Menu

ایران

دیدار نمایندگان ارشد کنگره آمریکا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

moghavemat2 10280

هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا، آقایان دینا روهرا باکر و قاضی تد پو، در دیدار با مریم رجوی، به تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم ایران و اخراج پاسداران از منطقه فراخوان دادند.

moghavemat3 03e34روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶(۲۴فوریه۲۰۱۸) هیأتی از مجلس نمایندگان آمریكا، با مریم رجوی، در محل اقامت وی در اور سور اواز، دیدار و درباره قیام سراسری مردم ایران و نتایج این قیام و گزینش‌های جامعه بین‌المللی در برابر آن گفتگو كردند.
در این دیدار آقایان دینا روهراباكر، نماینده از ایالت كالیفرنیا و رئیس زیركمیته اروپا، اروپا-آسیا و تهدیدات ظهور‌یابنده؛ و قاضی تد پو، نماینده از ایالت تگزاس و رئیس زیركمیته ضد تروریسم، منع گسترش تسلیحات اتمی و تجارت؛ دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران را به‌خاطر سركوب وحشیانه تظاهركنندگان قویاَ محكوم کردند. آن‌ها تأكید نمودند که جامعه بین‌المللی باید به سكوت و بی‌عملی خود در قبال جنایت‌های این رژیم قرون وسطایی، خاتمه دهند. آن‌ها هم‌چنین به دولت آمریكا فراخوان دادند كه تحریم‌های همه‌جانبه به‌ویژه تحریم‌های مالی و بانکی را علیه مقام‌ها و نهادهای حكومت آخوندی به‌خصوص آن‌ها كه درگیر سركوب مردم هستند، اعمال نماید، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسایل ارتباطی اتخاذ کند و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.
مریم رجوی با تأكید بر اینكه قیام سراسری دیماه، یك سرفصل در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموكراسی است، گفت: شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و روحانی؛ و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا؛ بیانگر خواست عمومی برای سرنگونی این رژیم است و این قیام تا سرنگونی حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت، زیرا عوامل بنیادینی كه منجر به این قیام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلكه هر روز افزایش می‌یابد.
مریم رجوی افزود: تا رژیم آخوندی بر سر كار است بحران‌های اقتصادی، فساد گسترده حكومتی، فقر و تورم و بیكاری فزاینده و سركوب و خفقان فزاینده و بسیاری از مشكلات اجتماعی و سیاسی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلكه شدت می‌یابد.
با قیام مردم ایران، رژیم آخوندی وارد مرحله پایانی خود شده است و هر‌گونه سرمایه‌گذاری بر روی آن محكوم به شكست است. زمان آن فرارسیده كه جامعه جهانی در طرف مردم ایران و نه رژیم آخوندی بایستد.
مریم رجوی هم‌چنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.
نماینده روهرا باكر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به‌رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می‌کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن کنیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می‌کنند».
قاضی تدپو گفت: جامعه جهانی باید مقام‌های رژیم را به‌خاطر جنایت‌های آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم ایران در مبارزه مقدسشان برای نیل به آزادی و دموكراسی یاری رساند

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان قانونگزاران به تحریمهای همه جانبه علیه رژیم ایران و اخراج پاسداران از منطقه

روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶(۲۴فوریه۲۰۱۸) هیأتی از مجلس نمایندگان آمریکا، با خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، دیدار و درباره قیام سراسری مردم ایران و نتایج این قیام و گزینش‌های جامعه بین المللی در برابر آن گفتگو کردند.

در این دیدار که در محل اقامت خانم رجوی در اور سور آواز صورت گرفت، آقایان دینا روهراباکر، نماینده از ایالت کالیفرنیا و رئیس زیرکمیته اروپا، اروپا آسیا و تهدیدات ظهور‌یابنده؛ و قاضی تد پو، نماینده از ایالت تکزاس و رئیس زیرکمیته ضد تروریسم، منع گسترش تسلیحات اتمی و تجارت؛ دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را به‌خاطر سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان قویاَ محکوم کردند. آنها تأکید نمودند که جامعه بین المللی باید به سکوت و بی‌عملی خود در قبال جنایتهای این رژیم قرون وسطایی، خاتمه دهند. آنها همچنین به دولت آمریکا فراخوان دادند که تحریم‌های همه‌جانبه به‌ویژه تحریمهای مالی و بانکی را علیه مقامها و نهادهای حکومت آخوندی به‌ویژه آنها که درگیر سرکوب مردم هستند، اعمال نمایند، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسایل ارتباطی اتخاذ کنند و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.

