیلی از ضد انقلاب‌ها هم مردم را به مشارکت در انتخابات تحریک می‌کردند, کانال‌های منتسب به جریان مجاهدين, کمپین تحریم انتخابات راه انداختند و یا مردم را به شورش خیابانی دعوت کردند 

پاره کردن بنرهای تبلیغات انتخاباتی

که عمدتا مربوط به روحانی و رئيسي استو احتمال نقش مجاهدین

دشمنان قصد ایجاد تنش در جامعه و ایجاد زمینه درگیری بین ستادهای انتخاباتی

را دارند

خبر گزاری حکومتی ایسنا۲۶اردیبهشت۹۶:

رئيس ستاد انتخابات استان مرکزی، از بررسی موضوع پاره کردن بنرهای نامزدهای ریاست جمهوری و احتمال نقش (مجاهدین) و دشمنان در خارج از کشور به این موضوع خبر داد. 

شکرالله‌حسن‌بیگی با بیان اینکه موضوع پاره کردن بنرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که عمدتا مربوط به حجت‌الاسلام روحانی و حجت‌الاسلام رئيسي است مستندسازی شده است, گفت: طبق بررسی و پیگیری‌های انجام شده سرنخ این موضوع احتمالا مربوط به(مجاهدین) و دشمنان در خارج از کشور است. 

وی در خصوص هدف این اقدام تصریح کرد: دشمنان قصد ایجاد تنش در جامعه و ایجاد زمینه درگیری بین ستادهای انتخاباتی را دارند و به این طریق سعی می کنند به اهداف خود دست یابند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان مرکزی ادامه داد: طرح‌های امنیتی برای سه مرحله تهیه و به استان ابلاغ داده شد و این طرح‌ها در کمیته امنیتی ستاد انتخابات مورد بررسی و بر اساس شرایط هر شهرستان بومی‌سازی شده است. بر این اساس هر دستگاه و نهادی به صورت واضح و دقیق نسبت به وظایف امنیتی خود مطلع است. 

حسن‌بیگی در خصوص تعداد افرادی که با ستاد انتخابات استان مرکزی همکاری دارند, افزود: 25هزار نفر از بخش‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی, هیات‌های اجرایی, نمایندگان فرماندار, نیروی امنیتی و... در روز 29 اردیبهشت ماه با ستاد همکاری خواهند داشت.  

ادامه مطلب...

نمایش انتخابات آیین تقسیم قدرت میان باندهای حاكم

نمایش انتخابات آیین تقسیم قدرت میان باندهای حاكم است و از نظر مردم به طور مطلق مردود است

رژيم بحران زده آخوندي از اين انتخابات ضعيف تر و شكننده تر بيرون مي آيد

دنمايش انتخابات c1464دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، 26 ارديبهشت 1396 (16 مه 2017) طي اطلاعيه اي اعلام كرد:

در آستانه انتخابات قلابي رژیم آخوندي، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با اشاره به‌آماده‌باش فوق‌العاده نيروهاي سركوبگر برای جلوگیری از انفجار اعتراضها و قیامهای مردمی، خطاب به‌ ولی فقیه و رئیس جمهور ارتجاع و سایر همدستان آنها گفت‌:‌ اگر مدعی هستید که شعبده روز 29 اردیبهشت یک انتخابات است،‌ از اختصاص دادن نیم میلیون پاسدار و مأمور انتظامی و صدها هزار مزدور لباس شخصی و ارگانهاي سركوبگر رنگ و وارنگ دست بردارید و اجازه بدهید مردم ایران با حضور در خیابانها آزادانه رأي و تمایل واقعی خود را ابراز کنند تا معلوم شود چه چیزی از ولایت فقیه باقی می‌ماند.

وی افزود:‌ اعتراف کاندیداهای دست‌چین شده که رژیم حاکم یک رژیم 4 درصدی است، هم ماهیت این به‌اصطلاح انتخابات و هم علت اصلی بحران زدگی رژیم را، که نارضایتی انفجاری جامعه است، برملا می‌کند. اگر رژیم حاکم سراپا در خطر نبود، خامنه‌ای ناچار نمی‌شد یکی از سفاکترین و منفورترین جانیان تحت فرمان خود یعنی رئیسی جلاد را به‌ صحنه این نمایش بیاورد.

با این حال درست در شرایطی که انزجار عمومی از خامنه‌ای به‌خصوص به‌دلیل حمایت تمام عیار او از رئیسی عضو هيأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 بالا گرفته بود، روحانی در سخنرانی به اصطلاح انتخاباتي خود در تبريز در روز 25 ارديبخشت با صدای بلند تأکید کرد حاضر است دهها بار ‌دست ولی فقیه ارتجاع را ببوسد. از این پیشتر او از سر فرصت‌طلبی گفته بود که 38 سال است رژیم حاکم جز اعدام کاری نکرده است. با این حال هرگز حاضر نشد به‌ بزرگترین و فاجعه‌بارترین پرونده این اعدامها یعنی قتل عام مجاهدین نزدیک شود. همچنان که درباره اعدام جمعی 52 مجاهد خلق در اشرف در دهم شهریور 92 یا موشک‌باران لیبرتی با 24 شهید در 7 آبان 94 به طور کامل سکوت کرد. در حالی که تمام این کشتارها در زمانی صورت گرفته که او رئیس جمهور بوده و رياست شورای عالی امنیت یعنی نهاد تصمیم‌گیرنده این جنایتها را بر عهده داشته است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تأکید کرد که نمایش انتخابات پیش رو، مانند گذشته،‌ آیین تقسیم قدرت میان باندهای تشکیل دهنده استبداد دینی است و کمترین مشروعیتی ندارد و نتیجه آن هرچه باشد از نظر مردم و مقاومت ایران باطل و مردود است و در هر صورت رژيم بحران زده آخوندي از اين انتخابات ضعيف تر و شكننده تر بيرون مي آيد.

