Menu

هدف رژیم ایران انتقال موشک به داخل سوریه از مرز زمینی است

siasi 0f69aدکتر ولید فارس مشاور دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی درباره ادامه جنگ در سوریه گفت:‌ این جنگ وجود دارد و باید متوقف شود دلیل آنهم این است که این رژیم  ایران است که آن را به پیش می‌برد و روس ها  در این باره بسیار نگران هستند، وی که با تلویزیون فاکس‌ نیوز مصاحبه می‌کرد افزود:‌ آنها از چه چیزی در داخل سوریه حفاظت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد برخی از کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که رژیم  ایران در فکر انتقال موشک به سوریه است. آنچه تغییر کرده این است که رژیم ایران اکنون قادر است آن موشک ها را از مسیر زمینی به سوریه منتقل کند چیزی که در گذشته اتفاق نیفتاده بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