خانم رجوی با تأکید بر اینکه قیام سراسری دیماه، یک سرفصل در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است، گفت: شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و روحانی؛ و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا؛ بیانگر خواست عمومی برای سرنگونی این رژیم است و این قیام تا سرنگونی حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت، زیرا عوامل بنیادینی که منجر به این قیام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلکه هر روز افزایش می‌یابد. خانم رجوی افزود: تا رژیم آخوندی بر سر کار است بحرانهای اقتصادی، فساد گسترده حکومتی، فقر و تورم و بیکاری فزاینده و سرکوب و خفقان فزاینده و بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه شدت می یابد. با قیام مردم ایران، رژیم آخوندی وارد مرحله پایانی خود شده است و هر‌گونه سرمایه‌گذاری بر روی آن محکوم به شکست است. زمان آن فرارسیده است که جامعه جهانی در طرف مردم ایران و نه رژیم آخوندی بایستد. خانم رجوی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.

نماینده روهرا باکر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن سازیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می کنند».

قاضی تدپو گفت: جامعه جهانی می باید مقامهای رژیم را به‌خاطر جنایتهای آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم ایران در مبارزه مقدسشان برای نیل به آزادی و دموکراسی یاری رساند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ اسفند ۱۳۹۶ (۲۴فوریه ۲۰۱۸).

ادامه مطلب...

قیام ایران-شماره ۸۶ - تداوم اعتراضات کارگران و دیگر اقشار محروم و فعالیتهای جوانان به پا خاسته در شهرهای مختلف

iran1 b649a

در روزهای پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم اسفند ماه اعتراضات کارگران شریف و دیگر قشرهای محروم که از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند، در شهرهای مختلف کشور ادامه یافت.

جوانان به پاخاسته نیز با فعالیتهای مختلف ازجمله به آتش کشیدن بنرهای تصاویر منحوس خامنه ای جلاد مردم ایران و پخش تراکت و شعار نویسی، انزجار خود از این نظام فاسد و جنایتکار را ابراز داشتند:

در مشهد هزاران تماشاگر مسابقات فوتبال تیمهای مشهد و اصفهان شعار مسئولین «بی‌غیرت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» سر دادند(۴ اسفند).

در بندرعباس یک زن شجاع بنرخامنه ای را در مقابل دادگستری رژیم در این شهر پاره کرد(۴ اسفند).

در مشهد جوانان دلیر یک بنر بزرگ خامنه ای جلاد را به آتش کشیدند (۳اسفند).

در اراک مراسم چهلمین روز شهادت سید شهاب ابطحی‌ ‌زاده که در قیام دی‌ماه در اراک بازداشت و در زیر شکنجه جانیان نظام ولایت فقیه جان خود را از دست داد در حسینیه آرامستان اراک توسط خانواده ها و بستگان وی برگزار شد (۴اسفند).

در سنندج مراسم یادبود چهلمین روز شهادت سارو قهرمانی جوان دلیری که در قیام دیماه بازداشت شد و در زیر شکنجه دژخیمان جان باخت بر سر مزار او برگزار شد.

اطلاعات آخوندی در هراس از خشم فروخفته مردم فشار زیادی را به خانواده این شهید اعمال کرد . با این حال مردم همراه با خانواده و بستگان ساروی قهرمان یاد او را گرامی داشتند( ۳اسفند).

کارگران محروم فولاد اهواز در پنجمین روز اعتراض خود، با شرکت در مراسم نمایش جمعه در این شهر شعار «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه سر دادند». آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن؛ تا به کی صبر در مقابل وعده های تحقق نیافته؛ حداقل حقوق کارگران معیشت زیرخط فقر» (۴ اسفند).

در فرودگاه مهر آباد تهران مردم به تأخیر شش ساعته در فرود یک هواپیمای شرکت آسمان اعتراض کردند. هفته گذشته در سقوط یک هواپیمای این شرکت در مسیر تهران-یاسوج ۶۶ تن مسافر و خدمه آن کشته شدند (۴ اسفند).