ادامه مطلب...

نيمة شعبان عيد ستمديدگان و بين‌الملل آزادي و يگانگي مبارك باد

 مسعود رجوي  نوروز 1368 (زیارت سرداب امام زمان)

اي صاحب زمين و زمان و اي پرچمدار و فاتح جامعه بي‌طبقه توحيدي. اي بشارت بخش رهايي و يگانگي. سربازان مجاهد خلق تو در ايران ربع قرن است كه سربر قدوم تو مي‌سايند و اين سمبل و اين شعار پرتوي از پيام خود توست. پرتوي از پيام خود تو در ايران شاه زده و خميني گزيده. اجازه مي‌خواهيم تا به وكالت از طرف شهيد بنيانگذارمون محمد حنيف كه رهرو راه خود تو بود و تو او و سازمان او رو در كنف حمايت خودت گرفتي در طول اين ربع قرن و در برابر انواع توطئه‌ها و نامردميها حفاظت كردي، اين رو به خودت تقديم كنيم. اين رو براي خودت بردار، براي اينكه از آن تو بود از آغاز و در كنف حمايت خودت بگير. شهيدانش رو هم از اين پيشتر فهرست ستاره‌ها و شهدايش رو هم از اين پيشتر كه همه زمينه سازان موكب تو هستند به جدت حسين تقديم كرده‌ايم..به خاكپاي وارث زمين و صاحب زمان پرچمدار رهايي و يگانگي فاتح جامعه بي‌طبقه توحيدي، امام دوازدهم مهدي، از سوي شهيد بنيانگذار مجاهدين محمد حنيف و يارانش و همه جاودانه فروغهايي كه بدرگاه حضرتش سرسائيدند.

مسعود رجوي 3مرداد89

السلام علی حجت المعبود و کلمه المحمود, سلام بر حجت خدای مورد عبادت, خدایی که او را می پرستیم و بر کلمه محمود حمد شده و سزاوار ستایش,

السلام علی القائم المنتظر, آن ایستاده و قیام کننده ای که بشریت و خلق جهان انتظار او رو می کشند.

والعدل المشتهر عدل نامدار و پرآوازه

 السیف الشاهر , شمشیر از نیام برکشیده

ربیع الانام و نظره الایام. بهار پاینده و پایدار و صفا و شادیبخش روزگار,

الصاحب الصمصام نگاهبان و صاحب شمشیر قدرت و شکافندگی.

 ابتدا از حجت معبود و همان قائم منتظر آغاز می کنیم, از بین الملل آزادی و یگانگی , از امید و انتظار رنجبران و زحمتکشان , از فاتح تاریخ حقیقی انسان از فلسفه امید و انتظار

در نقطه مقابل یأس وانفعال، همیشه گفتیم به همین مناسبت, که ارتجاع حاکم است که تخم یأس و انفعال می کارد. برای تن دادن به وضع موجود، انگار که هیچ چشم اندازی برای تغییر در کار نیست. اما روح و جوهرة تغییر در کار هر انقلابی در امید و انتظاری موج می زنه که موتور محرک اوست. و الا که حرکتی نیست. پس تغییری نیست. یادتون هست که یک دهه پیش به همین مناسبت با هم صحبت می کردیم که اگر مریم به عنوان جوهر بهار جدی و حقیقی و ضروری است، بشارت و نشانه تغییر و تحول و نو شدن مجاهدین و ارتش آزادی و کل جنبش مقاومت خلق و در نتیجه سرنوشت تمامی خلق است. بله حرکت تاریخ، سمت وسوی واحد و یگانه یی دارد. خدشه ناپذیر، فتح و پیروزی نهایی از آن ستم کشان است. هر چند که دیوان و ددان و مرتجعان بتازند. اما قائم منتظر ایستاده و قیام کننده یی که انتظارش رو می کشند، نماد همین فلسفه است، قرار براین نیست که تا به آخر جهل و ارتجاع استیلا و حاکمیت داشته باشه، کسی هست که می آید، امید و انتظار همه محرومان و ستم کشان و مظلومان و مجاهدان و سرکوب شدگان، آرمان زحمتکشان، چگونه و کی؟ این را که من نمی دانم ، «کان را که خبر شد خبری باز نیامد»!

 اما فلسفه اش رو ما می دونیم، به تبیین اون آگاه هستیم؛ خاتمه دجالیت و ریا، پایان دوگانگی و شکافها و حفره های اجتماعی، تاریخی و طبقاتی، بازگشایی تاریخ حقیقی انسان. بله وعده های خدایی بی معنا و میان تهی نیست. تکامل اجتماعی هم، مثل مراحل پیشین تکامل سرآمد و سرفصل خودش رو داره، بر شب تیره و تار، بهره کشی است که پایان یابد. بین الملل آزادگی و یگانگی، خواهد آمد. به همین خاطره  که بر سنگ مزار مجاهدین آرمان جامعه بی طبقه توحیدی، عاری از ستم و استثمار ، عاری از تبعیض و دوگانگی، نقش بسته، آرمان خجسته رنجبران، زحمتکشان و کارگر و دهقان. در سرنوشت بشر این نیست که برای همیشه، در سود و کالا فرو برود و در ارزشهای کالایی، برای فرزند انسان پیشاپیش سرنوشت دیگری مقدر است. همان دولت کریمه یی که میعادگاه کیفی و نهایی همه انقلابیون و مصلحین است. به شرط این که برداشتها و درک پس افتاده ارتجاعی و خمینی گرایانه را به کناری بگذاریم و از این آلودگیها تطهیر بشویم، به شرط این که از شرک و ارتجاع و جاهلیت فاصله بگیریم و زنگار زدایی بکنیم. هرآنگاه که رسوبات جهل و ارتجاع کنار زده بشوند اون وقت می توان دریافت که موضوع چیست. صورت مسأله, پیروزی انسان بر تقدیر کور است، بر اجبارات بنده ساز طبیعی و غریزی و اجتماعی و سیاسی، پیام پیامِ پیروزی نهایی فرزند انسان بر دیو تقدیر، تقدیر زشت، تقدیر فروکوبنده وسرکوبگر است.

