Menu

اخبار قيام از شهرهاي ميهن

 

moghavemat2 5fd54روز جمعه  قیام آفرینانان درداخل میهن اشغال شده اعتراضات و فعالیتهای خود را به طور گسترده به اجرا در آوردند.

دورود

روز پنجشنبه 19بهمن مراسم گراميداشت سه شهيد قيام ديماه درشهرهاي دورود ودزفول برگزارشد.

دردورود دگلزار ناصرالدين وروستاي دارياب مراسم گراميداشت وچهلم شهيدان احسان خيري و مهدي كهزادي برگزار شد. رژيم آخوندي ومزدورانش محدوديت هاي زيادي براي اين مراسم ايجاد كردند. اما جمعيت زيادي دراين دومراسم شركت كردند.

دزفول

دردزفول نيز مر اسم چهلمين روزشهادت و گراميداشت شهيد قيام ،محسن عادلي باحضور اعضاي خانواده ،دوستان وآشنايان اين شهيد راه آزادي برگزار شد.

تهران

جمعی از کسبه و بازاریان تهران طی بیانیه ای ضمن تاکید بر حضور شیرزنان و بانوان ایرانی در تمامی صحنه های مبارزات مردم ایران و گرامیداشت شهیدان آنها به ویژه ندا،نوشتند:‌ زنان و بانوان ایرانی چون شیران در مقابل ظلم و دیکتاتوری می ایستند. امروز متاسفانه بانوان ما از کوچکترین حقوق خود برخوردار نیستند و حتی حق انتخاب پوشش خود را ندارند. آنها در خیابان های ایران به صورت مداوم مورد اذیت و آزار مزدوران رژیم( گشت ارشاد) قرارگرفته و گاه به صورت وحشیانه به آنها حمله و آنها را دستگیر می کنند اما این مسائل باعث نمی شود که ذره ای از عزم و اراده این شیر زنان کم شود و تا آخرین نفس دوشادوش مردان و برادران خود تا نابودی رژیم مردم ستیزمی جنگند.

فارس

جمعی از اصناف استان فارس طی بیانیه ای در همبستگی با قیام دلاورانه مردم ایران اعلام کردند:‌مردم ایران هرگز تن به ذلت و سازش با رژیم منحوس و جنایتکار آخوندی نخواهند داد و تا سرنگونی این رژیم فاسد و جانی دست از قیام برنخواهند داشت. مردم قهرمان ایران بپاخاسته و مرگ بر خامنه ای، روحانی را فریاد کرده اند. این فریاد میرود تا ریشه آخوندها را از بن برکند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