کارگران بخش تجهیزات نیشکر هفت تپه در اعتراض به بازگشت مدیران چپاولگر و سرکوبگر برکنار شده به سر کارهایشان؛اعتصاب کردند. کارگران بخشهای دیگر کارخانه نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اذرماه خود دست از کار کشیدند (۳ اسفند).

در خرم آباد کارگران شرکت صدر فولاد در خرم آباد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود؛ مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند (۳اسفند).

اعتصاب کارگران شرکت کیسیون در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود، برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت (۳اسفند).

شماری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای پانزدهمین روز متوالی در اعتراض به تأخیر پنج ساله در تحویل دادن مسکن مقابل شهرداری رژیم در تهران دست به تجمع زدند (۳اسفند).

در دهگلان (استان کردستان) دراویش قادری درحمایت از دراویش گنابادری در تهران و در اعتراض به سرکوب وحشیانه و دستگیری گسترده آنها توسط نیروهای سرکوبگر رژیم راهپیمایی کردند (۳اسفند).

در کرمان جمعی از غارت‌شدگان توسط مؤسسه حکومتی کاسپین در اعتراض به چپاول پول‌هایشان در شعبه خواجوی این مؤسسه در این شهر تحصن کردند و خواهان بازگرداندن پول‌های به یغما رفته خود شدند (۳اسفند).

در کرج غارت شدگان مؤسسه حکومتی نهال نشان توسعه البرز متعلق به وزارت کشاورزی رژیم در اعتراض به غارت سپرده‌های خود تجمع اعتراضی برپا کردند. (۳اسفند).
شعارنویسی و پخش تراکت نیز در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. در کرج شعار «خامنه ای به پایان سلام کن!» و در تهران شعارهای «سال ۹۷، سال سرنگونی «جمهوری اسلامی» و «ایران را از آخوندها پس می گیریم»، بر دیوارهای شهر نوشته شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ اسفند ۱۳۹۶ (۲۴ فوریه ۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

ترامپ : برجام توافقي وحشتناك

siasi ac9ce

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران، گفت: ما از تایید توافق اتمی با رژیم ایران سرباز زدیم چون توافقی وحشتناک بود.

دونالد ترامپ با اشاره به فرستادن یک و هشت دهم میلیارد دلار پول نقد برای رژیم آخوندی توسط اوباما و آزاد کردن صدو پنجاه میلیارد دلار پول برای این رژیم گفت: چه کسی تا بحال شنیده است که صدو پنجاه میلیارد دلار را به چنین حکومتی بدهند. چرا ما این کار را انجام دادیم؟

وی در مورد رفتار متقابل با رژیم آخوندی گفت : اگر آنها با ما بد رفتار کنند ما هم با آنها بسا بدتر از آنچه تصورش را بتوانند بکنند رفتار خواهیم کرد.

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روزپنجشنبه در همین کنفرانس رژیم آخوندی را اصلیترین حامی تروریسم توصیف کرد و گفت: آمریکا دیگر فعالیتهای بی‌ثبات کننده رژیم ایران را در سراسر منطقه تحمل نخواهد کرد. آمریکا دیگر توافق اتمی فاجعه‌آمیز اتمی این رژیم را تأیید نخواهد کرد.

اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز طی بیانیه‌ای پس از پایان سفر خاورمیانه‌ای خود اعلام کرد: ما با مقامهای کشورهای خاورمیانه در مورد مقابله با برنامه موشکی رزیم ایران و حمایت این رژیم از تروریسم گفتگو کردیم.

از سوي ديگر عراقچی معاون وزارت خارجه رژیم آخوندی در رابطه با خودداری بانکهای بزرگ از همکاری با رژیم گفت: اگر بانکها همکاری نکنند و برجام منافع اقتصادی برای ما نداشته باشد، ممکن است از توافق اتمی خارج شویم.

خبرگزاریهای بین المللی ضمن اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تبعیت رژیم از برجام را تایید کرده است، از نگرانی و خودداری بانکها از معامله با رژیم خبر دادند.