موضوع مجاهدین و ایدئولوژی مجاهدین در پهنة اخص ایدئولوژیکی تفاوت بسیاری دارد ، در مرزبندیهاش با اسلام ارتجاعی خودش رو بیان میکند و با بورژوازی همدست همین رژیم. مجاهدین از همین جا برخاستند. از کلمة آخر، از کلمة خاتم، بر روی محور تعالی و ترقی، و الاّ بدون این تئوری و ایدئولوژی ترقیخواهانه و انقلابی، هرگز نمیتوانستند نهضتی و جنبشی این چنین داشته باشند، پس آنچه بر سنگ مزار مجاهدین حک شده، صرفاً یک شعار نیست. چکیده و خلاصه یک آرمان است. همان چیزی که آخوندهای خمینیگرا عمد دارند اون رو از مردم بربایند و بر روی اون سرپوش بگذارند.تا توجیه بکنند دست بریدن رو، سنگسار رو، وحشیگری رو، چپاول رو و غارت رو، تحت نام اسلام، در حالی که «الدالخصام»، دشمنترین دشمنان اسلام همینها هستند و درست به همین دلیل از بچگی هم به گوشمان میخواندند و در همة اخبار و روایات هم هست که فاتح زمین و صاحب زمان، «السلام علیالسیف الشاهر!» 

ادامه مطلب...

برلين ـ هواداران مجاهدين در تظاهرات روز جهاني كارگر

برلين روزجهاني كارگر1 fa464جمعي از هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در تظاهرات روز جهاني كارگر در برلين شركت كرده و ياد كارگران قهرمان زنداني و شهيد را گرامي داشتند

برلين روزجهاني كارگر2 22367

ادامه مطلب...

كارنامه38 ساله پاسداران: جنگ، سركوب، صدور ترور و بنيادگرايي و پیشبرد پروژه بمب اتمي

نامگذاري پاسداران در ليستهاي تروريستي و اخراج آن از منطقه، ضرورت صلح و آرامش در منطقه

terrorist revolution gards d515eروز دوشنبه 11 ارديبهش برابر با اول ماه مي، شوراي ملي مقاومت اران طي اطلاعيه اي سوابق جنايتكارانه و تروريستي سپاه جهتل و جنايت آخوندها را افشا نموده و يكبار ديگر درخواست نامگذاري آن در ليست تروريستي را تكرار كرد. دراين اطلاعيه چنين آمده است :

پاسدار سرلشگر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح آخوندها در روز 2 ارديهشت 1396 به مناسبت سي و هشتمين سالگرد تأسيس سپاه گفت پاسداران با حضور «درسوریه و عراق خود را”سپر امنیت ملت ایران و بلکه امت اسلامی» كرده اند. وي تأكيد كرد كه «اگر سپاه نبود کشور هم نبود». در فرهنگ بنيادگرایان حاکم بر ایران منظور از كشور و ملت ايران و امت اسلامي چيزي جز نظام ضد انساني و ضد ايراني ولايت فقيه نيست. چنان که حسن روحاني رئيس جمهور آخوندها در روز 10 ارديبهشت ضمن تمجيد از جنايتهاي سپاه گفت: «عاملی که باید مردم را زیر پرچم اسلام به میدان بیاورد، سپاه است».

سپاه پاسداران طبق اساسنامه اش «نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري»، و « از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه» است( مواد 1 و 47). مقاومت ايران بارها تأكيد كرده است سپاه پاسداران ابزار اصلي حفظ نظام ولايت ‌فقيه و ارگان محوري اعمال قهر و سركوب نظامي است. ديناميسم و موتور محرك ‌سپاه و روح حاكم بر‌آن, صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ طلبيِ است که این خود مبتني بر ‌نظريه ولايت جهانشمول است. در همین راستا پروژه دستيابي به سلاح اتمي به طور کامل توسط سپاه پیش برده شده است..

  1. طي 38 سال سپاه بيشترين نقش را در سركوب داخلي ازجمله سركوب خونين قيام سال 1378 و سال 1388 را به عهده داشته است. اطلاعات سپاه به يك سازمان مخوف تبديل شده كه در دستگيري و شكنجه و اعدام و ترور مخالفان و در جاسوسي حتي عليه باندهاي درون رژيم بيشترين نقش را دارد. سپاه از 2008 سازماندهي خود را براي مقابله با خيزشهاي مردمي تغيير داد و براي هر استان يك فرماندهي مستقل تشكيل داد كه قادر به سركوب قيامهاي عمومي باشد. نيروي بسيج نيز در هماهنگي با سپاه در سركوب شركت دارد. بسيج، علاوه بر يگانهاي شبه نظامي توسط شبكه جاسوسي در دانشگاهها و مدارس و ادارات و كارخانجات و محلات به شناسايي و دستگيري مخالفان مبادرت مي كند.
  2. سپاه علاوه بر جنگ هشت ساله ايران و عراق در شعله وركردن، گسترش يا استمرار چندين جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه مانند جنگ در عراق، سوريه، يمن، لبنان نقش اصلي را داشته است. ابعاد تلفات و آوارگان اين جنگها بعد از جنگ جهاني دوم و فاشيستم هيتلري، با عملكرد هيچ نيروي جنايتكار ديگري قابل مقايسه نيست.

