Menu

سالروز ميلاد پيامبر رحمت و رهايي حبيب خدا، محمد مصطفي (ص) مبارك باد

a1 0a9df
مسعود رجوي :

«…محمد حبيب، كلمه و پيام مجسم عشق بود. لابد که خود خدا هم عشق میکرده از او. زير‌بال و پر او بود كه علي بیرون آمد امام حسين و اینها بیرون آمدند و فاطمه. کوثر. كسي بود كه خدا هم هر پرده و حجابي را در رابطه با خودش براي او به‌كنار زد. بیخودی که نمیگوييم سرچشمهٌ خروشان عشق و معرفت، يعني كه داراي يگانگي، وحدت و محرميت مطلق است با بني‌بشر. اما چهره‌يي كه آخوندها تصوير مي‌كنند، يك آخوند بزرگتري است مثل خودشان. اما چه انقلابي بزرگي بايد باشد كه دنياي كهن را با امپراتوريها يش و ابر قدرتهایش ـ‌از قيصر روم گرفته تا كسري‌ـ و ایران اینها را در هم بريزد. حتماً‌كه جاي درستي انگشت گذاشته و انرژي شگفتي آزاد كرده از بنی بشر… بزرگترين فريب و دجاليت و خيانت ايدئولوژيكي آل خميني در اين است كه چهرة او را هم مسخ مي‌كنند و نمي‌گذارند كه پيروانش به او وصل شوند… لابد هرچه که بود ه يكرنگي و صميميت و صفا و پاكيزگي بوده والا كه جاذبه‌يي نداشت. ولی همین "امي" بیسواد و درس نخوانده، جهان را مبهوت کرد. و پيامش را پايدار كرد و "تركنا عليه في‌الاخرين". راهش را آينده‌دار کرد. چون كلمةٌ ختم‌كننده و خاتم ، کلمه خاتم پیامبر خاتم و سرآمد . جیزی جز عشق در متعالي‌ترين مفهومش نمیتونه باشه که وگرنه به چه دردی میخوره… والا باید جزو داستانهای کهنه شده بایگانی اش کرد. با چنان عشقي است كه مي‌توان امروز هم از بنياد ارتجاع را زد. بت‌شكني كرد و ريشه‌اش را زد. و هركس كه شناخت، يا پرتوي از او را دريافت و يا ذره‌يي اش را گرفت، طبعاً كه مدهوش شد و چرا كه نشود؟ و واي بر سنگين‌دلان يعني خميني‌گرايان. كه میدونند این اون نیستند که او بود . ولی نونش را میخورند . نام او را می آورند اما كام خود را مي‌جويند. كلمة خاتم، كلمة عشق و رحمت است. بنابراین. و اين، آن چيزي است كه ارتجاع بويي از آن نبرده، اصلا بویی نبرده. در ارتجاع هرچه هست، قساوت است و سنگدلي».

 مسعود رجوي : بهمن 1376

آخوندهاي خميني‌صفت نه‌ فقط دشمن مردم ايران بلكه لکه ای هستند تيــره‌تــريــن، و تــباهــتريــن و سياهترين لكه بر دامان اسلام . اسلام حقيقي، انقلابي و مردم‌گرا ، اسلام محمدي، علوي، فاطمي و حسيني. . به‌همين دليل فضیلت بسیار بزرگی است جهاد با آنها و برانداختن آنها : ذخراً شرفاً، كرامتاً و مزيدا. چون که در يك كلام تماميت سوء، پليدي و زشتي را نمایندگی میکنند.....

اولین چیز در اسلام انقلابي و تشیع انقلابی و در اسلام مجاهدين، پويايي و ديناميسم آن است.  نه يك شريعت خشك و منجمد.اگر مربوط هست به هزاره‌هاي پيشين ، خوب ولش کنید. پس از یکطرف اجتهاد . از یکطرف سوره قدر و از‌طرف ديگر سنگسار . و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام.

در زمان خودش انقلاب بسيار بزرگي بود كه زن و مرد را متساوي بشناسد پیامبر، خیلی بزرگ . يا برده را انسان متساوي‌الحقوق تلقي بكند در اصل و در اساس.و اين كه دو‌ نوع آدم نداریم. و اینکه معيار برتري تقواست. و آن هم تقواي رهاييبخش. رهايي ، و نه جنس، رنگ و نژاد. و زن و مرد. «انّ‌اكرمكم عنداللّه اتقيكم». و روزگار را بنگرید. از نکبت و پلیدی که خدا مقرر و مقدر کرده است برای خمینی و بنی خمینی مثل بنی امیه حالا یک به یک باید بیان خودشون حرفاشون را پس بگیرند. در مورد جنگ اونطور. در‌مورد جنگ، در‌مورد شيطان بزرگ اینطور . در‌مورد عراق هکذا . لاجرم بین مجاهدین و خمینی مردم ایران قضاوتشون رو کردند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