رویتر در این‌باره نوشت: با این وجود ‌بانکهای بزرگ از ترس درگیرشدن با تحریمهای آمریکا، با رژیم ایران همکاری نمی‌کنند. خودداری بانکهای بزرگ از همکاری با رژیم ایران، مانع تلاشهای این رژیم برای جذب سرمایه است. علاوه بر اين نگرانی‌ها،   دونالد ترامپ ۱۲ژانویه به اروپایی‌ها گفت، آنها، یا باید با «حل نواقص وحشتناک توافق اتمی رژیم ایران» موافقت کنند یا او مجدداً تحریم‌هایی را که به‌عنوان بخشی از توافق لغو شده بود اعمال می‌کند.

رویتر خاطرنشان کرد:‌ دونالد ترامپ خواهان حل وفصل برنامه موشکی رژیم ایران ، بازرسی کامل و بدون قید وشرط بازرسان از سایتهای مشکوک و لغو مدت زمان ده‌ساله برای برجام است. وي گفته است که در غیر این صورت، آمریکا از برجام خارج میشود.

ادامه مطلب...

رژيم : دراويش آدرس غلطي است، مسئله اصلي ناآرامي ها مجاهدين است

moghavemat1 d6e66مهره سیاسی و رسانه یی خامنه ای و عضو سابق هیات مذاکره اتمی رژیم:

مسئله اصلی در ناآرامی‌های تهران دراویش نیستند این یک آدرس غلط است مسئله اراده واضح مجاهدین است برای حرکت به سمت پروژه تخریب (نظام)

یک رسانه حکومتی و ابسته به سپاه پاسداران روز اول اسفند ۹۶ تحت عنوان «بیراهه نرویم، مسئله اصلی در ناآرامی‌های دیشب تهران دراویش نیستند»، نوشت : مهدی محمدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی به بررسی موضوع دراویش و ناآرامی‌هایی که شب گذشته در تهران ایجاد شد,‌ پرداخته است. مسئله اصلی در ناآرامی‌های دیشب تهران دراویش نیستند. این یک آدرس غلط است. اساسا دراویش هرگز در ایران یک "مسئله" نبوده اند. مسئله از یک سو اراده واضح و رصد شده ضد انقلاب بویژه (مجاهدین) است برای "ایجاد خشونت پی در پی و مزمن" در کشور و حرکت به سمت پروژه "تخریب (نظام)"؛ و از سوی دیگر, پروژه یک جریان سیاسی کاملا شناخته شده در کشور که خشونت را فرصتی برای باج خواهی از کشور و مردم می‌داند....

نهادی که در کشور مسئول و متولی پرونده (مجاهدین) است باید رویه فعلی خود را به طور اساسی تغییر بدهد. با سیاسیونی هم که تا خشونتی آغاز می‌شود جانب خشونت طلبان را می‌گیرند و اساسا خشونت را برای خود "فرصت چانه زنی" می‌دانند باید با قاطعیت تعیین تکلیف کرد

ادامه مطلب...

هشدار دراویش خطاب به سردمداران رژیم آخوندی

moghavemat1 87365 تا روز چهارشنبه شمار دراویش گنابادی دستگیرشده و انتقال داده شده به زندان تهران بزرگ بالغ بر ۴۰۰ تن شد

بنا به این گزارش در حال حاضر ۱۵۰ تن در سالن شماره دو هستند و بقیه در سالنهای شماره ۱ و ۴ در حبس بسر می برند که مربوط به زندانیان شرور و عادی است.

به گفته شاهدان هنگام انتقال زندانیان به زندان طی دیروز و دیشب قبل ار ورود زندانیان به داخل زندان در بیرون زندان ماموران جنایتکار و سرکوبگر کوچه درست کردند و کلیه دستگیر شدگان را به شکل وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند. بطوری که تعداد زیادی از مصدومین را به بهداری برده و باند پیچی کردند.

شدت ضرب و شتم به حدی بوده است که سه شنبه اول اسفند و چهارشنبه ۲ اسفند حدود سی تن از مجروحین را به بیمارستان بیرون از زندان منتقل کرده اند.

مقامهای قوه قضاییه رژیم به همراه جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در تهران مستقیما در زندان در رفت و آمد بودند.