-        جنگ ايران و عراق (1980 تا 1988) بيش از يك ميليون كشته و يك ميليون مجروح و معلول و چند ميليون آواره و 1000 ميليارد دلار خسارت تنها در طرف ايران به جاي گذاشت.

-        در عراق بعد از 2003 به خاطر مداخله مستقيم سپاه و شبه نظاميان مزدورش، صدها هزار تن كشته و چند ميليون نفر آواره شده اند.

-        در سوريه بعد از 2011 بيش از 500هزار تن كشته شده و بيش از 10 ميليون نفر آواره شده اند.

-        در جنگ يمن هزاران نفر كشته شده و مطابق گزارش سازمان ملل سه ميليون نفر آواره شده اند.

  1. سپاه از همان سالهاي اول ابزار آخوندها براي دخالت در كشورهاي ديگر بود. اما از 1369 با تشكيل نيروي قدس اين مداخلات را از هر نظر گسترش داد. در محافل حكومتي از نيروي قدس كه يكي از نيروهاي رسمي سپاه است به عنوان «نطفه ارتش بين الملل اسلامي» نام مي برند. سپاه پاسداران علاوه بر اشغال آشكار و پنهان چهار كشور سوريه، عراق، يمن و لبنان، حداقل در 10 كشور ديگر منطقه شامل بحرين و مصر و فلسطين و اردن و افغانستان و عربستان و تركيه و امارات و كويت و قطر مداخلات فعالانه تروريستي و بنيادگرايانه دارد يا به تشكيل شبكه هاي جاسوسي و تروريستي و ارسال سلاح به اين كشورها مبادرت مي كند. هيچ كشوري در منطقه از تروريسم پاسداران در امان نمانده است. جاسوسان و مزدوران رژيم در بسياري از اين كشورها دستگير و محاكمه شده اند.

پاسداران براي بسط نفوذ خود در منطقه به طور سيستماتيك گروههاي جنايتكار شبه نظامي ايجاد كرده است. علاوه بر حزب الله لبنان، عراق كانون توجه ويژه رژيم است و دهها گروه شبه نظامي مانند بدر، عصائب اهل الحق، كتائب حزب الله، حركت النجباء را در اين كشور سازمان داده است. حشدالشعبي كه استخوان بندي اش از همين شبه نظاميان است، يك چتر دولتي و رسمي و آزادي عمل چشمگيري به اين گروههاي جنايتكار مي دهد. گروههاي شبه نظامي عراقي از مهمترين منابع تأمين نيروي انساني براي كشتار مردم سوريه است. گروههاي موسوم به انصارالله در يمن، صابرين در فلسطين همچنان که فاطميون افغانستاني و زينبيون پاكستاني كه در كشتار مردم سوريه مشغولند در اين شمارند.

سفارت رژيم ايران در اغلب كشورهاي عربي و اسلامي به ويژه عراق و سوريه و لبنان و افغانستان در كنترل سپاه قرار دارد و كار اصلي سفارت پيشبرد خطوط سپاه است. سفير رژيم عراق همواره يكي از بالاترين فرماندهان سپاه بوده و در حال حاضر سرتيپ پاسدار ايرج مسجدي، معاون قاسم سليماني، اين مأموريت را به عهده دارد.

