Menu

شبکه جعل اسکناس سپاه پاسداران از سوی آمریکا تحریم شد

siasi 0dff3وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم ایران،که دست اندر کار چاپ اسکناس تقلبی در یمن است را تحریم کرده است.

تحریم شدگان عبارتند از:

  • شرکت پردازش تصویر رایان و مدیرعامل آن رضا حیدری
  • شرکت تجارت الماس مبین و مدیرعامل آن محمود سیف – هر دو در تهران
  • دو شرکت دیگر با آدرسهایی در آلمان تحت مدیریت رضا حیدری.

دو شرکت از این چهار شرکت در فرانکفورت آلمان و دو شرکت دیگر در تهران هستند.

این اسکناس‌های جعلی برای استفاده سپاه قدس؛ شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران در اختیار این نهاد قرار می‌گرفته است. نیروی قدس سپاه پاسداران در سال ۲۰۰۷ از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت

وزارت خزانه‌داري آمريكا يك شبكه متشكل از مجموعه‌يي از افراد و نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران رژيم آخوندي را به‌خاطر نقش آنها در پروژة جعل پول براي نيروي تروريستي قدس ليست‌گذاري و تحريم كرد.

بر اساس بيانية وزارت خزانه‌داري آمريكا 2 فرد و 4 نهاد وابسته به سپاه ليست‌گذاري شده‌اند.

خبرگزاري فرانسه دربارة تحريم‌هاي خزانه‌داري، نوشت: «اين تحريم‌ها عملاً افراد و نهادهاي (ليست‌گذاري‌شده) را از اغلب سيستم بانكي جهاني محروم مي‌سازد و نهادهاي مالي تحت قانون آمريكا را از تجارت با آنها منع مي‌كند».

در بيانية وزارت خزانه‌داري آمريكا، آمده است: «روز دوشنبه دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا شبكه‌يي از افراد و نهادها را كه درگير يك طرح گسترده براي كمك به نيروي قدس سپاه پاسداران در جعل پول به‌منظور حمايت از فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة آن هستند، ليست‌گذاري كرد. اين شبكه براي دور زدن محدوديت‌هاي كنترل صادرات اروپايي، از اقدامات فريبنده استفاده كرده و تجهيزات و مواد پيشرفته‌يي را براي چاپ اسكناس‌هاي تقلبي يمني براي نيروي قدس سپاه پاسداران توليد كرده كه ارزش آن به‌طور بالقوه صدها ميليون‌ها دلار است. نيروي قدس سپاه پاسداران بر اساس فرمان اجرايي تروريسم جهاني 13224 ليست‌گذاري شده است».

استيو منوچين وزير خزانه‌داري آمريكا در رابطه با تحريم‌هاي جديد عليه افراد و نهادهاي وابسته به سپاه، گفت: «اين طرح سطوح عميق فريبكاري را افشا مي‌كند كه نيروي قدس سپاه پاسداران تلاش دارد از آن عليه شركت‌هاي اروپايي، دولت‌ها در خليج (فارس) و ساير جهان براي حمايت از فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده‌اش، به‌كار بگيرد. جعل پول به قلب سيستم مالي جهاني ضربه مي‌زند و اين واقعيت كه عناصر حكومت ايران در چنين رفتاري دخيل هستند، كاملاً غير قابل قبول است».

وزير خزانه‌داري آمريكا، افزود: «در حالي كه سپاه پاسداران هم‌چنان نقش خود را در اقتصاد ايران مخدوش مي‌كند و پشت نقاب معاملات مشروع براي پيشبرد اهداف شرورانه‌اش پنهان مي‌شود، اين طرح جعل پول، جديت ريسك‌هايي را به نمايش مي‌گذارد كه هر كس با (رژيم) ايران تجارت كند، با آن مواجه مي‌شود».

بنا به بيانية خزانه‌داري آمريكا، افراد و نهادهاي وابسته به سپاه كه روز دوشنبه ليست‌گذاري و تحريم شدند عبارتند از:

- رضا حیدری كه به‌خاطر اقدام براي يا به نيابت از نيروي قدس سپاه پاسداران و كمك، پشتيباني و ارائة حمايت مالي، مادي و تكنولوژيك و يا خدمات مالي... به نيروي قدس ليست‌گذاري شد.

- شركت پردازش تصویر رایان. اين شركت از جمله به اين دليل تحريم شد كه توسط حيدري كنترل مي‌شود و در خدمت نيروي تروريستي قدس قرار دارد.

وزارت خزانه‌داري تصريح كرده است كه حيدري در فراهم‌كردن تجهيزات و مواد چاپ براي نيروي قدس در حمايت از طرح پول جعلي آن، نقش كليدي داشته است. او مدير اجرايي شركت پردازش رايان بوده كه تا اواخر سال 2016، درگير چاپ اسكناس‌هاي تقلبي ريال يمني با ارزش بالقوة ميليون‌ها دلار براي نيروي قدس بوده است.

حيدري در معامله با تأمين‌كنندگان اروپايي تجهيزات و مواد امن براي چاپ‌كردن، از شركت‌هاي پوششي با هدف نامشخص‌ساختن كاربر نهايي واقعي و تسهيل معاملات فريبنده استفاده كرده است.

- شرکت آلمانی فورنت تکنیک ForEnt به‌دليل اين‌كه توسط حيدري كنترل مي‌شود ليست‌گذاري شد.

- شرکت مرکز تجاری چاپ در فرانکفورت نيز به‌دليل خدمات‌رساني و پشتيباني از حيدري ليست‌گذاري شد.