تعداد زیادی از بازداشت شدگان دچار جراحت‌هایی مانند شکستگی سر و دست و پا شده‌اند ولی بدون معالجه به زندان انتقال یافته‌اند. گفته می شود رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران به بیمارستان منتقل شده‌اند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست؛ مقامات قضایی و امنیتی در پیگیری خانواده ها از پاسخگویی خودداری می کنند. از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایب‌زاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است، نیز اطلاعی در دست نیست.

این در حالیست که دبیر شورایعالی امنیت حکومت ایران امروز دراویش را تهدید کرد و گفت: با بانیان، طراحان، عناصر پشت پرده و عناصر مجری آشوب‌های اخیر برخورد قاطعی خواهد شد.

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش در بیانیه ای نوشت: برنامه‌ریزان امنیتی کشور رفتارشان بگونه‌ ای نباشد که جامعهٴ درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند

این منبع نوشت: اقدامات خشونت‌آمیز و بکار بردن سلاح از سوی ضابطین دادگستری و برخورد قهرآمیز و حمله به جمع دراویش و ضرب ‌و شتم شدید و توهین و فحاشی به آنها در حین بازداشت، انتساب اتهامات بی‌ پایه و اساس به دستگیرشدگان، بی‌ رحمی و رفتار قلدرمآبانه و شقاوت بیش از حد؛ هشدار و زنگ خطری‌ است برای دولتمردان کشور و جامعه درویشی.... برنامه‌ریزان امنیتی کشور باید به این نکته توجه نمایند که رفتارشان به‌گونه‌ ای نباشد که جامعه درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند و به اجبار آنها را وادار به واکنش‌هایی نمایند که با اصول اعتقادی آنها در تعارض است.... بر اساس آموزه‌های درویشی همه‌‌ درویشان از هرگونه تنش و ایجاد بحران در جامعه پرهیز می‌کنند اما این بدان معنا نیست که حقوق حقه‌ خود را نادیده بگیرند.

ادامه مطلب...

جان زندانیان سیاسی گلرخ ایرایی و سهیل عربی در خطر است

moghavemat1 0bab6

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان دو زندانی اعتصابی خانم گلرخ ایرایی و آقای سهیل عربی که جانشان در معرض خطر است، فرا می خواند.

گلرخ ایرایی، از زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان قرچک ورامین، در سومین هفته اعتصاب غذا در شرایط بسیار وخیمی به‌سر می برد. خانمها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به خاطر حمایت از قیام دیماه در روز ۴بهمن از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. جایی که زندانیان از حداقل امکانات محرومند و به خاطر تراکم بیش از حد مجرمان عادی و مبتلایان به بیماریهای مسری، در معرض ابتلا به هپاتیت و دیگر بیماریهای خطرناک هستند.

زندانی سیاسی سهیل عربی، تبعید شده به زندان «تهران بزرگ» پس از ۲۹روز اعتصاب غذا، در وضعیت وخیمی قرار دارد. سردژخیم حاجی مرادی به اصطلاح دادیار این زندان، با سبعیت گفته است اگر سهیل عربی بمیرد هم به بیمارستان اعزام نخواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ اسفند ۱۳۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

اطلاعیه قیام شماره ۸۵-تظاهرات فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و غارت‌شدگان در تهران و شهرهای مختلف کشور

iran1 d9292

روزچهارشنبه دوم اسفند تهران و شهرهای مختلف شاهد تظاهرات اعتراضی فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و غارت‌شدگان مؤسسات حکومتی از جمله کاسپین، افضل توس، آرمان وحدت و ... بود.

بخش مهمی از تجمع کنندگان در مقابل مجلس رژیم در تهران غارت شدگان بودند که شعار می دادند: اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند؛ لاریجانی قاضیه، با دزدها همبازیه؛ دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند؛ دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی؛

غارت شدگان مؤسسه حکومتی آرمان وحدت از شهرهای مختلف به ویژه از اهواز در این تجمع شرکت کرده بودند.

