Menu

امريكا ـ تهديدات رژيم ايران اولويت اصلي ما

a5 c0428

وزارت خزانه‌داري آمريكا

جان اسميت مدير دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي در وزارت خزانه‌داري آمريكا طي يك جلسة استماع در مجلس نمايندگان تأكيد كرد: «پاسخ‌دادن به مجموعة كاملي از تهديدات رژيم ايران. از اولويت‌هاي اصلي ماست.ما به‌تازگي سپاه پاسداران را طبق فرمان اجرايي تروريسم بين‌المللي و به‌دنبال (اجراي) قانون كاتسا.ليست‌گذاري كرديم.و از ماه ژانويه تاكنون، هشت مجموعه تحريم را در رابطه با (رژيم) ايران اعمال كرده‌ايم و 78 هدف را در سراسر جهان... ليست‌گذاري كرده‌ايم».

در اين جلسة استماع كه در زيركميتة سياست‌گذاري مالي و تجاري مجلس نمايندگان آمريكا برگزار شد، دستيار وزير خارجة آمريكا نيز نسبت به معاملة شركت‌هاي خارجي با شركت هواپيمايي ماهان‌اير رژيم آخوندي هشدار داد. نمايندگان ارشد كنگره از هر دو حزب نيز در سخنانشان بر لزوم افزايش تحريم‌ها عليه رژيم آخوندي و سپاه پاسداران تأكيد كردند.

در اين جلسة استماع كه براي بررسي مؤثر بودن تحريم‌ها عليه حكومت‌هايي مثل رژيم آخوندي و كرة شمالي برگزار شده بود، مارشال بيلينگزلي دستيار وزير خارجه در زمينة تأمين مالي تروريسم در سخنان افتتاحية خود، گفت: «تحريم‌ها عامل اصلي بود كه (رژيم) ايران را وادار كرد بر سر برنامة تسليحات اتمي‌اش، به پاي ميز گفتگو بيايد. دولت (آمريكا) متعهد است كه با رفتار شرورانة (رژيم) ايران در سراسر جهان مقابله كند».

سپس جان اسميت مدير دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي در وزارت خزانه‌داري آمريكا در سخنان افتتاحية خود كه متن كامل آن در سايت كميتة خدمات مالي كنگره منتشر شد، گفت: «پاسخ‌دادن به مجموعة كاملي از تهديدات رژيم ايران... از اولويت‌هاي اصلي ماست. از ماه ژانويه تاكنون دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي هشت مجموعه تحريم را در رابطه با (رژيم) ايران اعمال كرده و 78 هدف را در سراسر جهان در ارتباط با سپاه پاسداران و برنامة موشك بالستيك، حمايت از تروريسم، نقض حقوق بشر، حملات سايبري، فعاليت جنايي فراملي و ديگر اقدامات بي‌ثبات‌كنندة منطقه‌يي (رژيم ايران) ليست‌گذاري كرده است».

وي افزود: «ما به‌تازگي سپاه پاسداران را طبق فرمان اجرايي تروريسم بين‌المللي و به‌دنبال (اجراي) قانون كاتسا... ليست‌گذاري كرديم. همين هفتة گذشته، ما يك شبكة جعل پول نيروي قدس سپاه پاسداران را تحريم كرديم كه تأمين‌كنندگان اروپايي را فريب مي‌داد تا بتواند به تجهيزات و مواد پيشرفته براي چاپ اسكناس‌هاي جعلي يمني دست يابد كه ارزش آن به‌طور بالقوه صدها ميليون دلار بود».

جان اسميت در ادامة سخنانش، تأكيد كرد: «ما انرژي و توجهمان را بر روي فعاليت‌هاي تهديدآميز (رژيم) ايران متمركز مي‌كنيم. از جمله استمرار توسعه و آزمايش موشك‌هاي بالستيك... ما به‌طور مستمر نگراني‌مان را به بخش خصوصي پيرامون رفتار شرورانة سپاه پاسداران و ميزان نقش‌داشتن آن در اقتصاد ايران، ابراز كرده‌ايم. ما تأكيد كرده‌ايم كه سپاه پاسداران هم‌چنان بخش جدايي‌ناپذير از اقتصاد ايران است، از جمله در بخش‌هاي انرژي، ساخت و ساز، معدن و دفاعي... ما در همين حال تأكيد كرده‌ايم: كساني كه با نهادهاي تحت كنترل سپاه پاسداران تجارت مي‌كنند، بايد خودشان ريسك آن‌را به عهده بگيرند».

