Menu

كانديداتوري احمدي نژاد و اعضاي باندش

احمدي نژاد ad149امروز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق خامنه اي، برای شركت در نمايش انتخابات ثبت نام کرد. وي همراه بقایی و رحیم مشایی در وزارت کشور حاضر شد. اندكي پيش از او نيز هم باند او بقایی برای نامزدی ثبت نام کرد.گزارش‌های ضد و نقیضی هم از ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی در رسانه هاي رژيم منتشر شده است.

این در حالی است که خامنه‌ای با يك توسري از وي خواسته بود  که در انتخابات كانديد نشود.

تا قبل از اين احمدي نژاد اعلام كرده بود که در انتخابات ۱۳۹۶ از حمید بقایی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حمایت می‌کند.

او صبح امروز به

بقایی، مشایی و احمدی‌نژاد در يك دهن كجي بيشتر به ولي فقيه شان، در مقابل خبرنگاران دست یکدیگر را گرفتند و با وقاحت پاسداري شعار دادند: "زنده باد بهار، زنده باد ایران."

با ثبت نام وي، تضاد باندها در نمايش انتخابات وارد دور جديدي از فزوني شده و اوج مي گيرد 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