فرهنگیان بازنشسته که از جمله تظاهرکنندگان مقابل مجلس رژیم بودند، شعار می‌دادند: معیشت منزلت حق مسلم ماست؛ تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم؛ معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ معلم زندانی‌ست کلاس درس خالی‌ست؛ آنها می‌گفتند در حالی که حداقل دستمزد تعیین شده توسط خود رژیم چهار میلیون تومان است، آنها کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند و قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌هایشان نیستند. تجمع‌کنندگان که زنان در آن نقشی چشمگیر داشتند پلاکاردهایی در دست داشتند که بر رو‌ی آن نوشته بود:‌ اتحاد بیداری نه فقر نه بیکاری؛ نان مسکن آزادی؛ بیمه کارآمد و درمان رایگان حق مسلم ما است. دست غارتگران از صندوقهای بازنشستگی کوتاه باد؛ مبارزه با فساد و اختلاس، امنیت حقوقی و رفاهی بازنشستگان را تضمین می کند.

کارگران بازنشسته معترض در مقابل مجلس که تمامی حقوق آنها توسط سازمان به اصطلاح تأمین اجتماعی رژیم به‌باد‌رفته پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود:‌ جامعه کارگری هیچ فریاد رسی ندارد.

همزمان غارت‌شدگان کاسپین در رشت، مشهد، پارس آباد اردبیل و ابهر برای بازگرداندن سپرده های خود دست به اعتراض زدند. در رشت تجمع کنندگان شیشه های شعبه گلسار کاسپین را رنگباران کردند و به سوی آن گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کردند.

در پارس آباد اردبیل غارت شدگان داخل شعبه کاسپین تجمع و تحصن کردند و بین معترضان و کارکنان درگیری رخ داد.
در مشهد غارت شدگان مقابل شعبه کاسپین در خیابان خیام دست به اعتراض زدند. آنها شعار می دادند: کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده؛

در اسلام‌شهر غارت شدگان مؤسسه عصرنوین مقابل دانشگاه آزاد برای بازگرداندن سپرده‌های خود دست به اعتراض زدند.

حدود سیصد تن از کارگران در اعتراض به پاسخگو نبودن تأمین اجتماعی مقابل ساختمان قدیم مجلس رژیم در تهران دست به تجمع زدند.

۲۰۰ تن از کارگران شرکت کیسیون در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق خود، برای سومین روز متوالی دست به تجمع زدند.
جمعی از کارکنان شرکت شکرنوین در بندر ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ۴ماه حقوق خود و اعمال فشار مدیریت شرکت برای وادار کردن کارگران به تسویه حساب بدون پرداخت؛ در مقابل این شرکت تجمع کردند.

کارگران بازنشسته و کارگران نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات چندین ماهه خود در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.۰

۶۰ تن کارگر محروم شهرداری منطقه ۳ تهران که توسط شهردار این منطقه اخراج شده اند در مقابل شهرداری تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار خود شدند. آنها ماههاست که بابت کار خود دستمزدی دریافت نکرده اند. سلیمی شهردار منطقه۳ تهران که از وابستگان به رژیم است این کارگران را اخراج کرده تا عوامل دستچین شده خود را جایگزین آنها کند.

کارگران و سپرده گذاران شرکت ارین میتسوبیشی در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل این شرکت در غرب تهران دست به تجمع زدند.

در گرگان نانوایان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی در مقابل یکی از مراکز سازمان صنعت، معدن و تجارت این شهر تجمع کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ اسفند ۱۳۹۶ (۲۱فوریه ۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

درخواست احمدی نژاد از خامنه ای برای برگزاری انتخابات آزاد!

iran3 3b90bمحمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین رژیم ایران در نامه‌ای به خامنه ای خواستار اقداماتی به منظور اصلاحات اساسی در نظام آخوندی بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» شد.
احمدی نژاد که در دو دوره با آمار سازی و تقلب گسترده بر مسند ریاست جمهوری رژیم تکیه زده بود ، در نامه اش به خامنه ای ، از انتخابات آزاد سخن می راند
تقلبات گسترده در سال 88 بهانه ای بود که قیام مردم شعله ور شود . رژیم با برپایی دار و درفش این قیام را سرکوب کرد 

برخی از فرماندهان و مقام‌های سپاه در سالهای بعد مهندسی انتخابات سال ۸۸ را تایید کردند.

حال آقای احمدی‌نژاد خواستار برگزاری انتخابات آزاد و بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی شده است.

وضعیت نابسامان رژیم ، خصوصا" با قیام دی ماه 96 ، تضاد بین نیروهای رژیم را بشدت حاد کردهاست.

ادامه مطلب...

