Menu

درخواست احمدی نژاد از خامنه ای برای برگزاری انتخابات آزاد!

iran3 3b90bمحمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین رژیم ایران در نامه‌ای به خامنه ای خواستار اقداماتی به منظور اصلاحات اساسی در نظام آخوندی بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» شد.
احمدی نژاد که در دو دوره با آمار سازی و تقلب گسترده بر مسند ریاست جمهوری رژیم تکیه زده بود ، در نامه اش به خامنه ای ، از انتخابات آزاد سخن می راند
تقلبات گسترده در سال 88 بهانه ای بود که قیام مردم شعله ور شود . رژیم با برپایی دار و درفش این قیام را سرکوب کرد 

برخی از فرماندهان و مقام‌های سپاه در سالهای بعد مهندسی انتخابات سال ۸۸ را تایید کردند.

حال آقای احمدی‌نژاد خواستار برگزاری انتخابات آزاد و بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی شده است.

وضعیت نابسامان رژیم ، خصوصا" با قیام دی ماه 96 ، تضاد بین نیروهای رژیم را بشدت حاد کردهاست.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