به گفتة خزانه‌داري آمريكا، حيدري از دو شركت مذكور به‌عنوان شركت‌هاي پوششي براي فريب‌دادن تأمين‌كنندگان اروپايي، دور زدن محدوديت‌هاي صادرات و دريافت دستگاه‌هاي پيشرفتة چاپ و مواد خام در حمايت از اقدامات نيروي قدس براي جعل پول استفاده كرده است.

- محمود سیف كه به‌خاطر كمك، پشتيباني يا ارائة حمايت مالي، مادي و تكنولوژيك و يا ساير خدمات براي نيروي قدس ليست‌گذاري شده است.

- هلدینگ تجارت الماس مبین نيز به اين دليل كه توسط سيف كنترل مي‌شود، ليست‌گذاري شد.

به گفتة بيانية خزانه‌داري آمريكا، حيدري و محمود سيف در تأمين مواد خام و تجهيزات در راستاي ايجاد توانايي جعل پول توسط نيروي قدس، با هم هماهنگي داشته‌اند. سيف هم‌چنين درگير واردات مواد براي پروژة پول جعلي به داخل ايران و نيز فراهم‌كردن تسليحات براي نيروي قدس بوده است.

وال استريت ژورنال در گزارشي دربارة تحريم افراد و نهادهاي وابسته به سپاه، نوشت: «دولت ترامپ روز دوشنبه تحريم‌هايي را عليه (مجموعه‌يي) اعمال كرد كه وزارت خزانه‌داري آن‌را يك شبكة جعل پول «گستردة» (رژيم) ايران ناميد كه توسط سپاه پاسداران هدايت مي‌شود و ارزش آن صدها ميليون دلار است.

اين اقدام عليه شبكة وابسته به سپاه پاسداران كه بخش بزرگي از اقتصاد ايران را تحت كنترل خود درآورده، بخشي از يك استراتژي گسترده‌تر دولت ترامپ براي افزايش تحريم‌ها عليه (حكومت) تهران به‌شمار مي‌رود».

وال استريت ژورنال، مي‌افزايد: «ليست‌گذاري‌هاي روز دوشنبه احتمالاً اهداف واشينگتن در اروپا را تقويت خواهد كرد تا دولت‌هاي (اروپايي) نظام تحريم‌هاي خودشان را عليه (رژيم) تهران... گسترش بدهند... در حالي كه ايالات متحده پايان‌دادن به توافق اتمي... را بررسي مي‌كند، دولت اقدامات تنبيهي در خارج از چارچوب اين توافق را افزايش مي‌دهد. (دولت آمريكا) به‌طور خاص سپاه پاسداران را هدف قرار مي‌دهد و... به متحدان اروپايي‌اش نيز فشار مي‌آورد تا (عليه رژيم) تهران (اقدام كنند).

سيگال مندلكر مسئول تحريم‌ها در وزارت خزانه‌داري آمريكا گفت، اين‌كه نيروي قدس سپاه پاسداران بخشي از يك طرح گسترده فريبكاري است، نگراني‌هاي جدي ما را نسبت به رفتار شرورانة آنها و نقش سپاه پاسداران در سيستم مالي جهاني، مورد تأكيد قرار مي‌دهد... اين طرح نشان مي‌دهد كه عناصر (رژيم) ايران با دور زدن فعالانة كنترل‌هاي صادراتي اروپا، به چه ميزان خواهان تضعيف قوانين شركاي اروپايي خود هستند».

سيگال مندلكر، تأكيد كرد: «از نظر ما بسيار مهم است كه نهادهاي بيروني و ساير كشورها اين‌را يك پرچم قرمز عمدة ديگر دربارة تهديد بزرگ تجارت با شركت‌هايي تلقي كنند كه به‌طور بالقوه تحت كنترل سپاه پاسداران هستند. اين ليست‌گذاري‌ها يك يادآوري مهم دربارة لزوم بالاترين سطح بررسي دقيق و اقدامات مناسب در رابطه با معاملات مربوط به (رژيم) ايران است».

وال استريت ژورنال به نقل از مقام‌هاي پيشين دولتي و تحليلگران، افزود: «با توجه به نقش عميق سپاه پاسداران در اقتصاد ايران و هشدارهاي دولت ترامپ عليه معامله با (رژيم) ايران، احتمالاً آنها به محدود كردن سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها در ايران ادامه خواهند داد...

مقام‌ها گفتند، بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي اروپايي به‌خاطر تهديد تحريم‌هاي جديد آمريكا، در سرمايه‌گذاري در ايران محتاط بوده‌اند.

خبرگزاري آسوشستيدپرس نيز گزارش داد: «دولت ترامپ تحريم‌هايي را عليه شش فرد و شركت (رژيم) ايران براي جعل پول يمني به‌عنوان بخشي از طرح سپاه پاسداران براي بي‌ثبات‌كردن آن كشور، تحريم كرد».

خبرگزاري رويتر نيز در گزارش خود، خاطرنشان كرد: «دونالد ترامپ رئيس‌جمهور (آمريكا) ماه گذشته، سپاه پاسداران (رژيم) ايران را حامي تروريسم اعلام كرد و خزانه‌داري اجازه داد تا تحريم‌هاي سختي را عليه آن اعمال كند كه دسترسي (سپاه) را به مواد و تأمين مالي، محدود مي‌سازد.

به گفتة خزانه‌داري «پردازش تصویر رایان» يك شركت چاپ است كه تاجري به اسم رضا حيدري آن‌را كنترل مي‌كند و متعلق به هلدینگ تجارت الماس مبین است؛ شركت مذكور تجهيزات و مواد لازم را براي چاپ ريال‌هاي جعلي يمني فراهم كرده كه نيروي قدس براي پشتيباني از فعاليت‌هايش، از آن استفاده كرده است.

.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