تهدید دروایش توسط آخوند روحانی

ejtemaee 31604آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم و وزیر کشورش، در واکنش به وقایع خیابان گلستان هفتم و حمله نیروهای سرکوبگر به دراویش، تهدید به سرکوب بیشتر کردند.

آخوند اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضایی خامنه ای نیز گفت: باید قانون‌شکنان با شدت مجازات شوند.

تلویزیون حکومتی درگزارش خود از اظهارات آخوند روحانی و رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم گفت: «آقای روحانی تاکید کرد برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را بهیچوجه تحمل نمیکنیم. وزیر کشورهم در حاشیه نشست دولت تاکید کرد با مسببان حادثه دوشنبه شب خیابان پاسداران قاطعانه برخورد میکنیم... رحمانی فضلی: حتما مردم عزیز ما نخواهند بخشید کسانی را که نظم عمومی را بهم بزنند قانون رو زیر پا بگذارند و با خشونت برخورد بکنند بهیچوجه دولت دستگاه های امنیتی نظامی بسیج سپاه درمقابل خشونت طلبی و افراطیگری و قانون شکنی مراعات کسی را نخواهند کرد و قوه قضائیه انتظار هست با تمام مسببین این حادثه برخورد قانونی و سریع انجام بده. فکر نکنند افرادیکه بدنبال قانون شکنی هستند مدارا خویشتنداری و هوشمندی نیروی انتظامی خدا نکرده تعبیر به انفعال نشه... متاسفانه بدنبال رعایت شئون قانون و همکاری با نیروهای انتظامی افرادی که اغتشاشگر بودند و اقدام به انجام فعالیتهای غیر قانونی خشونت طلبی داشتند بهیچوجه حاضر به مذاکره و رعایت قانون نشدند. نهایتا نیروی انتظامی ظرف مدت ۱۵ دقیقه در محل تونست افرادی را که در اونجا بودند بازداشت بکنه و اونها رو به مراجع قضایی سپرده و حتما هم مراجع قضایی با شدت ولی قانونی باید باهاشون برخورد بکنه. مسائل و موضوعاتی که رخ داده را نباید عمومیت داد به یک جریان بسیار بزرگ اجتماعی در کشور بعنوان دراویش به هر حال در هر کدوم از اقشار و گروه ها افرادی هستند که به جای اینکه به قانون متوسل بشوند اقدامات خودشون رو در فرای قانون می بینند...». رسانه های خارجی بخصوص و برخی از کانالهای فضای مجازی و سایتها این موضوع رو بگونه ای مطرح کردند که منتسب بشه به جریان دراویش در کشور ما جریان دراویش رو در کشور جریان عاقلانه منطقی و معتدل میدونیم و در این خصوص هم بهیچوجه این رو منتسب نمی کنیم. کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز با برگزاری جلسه فوق العاده یی به تهدیدهای سرکوبگرانه پرداخت. نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون گفت: در این جلسه مطرح شد که رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما با پخش برنامه های مستند ماهیت این گروه های افراطی را به مردم معرفی کنند و حساب دراویش از این گروه های افراطی مرتبط با ضد انقلاب را جدا کنند و با هر نوع بی نظمی و ناامن سازی برخورد قاطع شود.

ادامه مطلب...

فراخوان برای آزادی دهها زن بازداشت شده در تجمع دراویش

moghavemat 1b357

اطلاعیه شوری ملی مقاومت ایران  ـ کمیسیون زنان

دژخیمان رژیم آخوندی ۷۰ تن از زنان بازداشت شده در جریان تجمع دراویش در خیابان گلستان هفتم را با ضرب و جرح به قرنطینه بند ۳ زندان قرچک ورامین منتقل ساختند.

این در حالی است که ۴۰ زن زندانی که از قبل در این بند بوده اند با کمبود جا و شرایط بسیار سخت در این بند محبوس هستند. از سرنوشت شماری از زنان بازداشت شده در تجمع دراویش خبری در دست نیست.

