Menu

وزارت خزانه‌داري آمريكا: تحريم و ليست‌گذاري اداره كل زندان‌هاي رژيم و سهراب سليماني به‌خاطر نقششان در سركوب و نقض جدي حقوق بشر

وزارت خزانه‌داري آمريكا با صدور بيانيه‌يي، اداره كل زندان‌هاي رژيم آخوندي در تهران و سهراب سليماني از مسئولان اين ارگان سركوب و برادر سركردة نيروي تروريستي قدس را به‌خاطر نقض جدي حقوق بشر، از جمله به‌دليل نقششان در جنايات رژيم عليه زندانيان سياسي، ليست‌گذاري و تحريم كرد.

vezarate a84fcبيانية وزارت خزانه‌داري آمريكا به تاريخ 24 فروردين 96 اعلام مي‌كند: «خزانه‌داری برای هدف قرار دادن نقض‌هاي جدی حقوق بشر در ایران دست به اقدام مي‌زند... روز پنجشنبه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ادامه كل  زندان‌های (رژيم ايران در) تهران و سهراب سلیمانی یک مقام عالیرتبه در سازمان زندان‌های (رژيم) ایران را در ارتباط با نقض جدي حقوق بشر، مورد تحریم قرار داد. اين اقدام نشان‌دهندة نگراني عميق ايالات متحده نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران است».

جان اسمیت مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمريكا، گفت: «اين ليست‌گذاري‌ها، تأكيدي است بر حمایت مستمر ما از مردم ایران و تعهد ما را براي حسابرسي از (رژيم) ایران به‌خاطر استمرار سرکوب شهروندان خودش نشان مي‌دهد... ما به شناسایی، افشاء و تحریم كساني که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند ادامه می‌دهیم».

بيانية خزانه‌داري آمريكا، مي‌افزايد: «آمریکا اختیارات تحريمي خود را در خارج از حوزة برجام برای مقابله با حمایت حكومت ایران از تروریسم، برنامة موشک باليستیک، بی‌ثبات‌سازی منطقه و نقض حقوق بشر حفظ مي‌كند و به استفاده از آن مجدانه ادامه خواهد داد. تحریم‌های اعمال‌شده، به‌طور کامل با تعهدات آمریکا طبق برجام هم‌خواني دارد».

در اين بيانيه خاطرنشان شده است كه اداره كل زندان‌های رژيم آخوندي در تهران و سهراب سلیمانی متعاقب دستور اجرایی 13553 ليست‌گذاری شدند که موارد نقض جدی حقوق بشر را توسط مقامات و افرادي که از طرف رژيم اقدام مي‌كنند از زمان نمايش انتخابات سال 1388 هدف قرار می‌دهد.

سهراب سليماني 19602بيانية وزارت خزانه‌داري آمريكا، مي‌افزايد: «اداره كل زندان‌های (رژيم ايران در) تهران مسئول و یا شریک در موارد جدی نقض حقوق بشر علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین است . اين زندان تحت اختيارات اداره كل زندان‌های تهران قرار دارد. زندان اوین به‌دلیل بازداشت بسياري از زندانیان عقیدتی (در آن) و موارد ثبت‌شدة بدرفتاري و سوءرفتار با آنها، یکی از بدنام‌ترین اماکن در ایران به‌شمار مي‌رود. زندانیان پیشین زندان اوین در مورد بازجویی‌های سخت، اعترافات اجباری، شکنجة روحی و جسمی و محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، گزارش داده‌اند».

وزارت خزانه‌داري آمريكا سپس با اشاره به يورش وحشيانة دژخيمان خامنه‌اي به زندانيان سياسي مقاوم بند 350 زندان اوين در 28 فروردين سال 93، مي‌نويسد:

«در حادثه‌يی در آوریل ۲۰۱۴ (فروردين 1393) در زندان اوین، تعدادی از گاردهاي امنيتي و مقامات بالاي زندان، به زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ حمله و آنها را شدیداً مضروب کردند. این حمله ساعت‌ها ادامه داشت و طي آن بیش از ۳۰ زندانی مصدوم و مجروح شدند. پس از آن برخی از زندانیان، به‌رغم جراحاتشان، به سلول انفرادی منتقل شدند و مراقبت پزشکی دریافت نکردند. سهراب سلیمانی طی این حادثة خشونت‌بار مدیر كل زندان‌های استان تهران بود. وی به‌خاطر اقدام‌كردن برای یا از طرف اداره كل زندان‌هاي تهران، چه به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مورد تحريم قرار مي‌گيرد. سلیمانی در حال حاضر موقعیت مدیریتی در سازمان زندان‌های کشور دارد که بر اداره كل زندان‌های تهران نظارت دارد. حملات به زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در زندان اوین، از آوریل ۲۰۱۴ ادامه پیدا کرده است، از جمله محرومیت از دسترسی به مراقبت پزشکی».

يورش وحشيانة دژخيمان خامنه‌اي به بند 350 اوين در فروردين‌ماه سال 93 كه وزارت خزانه‌داري آمريكا به‌عنوان يكي از نمونه‌هاي جنايات رژيم و دژخيماني هم‌چون سهراب سليماني آن‌را ذكر كرده، در آن زمان با موجي از محكوميت‌هاي بين‌المللي مواجه شد. متعاقباً رژيم پليد آخوندي براي گرفتن انتقام از زندانيان بند 350 و ديگر زندانيان مقاوم در همة زندان‌هاي رژيم، در آستانة 30 خرداد93، زنداني مقاوم و قهرمان غلامرضا خسروي را اعدام كرد. شكنجه‌گران اوين مجاهد قهرمان غلامرضا خسروي را محرك اصلي اعتراض و خيزش زندانيان مقاوم بند 350 مي‌دانستند و طي آن يورش وحشيانه وي را با كين‌توزي مضروب و به شدت مجروح و سپس با بدني خونين به انفرادي بند 240  اوين منتقل كرده بودند.

شان اسپايسر سخنگوي كاخ سفيد دربارة تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه «ناقضان حقوق بشر» در زندان‌هاي رژيم آخوندي، گفت: دفتر كنترل دارايي‌هاي وزارت خزانه‌داري، يك نهاد و يك فرد مرتبط با نقض حقوق بشر عليه زندانيان سياسي ايران در زندان‌هاي (رژيم) ايران را ليست‌گذاري كرد. فردي كه به‌خاطر نقشش در بدرفتاري در زندان‌هاي (رژيم) ايران ليست‌گذاري شده، برادر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران... است كه خود قبلاً (در ارتباط با) تروریسم، منع تکثیر و حقوق بشر لیست‌گذاری شده بود».

خبرگزاري رويتر دربارة تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه رژيم، تصريح كرد: «اين اقدام تمامي دارايي‌هايي را كه (سهراب) سليماني مي‌تواند در ايالات متحده داشته باشد مسدود و شهروندان آمريكا را از معامله با او منع مي‌كند».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