Menu

آسوشيتدپرس : تمديد تحريمات اتحاديه اروپا

EU 96067اتحادیه اروپا تحریم ها علیه رژیم آخوندی را به خاطر نقض حقوق بشر تمدید کرد.  

در بیانیه اتحادیه اروپا در مورد علت تمدید تحریمها علیه دیکتاتوری آخوندی آمده است: از آنجا که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران وخیم است، اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر و انسداد سرمایه های 82 تن از مهره های رژیم  آخوندها و همچنین ممنوعیت صادرات اتحادیه اروپا به ایران تحت حاکمیت این رزيم را ، که ممکن است موجب  سرکوب مردم ایران شود، برای یکسال دیگر تمدید کرده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا، مسولان اعدام و شکنجه و سنگسار و دست اندر کاران جنایات ضد انسانی را هدف قرار می دهد. 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