دوشنبه شب ۳۰ بهمن تا بامداد سه شنبه اول اسفند در جریان یورش نیروهای سرکوبگر به تجمع دراویش صدها تن دستگیر شدند که بخش زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دستگیریهای جمعی و خودسرانه مردم معترض را قویاً محکوم نموده و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان شب گذشته به‌ویژه زنان فرا می‌خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ فوریه ۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

قیام ایران-شماره ۸۴ - دستگیریهای گسترده در تهران و فراخوان به اقدام فوری برای آزادی آنان

iran1 f877e

نیروهای سرکوبگر از دوشنبه شب ۳۰ بهمن تا بامداد سه شنبه اول اسفند در چندین یورش وحشیانه به دراویش معترض که در گلستان هفتم و خیابانهای اطراف آن گرد آمده بودند شمار زیادی از آنان را مصدوم و مجروح کردند.

شمار زیادی از مردم دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند.

سخنگوی نیروی سرکوبگر انتظامی از دستگیری ۳۰۰ تن از معترضان خبر داد. شمار واقعی دستگیرشدگان از این هم بیشتر است.

مقاومت ایران ضمن محکوم نمودن حمله به تجمع مردم معترض و دستگیریهای جمعی و خودسرانه، دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان شب گذشته و عموم زندانیان قیام فرا می‌خواند.

طی دو هفته در دی ماه گذشته دست کم ۸۰۰۰تن دستگیر شدند که بیشتر آنها را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می داد. حداقل ۱۲ تن از انان زیر شکنجه به شهادت رسیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۶(۲۰فوریه۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

مقاومت ایران خواستار لغو سخنرانی وزیر دادگستری ملایان در شورای حقوق بشر و محاکمه وی به خاطر جنایت علیه بشریت است

moghavemat 5c6d7

مقاومت ایران به شدیدترین وجه سفر برنامه‌ریزی شده علیرضا آوایی، وزیر دادگستری رژیم ایران و از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷، برای سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو را محکوم نموده خواهان لغو این سخنرانی و دستگیری و محاکمه وی به‌خاطر جنایت علیه بشریت است.

آوایی یکی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و از اعضای هیأت مرگ استان خوزستان و مسئول اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی است که در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷ آنها را به اعدام محکوم کرد.

آوائی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود.

در جریان قتل عام ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود و بر اساس دستور خمینی به عضویت هیأت مرگ در خوزستان در آمد و مسئول اعدام شمار زیادی از زندانیان در زندان یونسکو دزفول بود. به گفته شهود عینی به دستور علیرضا آوایی، جلادان رژیم گروهی از زندانیان نوجوان و کمتر از ۱۸ سال در محوطه‌ پرت افتاده‌ پشت حیاط خلوت زندان یونسکو در گروههای دو - سه نفره اعدام می کردند.

بر مبنای تعریف پیمان رم، قتل عام سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به‌دنبال فتوایی از جانب خمینی بیش از ۳۰۰۰ زندان سیاسی که بیشتر آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به‌صورت خودسرانه ظرف چند ماه اعدام شدند.

آوایی در سالهای بعد رئیس دادگستری استانهای لرستان، مرکزی و اصفهان بود. از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر۹۵ روحانی او را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب کرد.

آوایی به خاطر نقض حقوق بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی از مهر۱۳۹۰ (اکتبر۲۰۱۱) در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ آوایی را به‌خاطر نقض حقوق بشر در لیست تحریمهای خود قرار داد و اعلام کرد او «به‌عنوان رئیس قضاییه تهران او مسئولیت نقضهای حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدامها را به عهده داشته است».

سخنرانی آوایی در شورای حقوق بشر، سازمان ملل و مکانیزمهای حقوق بشری آن را به سخره گرفته و به رژیم ملایان این پیام را خواهد داد که جامعه بین المللی حاضر است چشمهای خود را به روی بدترین ناقضان حقوق بشر ببندد. وی علاوه بر دست داشتن در جنایت علیه بشریت در چهار دهه گذشته، امروز نیز به عنوان وزیر دادگستری رژیم آخوندی در جریان سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی و دستگیری دست‌کم ۸۰۰۰ تن و قتل دستگیرشدگان زیر شکنجه مسئولیت دارد.

با توجه به یک عمر سابقه جنایت علیه بشریت، تنها جایی که در اروپا باید به آوایی اجازه صحبت داده شود در برابر دادگاه جنایی بین المللی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ فوریه ۲۰۱۸)

ادامه مطلب...

منتخب ویدئوکلیپ