  1. سپاه به موازات وزارت اطلاعات در ترورهاي خارج كشور دست دارد. انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در بيروت و انفجار خبر در عربستان از اين شمار است. سپاه پاسداران علاوه بر خاورميانه در دهها كشور مانند آلمان، كنيا، نيجريه،سودان، تايلند، گرجستان، هندوستان، آذربايجان، پاكستان، افغانستان مرتكب جنايتهای تروريستي شده كه در بسياري موارد منجر به دستگيري تروريستها شده است. سپاه شبكه هاي تروريستي را به آمريكاي لاتين نيز گسترش داده است. سپاه در عمليات تروريستي علاوه بر پاسداران از مزدوران غير ايراني نيز استفاده مي كند. ترور يك ايراني به نام سعيد كريميان در استانبول در 29 آوريل 2017 يكي از آخرين نمونه جنايتهای تروريستي اين رژيم در خارج است.
  2. سپاه از دهه 90 قرن گذشته روابط فعالي با القاعده و ديگر گروههاي افراطي سني داشته است. روابطي كه در سالهاي اخير در سوريه و عراق ابعاد بيسابقه یي به خود گرفت. امروز ترديدي نيست كه رژيم ايران و مالكي نخست وزير دست نشانده اش در عراق و ديكتاتوري بشار اسد نقش تعيين كننده یي در رشد و گسترش داعش داشته اند. فرماندهان بسياري از جريانهاي تروريستي در عراق و سوريه پس از سالها اقامت در ايران در يك دهه گذشته توسط نيروي قدس به عراق و سوريه منتقل شده اند. وزير خارجه كري در 17 نوامبر 2015 گفت:«داعش توسط اسد با آزاد كردن 1500 زنداني و مالكي با آزاد كردن 1000 زنداني به عنوان يك نيروي تروريستي گردآوري شد براي اينكه به اسد كمك كنند». گزارشهاي ماههاي اخير از رابطه فعال پاسداران با طالبان در افغانستان خبر مي دهد.
  3. سپاه با تشكيل ارتش سايبري با هزاران پاسدار و بسیجی به جاسوسي و كنترل اينترنت و ارتباطات مجازي مبادرت كرده و بسياري از جوانان را از اين طريق دستگير كرده است. سپاه به هك كردن و تخريب شبكه هاي كامپيوتري ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي غربي نيز دست مي زند. سازمان اطلاعات سپاه اقدام به پخش پارازيت روي شبكه هاي ماهواره اي كرده و اقدام به جمع آوري بشقابهاي ماهواره یي مردم مي كند.
  4. پروژه هاي اتمي رژيم در اساس تحت كنترل پاسداران بوده است. مركز تحقيقات سپاه از 1983 فعاليتهاي خود براي دستيابي به سلاح هسته یي را آغاز کرد. مركز تحقيقات سپاه پاسداران در سالهاي بعد گسترش پيدا كرد و جهت مخفيكاري اسامي متعددي را بر خود نهاد و در نهایت تبديل به سازمان «سپند» در وزارت دفاع رژيم شد. در 21 آوريل 2017 دفتر شوراي ملي مقاومت در آمريكا از ادامه فعاليت سازمان سپند بعد از برجام پرده برداشت.
  5. سپاه از 1364 اقدام به تشكيل يگان موشكي كرد و با وارد كردن تكنولوژي از كره شمالي از سال 1372به ساخت گسترده موشكهاي بالستيك با قابليت حمل كلاهك اتمي مبادرت كرد. سپاه در سال 1375 براي گسترش صنايع موشك، سازمان هوا-فضا را در وزارت دفاع ايجاد كرد. كارشناسان كره شمالي، به طور مستمر در ارتباط با سازمان هوا-فضا قرار داشته و در ساخت موشكهاي بالستيك به رژيم ياري مي رسانند. موشك يكي از مهمترين ابزارهاي رژيم براي صدور بحران و جنگ افروزي و مداخله در منطقه است. سپاه علاوه بر صدور انواع موشك به كشورهاي منطقه از جمله لبنان، فلسطين، يمن و عراق، در سوريه و لبنان كارخانجات موشك سازي داير كرده است. موشكهاي بالستيكي كه از يمن به سوي عربستان پرتاب مي شو، ساخت سپاه است. وزير دفاع آمريكا 19آوريل 2017 گفت موشكهايي كه حوثيها به سمت عربستان سعودي شليك مي كنند را تامين ميكنند.
  6. سپاه با نقض آشكار قطعنامه هاي شوراي امنيت به كشورهاي منطقه به طور غيرقانوني سلاح صادر مي كند. مطابق گزارش بان كيمون، دبيركل سابق ملل متحد، در ژانويه 2017، سپاه اقدام به ارسال گسترده سلاح به يمن كرد. سپاه پاسداران به طور گسترده بمبهاي كنار جاده یي را كه در صنايع نظامي توليد مي شود براي حمله به نيروهاي ائتلاف در عراق ارسال مي كرد.
  7. سپاه پاسداران با پشتيباني خامنه اي مفاصل اصلي اقتصادي ايران در عرصه هاي مختلف را در كنترل دارد و سالانه دهها ميليارد دلار درآمد خارج از كنترل ارگانهاي رسمي به دست مي آورد. اين عرصه شامل نفت و گاز، صدور و ورود كالا و همچنين خدمات شهري و كشاورزي و غيره را شامل مي شود. سپاه با ايجاد شركتهاي مختلف و همچنين در كنترل گرفتن برخي از اسكله هاي كشور ثروتهاي مردم ايران را غارت و هزينه هاي جنگ و تروريسم خود را تأمين مي نمايد. يكي از ارگانهاي اقتصادي وابسته به سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبياست كه حدود 150 هزار كارمند دارد.

اكنون با گذشت 38 سال جنايت و تروريسم در داخل و خارج ايران، زمان حسابرسي توسط مردم ايران و اجراي عدالت فرارسيده است. اولين قدم ضروري قرار دادن سپاه در ليست تروريستي سازمان ملل متحد و آمريكا و اروپا وكشورهاي منطقه و اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه آن است. قدم بعد اين است كه بازوي جنگ و جنايت ولايت فقيه از كليه كشورهاي منطقه و به خصوص سوريه، عراق، يمن و لبنان بايد اخراج شود. اين تنها راه دستيابي به صلح و آرامش در منطقه است.

ادامه مطلب...

فراخوان برای نجات جان ده زندانی جوان در آستانه اعدام

death penalti 1a1f4یک جوان 27ساله به قطع دست محکوم شده است

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران  ر اطلاعيه روز10 ارديبهشت 96 برابر  30 آوريل 2017 اعلام كرد :

صبح روز شنبه ۹ اردیبهشت ( ۲۹ آوریل) دژخیمان زندان گوهردشت کرج در حمله به شماری از بندهای این زندان ۱۰ زندانی جوان را برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند. سرکردگی این یورش وحشیانه را، که به منظور ارعاب زندانیان و جلوگیری از اعتراضهای آنها صورت گرفت، جنایتکارانی چون یوسف مردی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان؛ سرگرد زلفعلی، رئیس گارد و نیروی انتظامی زندان؛ و رئیس بند ۱۰ به عهده داشتند.

در رخدادی دیگر، در روز 7 اردیبهشت، قضاییه آخوندی حکم قطع دست یک زندانی ۲۷ ساله را به اتهام سرقت صادر کرد. متهم دیگر این پرونده مرد جوانی است که از شدت فقر برای تامین هزینه دیالیز دو فرزندش که به بیماری کلیوی دچارند وادار به سرقت شده است.

در روز ۲۹ فروردین نیز یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز در حالی اعدام شد که دستش ۱۰ روز پیش از آن توسط دژخیمان قطع شده بود.

مجازات سبعانه اعدام برای جوانانی که خود قربانی این نظام سرکوبگر و فاسدند، در حالی اجرا می شود که  در جریان جنگ قدرت باندهای درونی رژیم هر روز گوشه هایی از غارتگریهای نجومی از جمله چپاول 3 میلیارد دلاری و چند صد میلیونی نورچشمی های نظام ولایت فقیه برملا می شود.