مدير دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا هم‌چنين گفت: «در ماه آوريل امسال، ما سازمان زندان‌هاي تهران و يك مقام ارشد سازمان زندان‌هاي حكومتي (رژيم) ايران را به‌خاطر نقض شديد حقوق بشر تحريم كرديم».

وي در بخش ديگري از سخنانش تأكيد كرد كه دولت آمريكا به اجراي كامل قانون كاتسا متعهد است.

در ادامة اين جلسه راجر ويليامز نايب‌رئيس زيركميتة سياست‌گذاري مالي و تجاري در سخنانش، رژيم آخوندي را اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم ناميد و ضمن انتقاد از مماشات دولت اوباما با رژيم، گفت: «(رژيم) ايران هم‌چنان موجب نگراني شديد من است... ما بايد تمامي تلاش‌هايمان را به‌كار بگيريم تا تضمين شود كه تحريم‌هاي مناسبي عليه اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان اعمال شود».

وي از مقام وزارت خارجة آمريكا پرسيد كه دولت چه اقداماتي را براي جلوگيري از سوءاستفادة رژيم از سيستم مالي در راستاي اقدامات تروريستي‌اش در پيش مي‌گيرد؟

دستيار وزير خارجة آمريكا در پاسخ، گفت: «همان‌طور كه گفتيد، (رژيم) ايران اصلي‌ترين حامي تروريسم در سراسر جهان است و آنها از دسترسي به... منابع مالي براي حمايت بيشتر از تروريسم و ايجاد بي‌ثباتي در سراسر خاورميانه و جهان استفاده كرده‌اند. نيروي قدس (رژيم) ايران به‌طور خاص درگير بي‌ثباتي سوريه و عراق و... يمن است... بايد اقدامات بسا بيشتري براي مهار توانايي (رژيم) ايران به كسب و تأمين مالي سازمان‌هاي تروريستي صورت گيرد».

وي با اشاره قانون كاتسا و تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه سپاه پاسداران، افزود: «ما به متحدان اروپايي و سايرين هشدار داده‌ايم كه در تجارت با (رژيم) ايران بسيار مراقب باشند. چون ما سپاه پاسداران را تحريم كرده‌ايم و اتحادية اروپا نيز چنين كرده است. لذا ما انتظار داريم كه قبل از هرگونه تجارتي (با رژيم ايران)، احتياط شديدي صورت بگيرد».

پس از آن برد شرمن از اعضاي ارشد كميتة خارجي مجلس نمايندگان، با اشاره به اين‌كه شركت هواپيمايي ماهان‌اير رژيم آخوندي به‌خاطر حمايتش از رژيم اسد و نقشش در تروريسم، به‌عنوان يك نهاد تروريستي ليست‌گذاري شده است، اين سئوال را مطرح كرد كه چرا هواپيماهاي ماهان اير مي‌توانند در فرودگاه‌هاي اروپايي فرود آيند؟ و آيا آمريكا در مقابله با ماهان‌اير جدي است؟

مارشال بيلينگزلي در پاسخ، گفت: ما در رابطه با ماهان‌اير بسيار جدي هستيم؛ اين شركت، بازوي هوايي نيروي قدس است و از آن براي انتقال تسليحات، تروريست‌ها و قاتلان استفاده مي‌كنند... هر شركتي كه با ماهان‌اير معامله مي‌كند... بايد بسيار مراقب باشد.

برد شرمن در بخش ديگري از سخنانش خواهان اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه سپاه پاسداران و مقابلة جدي با شركت هوايي ماهان‌اير رژيم آخوندي شد و تأكيد كرد: حدود 800 شركت سپاه پاسداران هستند كه بايد مورد تحريم قرار گيرند و تاكنون 80 شركت تحريم شده‌اند...

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