مقاومت ایران برای نجات جان ۱۰ زندانی جوان كه در آستانه اعدام قرار دارند همچنین براي جلوگیری از اجرای حكم قطع دست زندانيان فراخوان می دهد و از تمام مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد که ضمن محکوم کردن اين جنايتها اقدامی فوری و مؤثر برای توقف آنها به عمل آورند. هر گونه روابط اقتصادي و سياسي با این رژیم ضدبشری که سرمنشأ تمامی مصیبتها و درد و رنجهای مردم ایران و منطقه است باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

ادامه مطلب...

سالگرد حماسة درخشان و درس ماندگار بيش از 60 تن از: فرماندهان و مسئولان و كادرهاي مجاهدين خلق ايران

12 و 19ارديبهشت ياد آور سلسله يي از حماسه هاي درخشان رزم و پاكبازي بيش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و كادرهاي مجاهدين، و درصدر آنها فرمانده والا مقام، مجاهد شهيد محمد ضابطي است، كه درسال 1361 گله هاي تا دندان مسلح  پاسداران خميني جلاد، پايگاههاي آنها را محاصره كردند و از زمين و هوا  زير آتش سنگين گرفتند، اما كوهمردان و شيرزنان مجاهد خلق، با قهرماني و آتش توفنده و رزم انقلابي، ساعتها و  تا آخرين نفس جنگيدند و درسهاي ماندگاري در مسير مقاومت سازش ناپذير براي سرنگوني ديكتاتوري هار ديني بر جاي گذاشتند.

در اين حماسههاي درخشان در بحبوحه تنوره كشيدن خميني جلاد و سركوب وحشيانه دهه 60 ،كه با تيربارانها و قتل عامهاي روزمره در اوين و ديگر سياهچالهاي رژيم همراه با وحشيانه ترين شكنجه هاي جلاداني چون لاجوردي همراه بود، طنين گلوله ها و پاكبازي حماسي قهرمانان مجاهد خلق در روزهاي 12و19ارديبهشت1361  به ويژه رشادت شير زنان مجاهد خلق در مناطق مختلف تهران، فضاي ارعاب و خفقان و نغمه هاي شوم خيانت و تسليم را درهم مي شكست؛ درسهايي ماندگار، كه در مقابله با ارتجاع و تروريسم تحت نام اسلام، در تار و پود تاريخ معاصر ايران، به مثابه خون  جاري دوران، جريان يافت و در صفوف ارتش آزاديبخش ملي ايران و نبردهاي صلح و آزادي در برابر جنگ وسركوب خميني  و در پايداري و مقاومتهاي حماسي مجاهدان آزادي دراشرف و ليبرتي بالا و بالاترگرفت، تا رو در روي فاشيسم مذهبي و  جنايت عليه بشريت ازسوي ديكتاتوري خون آشام ولايت فقيه، و در برابر كانون صدور ارتجاع و تروريسم، چه در ميهنمان ايران و چه دراين منطقه از جهان، جاري و جاودانه شود و درسهاي جديدي از فدا و پاكبازي، به مثابه  مشعلهاي فروزان و راهنما،  برافروزد.

بخشهايي از سخنراني مسعود رجوي 12 ارديبهشت 1363

زمين و دامن اجتماعي و مجاهد پروري كه به ما امكان مي دهد در دامنش ستارگان شبكوب, راهگشا و پيشتازي از قبيل 60 شهيد امروزمان را پرورش بدهيم و خونهايي كه به بالا مي روند و به آسمان مي روند و بعد باز مي گردند, آسماني كه داراي بازگشت هست, باران داره, عقيم نيست, نازا نيست. يعني خونهايي كه به صورت شبنم آگاهي, بصورت امواج آزادي, بصورت توفان مقاومت, دو مرتبه باز مي گردد و در اين مسير در اين رفت و بازگشت, از آنجاييكه يك سيكل بسته نيست, دور نيست, ارتقاست و تكامله, قول فصل را محقق مي كند, تميز را جدايي خبيث از طيب را, تكامل مرز بنديها را, ارتقاء انقلاب را از حالت قاطي, از حالت درهم و مخدوش شده, مرزها را جدا مي كند. چرا كه بايد نشان بدهد كه در هر كجا چي هست. كما اينكه در اين رفت و بازگشت فصول معلوم مي شود كه هر دانه اي كه در زمين كشته شده, ماهيتش چي بوده, چه ميوه اي دارد و راه به كجا خواهد برد. هيچكدام از اينها هزل نيست, ابتذال نيست, واقعيت سرسخته. به سر سختي مقاومتي كه شما پيش برديد و باز هم پيش خواهيد برد و انشاءالله به نتيجه هم خواهيد رساند در داخل خاك وطنتان.

 بخشهايي از سخنان مسعود رجوي در ديدار با مادران شهيدان ـ 12ارديبهشت 63

امروز كه ميدونين چه روزي است. دوسال پيش در چنين روزي بيشتر از 60مجاهد كشته يا اعدام شدند. اگر فكر بكنيم كه  در مقابل شهدا چه چيزهايي بهدست آوردن و اگر يقين داشته باشيم كه بدون خونبهاش آزادي به دست نمياد، فكر ميكنم اگر كساني هستند كه فيالواقع بايد غمگين باشند و پشيمان، كساني هستند كه جنايت رو مرتكب شدند، حقوق انسان رو پامال كردند و قصد اون داشتند كه انقلاب ايران رو از بين ببرند با همة نيروهاش، با همة مجاهدينش و با همة مبارزينش، در يكي از وصيتها، يكي از بچهها به مادرش نوشته بود كه اگر ميخواهي من بعد از اعدام آدرسم رو بتو بدم تا هروقت كه دلت برا من تنگ شد بتوني منو پيدا كني، من در لبخند هركسي هستم كه بعد از آزادي خواهد خنديد، من در صلح و در آزادي در همه جا حضور خواهم داشت بنابراين برام گريه نكن، فكر ميكنم اين زبان حال همة شهداي ماست، مسأله اصلا اين نبود كه آنها از زندگي بدشون بياد، به عكس كساني كه حاضرن زندگيشون رو از دست بدن بهتر از هر كس ديگري معنا و اهميت اون رو دريافتند، درست به همين دليل حاضر ميشن حيات خودشون رو براي آزادي و صلح يك خلق فدا بكنند، البته من شخصاً خودم هم وقتي يك زمان در معرض اعدام بودم، فكر ميكنم كه بازماندگان يك شهيد بهخصوص مادرش رنج بيشتري رو بايد تحمل بكنند

ادامه مطلب...

ترور وحشيانه سعيد كريميان و همكارش در استانبول،جنايت سپاه پاسداران به دستور خليفه ارتجاع

مقاومت ايران ترور وحشيانه سعيد كريميان، مدير شبكه تلويزيوني جِم و همكارش در استانبول را كه سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور خامنه اي مرتكب شده ، قوياً محكوم مي كند و خواهان پيگرد و كيفر قانوني آمران و عاملان جنايت و نامگذاري سپاه پاسداران در ليستهاي تروريستي است.

رژيم آخوندي در آستانه انتخابات قلابي رياست جمهوري و بالا گرفتن جنگ قدرت دروني، بيش از پيش، نيازمند سركوب داخلي و توسل به اينگونه جنايتهاي ضد انساني است.

شايان توجه است كه رسانه هاي اطلاعات و سپاه آخوندها از مدتها پيش با پخش اخبار و زندگينامه هاي دروغين در مورد سعيد كريميان براي ترور و انتساب آن به مجاهدين زمينه سازي مي كردند. پس از ترور نيز خبرگزاريهاي سپاه پاسداران و نيروي تروريستي قدس (فارس و تسنيم) و سايتهاي اطلاعات آخوندها، بلادرنگ و به صورت كاملاً برنامه ريزي شده، به بازپخش همين جعليات مبادرت كردند.

سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با دروغهاي زنجيره‌یي و جعل عكس و فيلم ادعا مي كردندكه سعيدكريميان با مجاهدين همكاري تلويزيوني داشته، از كودكي در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شهيدان عمليات فروغ جاويدان است كه همه اعضاي خانواده اش را مخفيانه به اشرف برده بود. هيچيك از اين مطالب صحت ندارد و كذب محض است و توسط سعيد كريميان از جمله در 29نوامبر2012 تكذيب شده بود.

مونتاژ عكس كريميان در كنار خانم مريم رجوي در سناي بلژيك در اجلاس 27 مارس2013 (7فروردين1392) و جابه جا كردن تصوير او با آقاي ژرار دپره، ترفند كثيف ديگري از سوي سپاه آخوندهاست. هر دو عكس براي مقايسه ضميمه است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 10 شهريور 96 برابر 30 آوريل 2017

Terror 11 7f154 عكس واقعي در سناي بلژيك در حاليكه نام رئيس جلسه ژرار دپره در جلوي او ديده ميشود   

Teror 2 82d8b عكس جعلي وزارت اطلاعات (نفر چهارم سمت راست)                                

ادامه مطلب...

واکنش دیوانه‌وار سفارت آخوندها در آلبانی به‌دنبال دیدار سناتور مک‌کین با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

PMOI e4812اطلاعیه 30فروردین غلامحسین محمدنیا مأمور اعزامی وزارت اطلاعات در آلبانی که تحت عنوان «سفیر» به جاسوسی و تو‌طئه علیه مجاهدین در این کشور اشتغال دارد، واکنش دیوانه‌وار رژیم پلید آخوندی به‌دنبال دیدار سناتور مک‌کین با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و بازتاب درماندگی و وحشت فاشیسم دینی از انتقال پیروزمند مجاهدین و استقبال داخلی و بین‌المللی از این امر است. این‌که رژیم آخوندی مجاهدین را کماکان تروریست و سکت وابسته به غرب و شرق بخواند، صرفاً مزید بر افتخار و حاکی از اهتزاز پرچم اشرف‌نشان مقاومت و تکثیر آن در داخل و خارج ایران است. عهد چرندیات فاشیسم دینی و همگنان و مزدوران مربوطه علیه مجاهدین که در اشرف و لیبرتی جاده‌ صاف کن حملات موشکی و تروریستی بود، سپری شده و دیگر به مفت نمی‌ارزد.

سفیر رژیم آخوندی، که یک عضو وزارت اطلاعات، مافیای ترور و شکنجه آخوندهاست، با تکرار چرندیات همیشگی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران بیهوده تلاش می‌کند رابطه مجاهدین با مردم و نهادهای آلبانی را مخدوش کند. از سه دهه پیش وقتی رژیم آخوندی نتوانست با قتل‌عام و ترور، سازمان مجاهدین خلق ایران را نابود کند، با کارزار شیطان‌سازی و ترویج دروغ درصدد بی‌اعتبار کردن آن بر آمد. این تبلیغات مسخره برای مردم آلبانی که 4سال است سازمان مجاهدین خلق ایران را از نزدیک تجربه کرده‌اند کمترین ارزشی ندارد و فقط بر نفرت آنها از رژیم پلید آخوندی می‌افزاید. مردم ایران رژیم آخوندی را پدرخوانده داعش و جامعه جهانی آن را بانی و حامی اصلی تروریسم بین‌المللی می‌شناسند:

1-رژیم منفور و کثیف آخوندی تاکنون 63 بار توسط ارگانهای مختلف ملل‌متحد بواسطه نقض حقوق‌بشر محکوم شده است. 120هزار تن بدلایل سیاسی اعدام شده‌اند که در بین آنها از دختران 13ساله تا مادران 70ساله و زنان باردار به چشم می‌خورد. بر اساس فتوای خمینی 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 قتل‌عام شدند به‌نحوی که اعتراض جانشین وقت خمینی را بر انگیخت. خمینی او را عزل کرد و تا آخر عمر در بازداشت خانگی بود. ابراهیم رئیسی کاندید نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری کنونی و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی دو تن از هیأت چهارنفره‌ای بودند که خمینی برای اجرای این قتل‌عام منصوب کرده بود. وزیرخارجه آمریکا در روز 30فروردین گفت، رژیم ایران هم‌چنان یکی از بدترین کارنامه‌ها در زمینه نقض حقوق‌بشر را دارا است. مخالفان سیاسی مستمراً زندانی یا اعدام می‌شوند.

2وزیر خارجه آمریکا همچنین در 30فروردین اعلام کرد: رژیم ایران به حمایت از رژیم سرکوبگر اسد در سوریه ادامه می‌دهد... که منجر به کشته شدن حدود نیم میلیون سوری و جابه‌جا شدن میلیونها تن دیگر شده است. ... . در عراق، ایران از برخی از گروه‌های شبه‌نظامی عراقی به‌ویژه از طریق نیروی قدس که برای سالیان زیرآب امنیت عراق را می‌زند حمایت می‌کند. ... در یمن، ایران به حمایت خود از تلاش حوثی‌ها برای سرنگونی حکومت از طریق ارائه تجهیزات نظامی، پول و آموزش ادامه داده... . امیال اتمی ایران یک ریسک بزرگ برای صلح و امنیت جهانی است. این عادت و رویکرد آنهاست که از هر امکانی که در اختیار داشته باشند برای آزار و ایجاد ناآرامی برای افراد و ملتها استفاده کنند.

3-گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به تاریخ 31مارس2017 به نخست‌وزیر آلبانی، ضمن قدردانی از پذیرش مجاهدین با اشاره به توطئه‌های این رژیم علیه مجاهدین نوشتند: «ما از شما می‌خواهیم که با دقت فعالیت‌های این رژیم رذل را در خاک آلبانی زیر نظر داشته باشید».

4-چهارده سال پس از اشغال عراق، در حالی‌که مزدوران رژیم ایران در این مدت مناصب کلیدی را در عراق در دست داشته‌اند حتی یک سند مبنی بر مشارکت سازمان مجاهدین خلق ایران در سرکوب مردم این کشور یافت نشده است. هوشیار زیباری که بیش از ده سال وزیر خارجه عراق بود در سال 1999 به‌عنوان عضو دفتر سیاسی و رئیس روابط بین‌الملل حزب دموکرات کردستان عراق، بزرگترین گروه کرد عراقی طی شهادت کتبی به دادگاه هلند نوشت:

«ما تأیید می‌کنیم مجاهدین نه قبل و نه بعد از قیام (1990) در سرکوب مردم کردستان درگیر نبوده‌اند. ما هیچ‌گونه شواهدی از این‌که مجاهدین نسبت به مردم کردستان خصومت روا داشته باشند، نیافته‌ایم».

5-سازمان مجاهدین خلق ایران 52سال است علیه دیکتاتوری و برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه می‌کند. مجاهدین نخستین کسانی بودندکه به‌خاطر نفوذ سیاسی و پایگاه اجتماعی خود به پروژه تسلیحات اتمی رژیم دسترسی داشتند و آن را برای ممانعت از دستیابی رژیم به بمب اتمی افشا کردند. این سازمان عضو شورای ملی مقاومت ایران است که برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک کثرت‌گرا و جدایی دین از دولت در ایران مبارزه می‌کند. اکثریت اعضای دهها پارلمان در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و بالاترین رهبران سیاسی اروپا و آمریکایی از هر دو حزب، حمایت خود را از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده این شورا اعلام کرده‌اند. کنگره و سنای آمریکا در لوایح و قطعنامه‌های مختلف بر حقوق انکار ناپذیر مجاهدان اشرف و لیبرتی تأکید کرده‌اند.

6-متهم کردن مجاهدین به تروریسم از سوی رژیمی که بالاترین مقاماتش به‌خاطر اقدامات تروریستی توسط قضاییه بسیاری از کشورها از جمله آلمان، سوئیس، آرژانتین و... تحت تعقیب هستند مضحک است. اتهام کشتن آمریکایی‌ها نیز مانند کشتار شیعیان و اکراد عراقی دیگر اثر ندارد و صرفاً حاکی از چنتة خالی مزدورانی است که اکنون افسوس می‌خورند که چرا طی 14سال و دهها حمله و انفجار و موشک‌باران، نتوانستند اپوزیسیون اصلی رژیم در عراق اشغال شده را نابود و منهدم کنند!

7-رژیم پلید آخوندی تاکنون در خارج از ایران مرتکب صدها عمل تروریستی شده که توسط سفارتخانه‌ها و دیپلومات‌تروریستهای این رژیم تدارک و سازماندهی شده است. ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو، محمد حسین نقدی در رم، اکبر قربانی و زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول، محمدحسین ارباب در کراچی، شاپور بختیار در پاریس، رهبران کرد در وین و برلین، انفجار آمیا در آرژانتین در این شمار است.

8-با توجه به سوابق و عملکرد مجرمانه دیکتاتوری منفور آخوندی و عوامل و مزدوران و لانه‌های جاسوسی آن در کشورهای مختلف جهان، از دولت آلبانی خواستار اخراج مأموران و مزدوران و جاسوسان دیکتاتوری تروریستی از آلبانی و ممانعت از ورود آنها به این کشور هستیم. این منطبق با تصمیم شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 است که پس از حکم دادگاه فدرال برلین صادر شد که رهبر، رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه این رژیم را مسئول ترور مخالفان در خارج کشور اعلام کرد.

سازمان مجاهدین خلق ایران

اول اردیبهشت1396

ادامه مطلب...

منتخب ویدئوکلیپ